Dzisiaj jest: 1 marca 2024
Imieniny obchodzą: Antonina, Antoni, Albin

Rolnicy

 • Rachunki

 • Bankowość elektroniczna

 • Płatności mobilne

 • Karty / Biometria

 • Lokaty

 • Kredyty

 • Ubezpieczenia on-line


 • Rachunek Bieżący SGB Agro

 • Wyciąg z tabeli opłat i prowizji • Internet Banking

  Rozwój globalnej sieci Internet stworzył miejsce do powstawania nowych usług bankowych. Jedną z nich jest wprowadzona przez Bank Spółdzielczy w Ruścu - usługa Internet Banking, która umożliwia Klientom obsługę posiadanych rachunków poprzez sieć Internet. Internet Banking to dostęp do rachunków bez konieczności przychodzenia do placówek Banku, bez kolejek, zbędnych formalności, z dowolnie wybranego miejsca, przez 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.

  Korzystając z dostępu do konta przez Internet Banking Klienci zyskują niezależność, operacje na koncie mogą przeprowadzać korzystając z komputera w pracy lub w domu.

  Aby móc korzystać z możliwości, jakie daje usługa Internet Banking należy posiadać komputer z dostępem do sieci Internet, wyposażony w przeglądarkę internetową.

  OFEROWANY DOSTĘP DO KONTA PRZEZ INTERNET SPRAWIA, ŻE KLIENCI MOGĄ uzyskać informacje o:

  • stanie salda i danych szczegółowych o rachunkach posiadanych w Banku (rachunki bieżące, rachunki lokat terminowych)
  • historii operacji na tych rachunkach
  • wydrukować fragment historii operacji lub informacje o wybranej operacji
  • złożyć dyspozycję przelewu na rachunek obcy, na rachunek ZUS i na rachunek Urzędu Skarbowego do wysokości dziennego limitu transakcji lub salda na rachunku
  • przeglądać wykaz dyspozycji złożonych poprzez wszystkie dostępne kanały elektroniczne
  • przy składaniu dyspozycji przelewu podać przyszłą datę realizacji, oraz w razie potrzeby anulować takie zlecenie przed upływem daty realizacji
  • założyć i modyfikować listę odbiorców oraz wykorzystywać ich dane przy wykonywaniu przelewów na rachunek obcy
  • założyć i modyfikować zestawy danych płatników oraz wykorzystywać je przy wykonywaniu przelewów na rachunki ZUS i rachunki Urzędów Skarbowych
  • zakładać lokaty
  • uzyskiwać informacje o kredytach

  FUNKCJONALNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO

  Wprowadzane operacje przez Internet Banking są w czasie rzeczywistym (online) rejestrowane w systemie bankowym na rachunku Klienta. Podobnie, zmiany wprowadzane na rachunku Klienta przez Bank, są natychmiast widoczne przy obsłudze przez Internet Banking. Ochrona transmitowanych danych oparta jest na nowoczesnych standardach przekazu informacji w Internecie. Dane przesyłane pomiędzy komputerem Klienta i informatycznym systemem bankowym, przesyłane są w postaci zaszyfrowanej, przy użyciu protokołu SSL. Szyfrowanie całości przesyłanych danych gwarantuje tajność ich transmisji.

  TERMINY ZWIĄZANE Z TECHNOLOGIĄ BEZPIECZEŃSTWA

  identyfikator klienta - unikalny numer nadawany każdemu użytkownikowi systemu przez bank w chwili uruchomienia usługi,
  hasło dostępu - ustalane przez klienta przy pierwszym logowaniu.

  Strony demonstracyjne bankowości elektronicznej:

  www.konto.naszbank.pl

  www.konto.naszbank.pl/firma

  www.media.naszbank.pl

 • SMS Banking

  SMS Banking zapewnia dostęp do usług bankowych za pośrednictwem telefonu GSM z dowolnego miejsca na świecie, w którym działa telefon klienta. Usługa ta jest zgodna z aktualnymi tendencjami świadczenia usług bankowych i w znacznym stopniu uatrakcyjnia produkty dostarczane przez banki.

  W usłudze SMS Bankingu najważniejsze są wygoda i prostota - komórkę klient ma zawsze przy sobie i przez nią może nawiązać kontakt z bankiem z dowolnego miejsca, właśnie wtedy kiedy tego potrzebuje. Informacja przychodząca w postaci standardowego SMS z banku może być odczytana i jest dostępna w każdej chwili w pamięci telefonu.

  Należy pamiętać, że wiadomość SMS składa się z maksymalnie 160 znaków.

  W zależności od umowy, klient ma dostęp do jednego lub wielu rachunków.

  Klient by móc skorzystać z programu musi posiadać telefon komórkowy, przydzielone mu przez BS w Ruścu hasło PIN, oraz określić terminowość przesyłania informacji (kiedy wysyłać SMS).

  Istnieją do wyboru następujące opcje:


  Generowane w wyniku powstania dokumentu bilansowego w banku.

  1. Parametrycznie można określić czy SMS wysyłany jest po każdej operacji, po operacji WN (obciążeniowej) lub po operacji MA (uznaniowej).
  2. Generowane w odpowiedzi na otrzymany SMS z zapytaniem od klienta ( np. podaj listę rachunków, aktualne oprocentowanie, ostatnich 5 operacji).
  3. Wysyłane codziennie o określonej porze (można określić czy każdego dnia czy tylko w te dni, gdy saldo uległo zmianie). SMS zawiera nazwę rachunku, bieżące saldo, informację o obrotach WN i MA z dnia oraz wolne środki.

  W zakresie usług SMS Banking istnieje również możliwość sięgnięcia do historii operacji oraz sprawdzenia aktualnego oprocentowania rachunku.

  Szczegółowych informacji udzielają pracownicy obsługi klienta we wszystkich placówkach BS

 • Bankofon

  Jest to usługa świadczona przez telefon, pozwalająca na samodzielne uzyskanie informacji o swoim koncie oraz dokonanie zastrzeżeń kart lokalnych bez konieczności wizyty w banku.
  Bezpłatnie, 24 godziny na dobę.

  Jeśli chcesz korzystać z Bankofonu:

  • Podpisz w Banku dyspozycję usługi Bankofon. Pracownik Banku poda Ci numer klienta (tzw. modulo), czterocyfrowe hasło (PIN) oraz udzieli instruktażu w zakresie obsługi Bankofonu.
  • Musisz posłużyć się telefonem z wybieraniem tonowym
  • Pamiętaj swój numer klienta (tzw. modulo) i PIN

  Aby uzyskać informację o swoim rachunku należy:

  • Zadzwonić pod numer: 43 6766054, 43 6766053 wew. 111.
  • Po usłyszeniu prośby o podanie numeru, podać swój numer klienta (należy pamiętać, aby sekwencję liczb zakończyć znakiem #).
  • Na prośbę o hasło podać swoje hasło dostępu.
  • Wybrać cyfrę 1 (opcja menu sprawdzająca stan rachunku).
  • W przypadku posiadania kilku kont należy podać skrócony numer rachunku.

  Informacje dostępne w Bankofonie :

  1. Pod numerem 1 - Stan rachunku
  2. Pod numerem 2 - Lista rachunków
  3. Pod numerem 3 - Informacje o usługach dostępnych w banku
  4. Pod numerem 5 - Historia operacji
  5. Pod numerem 6 - Karty bankomatowe(zastrzeżenie kart lokalnych)
  6. Pod numerem 9 - Zmiana hasła dostępu
  7. Pod numerem 0 - Powrót do menu
 • Bezpieczeństwo

  Szanowni Państwo,

  wiedza o bezpiecznym korzystaniu z bankowości elektronicznej jest ważnym czynnikiem ograniczającym zagrożenia występujące w tym obszarze. Świadomość użytkownika oraz rozwaga w korzystaniu ze współczesnych zdobyczy elektroniki i wymagana czujność, to poza zabezpieczeniami technicznymi stosowanymi przez Bank, nieodzowne elementy w budowaniu bezpiecznych standardów korzystania z systemów bankowości elektronicznej. Chcąc zapewnić Państwu komfort bezpieczeństwa, poprzez świadome ograniczanie najbardziej typowych zagrożeń w bankowości elektronicznej, oddajemy do Państwa dyspozycji krótki przewodnik po najważniejszych zasadach bezpieczeństwa. Zachęcamy do zapoznania się z nim stosowania ich w praktyce, gdyż działania zabezpieczające Banku tylko wespół z czujnością użytkownika mogą tworzyć pożądany stan bezpieczeństwa.


  Podstawowe zasady bezpieczeństwa

  • Chroń swoje hasła!
  • Nie udostępniaj nikomu haseł jednorazowych;
  • Nie wchodź na stronę logowania do Systemu korzystając z odnośników otrzymanych pocztą e-mail lub znajdujących się na stronach nie należących do Banku;
  • Nie odpowiadaj na żadne e-maile dotyczące weryfikacji Twoich danych (np. identyfikator, hasło) lub innych ważnych informacji - Bank nigdy nie prosi o podanie danych poufnych pocztą elektroniczną;
  • Nie zezwalaj przeglądarce na zapisywanie haseł i nazw użytkownika w formularzach;
  • Każdorazowo przed podpisaniem oraz wysłaniem przelewu sprawdzaj poprawność numeru rachunku (tzw. NRB) odbiorcy;
  • Nie zapisuj loginu i hasła na urządzeniu ? pamiętaj, że może ono trafić w niepowołane ręce;
  • Nie instaluj oprogramowania pochodzącego z niewiadomego źródła, unikaj korzystania z programów typu peer-to-peer (P2P);
  • Nie korzystaj z mechanizmów ?kopiuj i wklej? w celu wprowadzenia numeru rachunku bankowego;
  • Unikaj logowania z komputerów, do których dostęp mają również inne osoby (np. w kawiarenkach, u znajomych);
  • Dbaj o bezpieczeństwo Twojego komputera, instaluj tylko legalne oprogramowanie oraz wszystkie zalecane poprawki;
  • Zawsze używaj zaktualizowanego oprogramowania antywirusowego oraz zapory (firewall);
  • Dbaj o to, aby Twoja przeglądarka internetowa, oprogramowanie java, flash player oraz oprogramowanie do obsługi plików pdf były zawsze aktualne;
  • Podawaj hasła wyłącznie aby autoryzować transakcję;
  • Nie podawaj haseł na stronie bez certyfikatu;
  • Zawsze przed logowaniem zweryfikuj Certyfikat Bezpieczeństwa Banku (dla kogo został wystawiony oraz odcisk certyfikatu), którego szczegóły są dostępne poprzez kliknięcie na symbol kłódki w oknie przeglądarki;
  • Zawsze przed logowaniem sprawdź, czy adres strony rozpoczyna się od https://;
  • Zawsze kończąc pracę korzystaj z polecenia ? Wyloguj.
 • BLOKOWANIE DOSTĘPU DO INTERNET BANKINGU

  Ze względów bezpieczeństwa umożliwiono klientowi zablokowanie dostępu do serwisu Internet Banking poprzez:
  1. Wysłanie wiadomości SMS na numer SMS Bankingu w banku +48 535 298 872 o treści:
  • BI#identyfikator, gdzie BI ? to Blokada Identyfikatora; identyfikator to login do serwisu Internet Banking. Program zweryfikuje, czy podany identyfikator jest powiązany z numerem telefonu (w Internet Bankingu, SMS Bankingu, danych osobowych).W przypadku istniejącego powiązania dostęp jest blokowany i odsyłany jest odpowiedni komunikat do Klienta.
  • BI#identyfikator#PESEL - gdzie BI ? to Blokada Identyfikatora; identyfikator to login do serwisu Internet Banking. SMS blokuje dostęp z dowolnego telefonu.
  Uwaga! Działanie blokowania jest niezależne od posiadania przez klienta usługi SMS Banking i ustawionej uproszczonej składni zapytań.

   

  Blokada dostępu możliwa jest jednocześnie do Internet Bankingu i Aplikacji mobilnej poprzez wysłanie SMS na numer SMS Bankingu w banku +48 535 298 872 o treści:
  • BW#Identyfikator ? z numeru telefonu powiązanego z klientem (w Internet Bankingu, SMS Bankingu, danych osobowych), gdzie Identyfikator, to login do Internet Bankingu,
  • BW#Identyfikator#PESEL ? z dowolnego numeru telefonu ?  należy wysłać komendę uzupełnioną  o numer PESEL.
  1. W serwisie bankowości elektronicznej w opcji:
  • Ustawienia -? Kanały dostępu i urządzenia, która daje możliwość blokowania dostępu do rachunków przez Internet. 
  • Zablokuj dostęp pod przyciskiem Wyloguj (po zalogowaniu się do bankowości elektronicznej) spowoduje zablokowanie wszystkich zdalnych dostępów do bankowości elektronicznej (Internet Bankingu, Aplikacji mobilnej Nasz Bank, Klient też nie zaloguje się do mojeID, nie zmieni statusu ani limitów karty, nie skorzysta z usługi BLIK), natomiast w Aplikacji mobilnej SGB Mobile zostanie wyświetlony komunikat o niepowodzeniu pobrania informacji o produktach ? tym samym nie będą one dostępne do podglądu.
  1. Za pomocą Aplikacji mobilnej Nasz Bank w opcji:
  • Ustawienia ? kanały dostępu ? zostaną wyświetlone wszystkie dostępne dla klienta kanały dostępu, również te zablokowane. W celu zablokowania Internet Banking należy przesunąć suwak i potwierdzić blokadę dostępu.
  • Ustawienia ? zablokuj dostęp do bankowości elektronicznej lub Wyloguj ? zablokuj dostęp ? zostaną zablokowane wszystkie zdalne dostępy do bankowości elektronicznej ? Internet Banking i Aplikacja mobilna Nasz Bank).
  Zablokowaną usługę może odblokować:
  1. operator w banku;
  2. klient:
  • zablokowaną przez siebie usługę Internet Banking przy użyciu opcji w serwisie bankowości elektronicznej Ustawienia ? Kanały dostępu i urządzenia klient może odblokować sam przed opuszczeniem okna, używając przycisku Aktywuj wyświetlonego przy zablokowanej usłudze,
  • zablokowaną przez siebie usługę Internet Banking przy użyciu opcji Aplikacji Mobilnej Ustawienia ? Kanały dostępu ? w celu odblokowania Internet Banking należy przesnunąć suwak i potwierdzić zwolnienie blokady.
 • Blokowanie dostępu do Aplikacji mobilnej

  W Aplikacji mobilnej gdy:

  • wybierzesz opcję: Ustawienia ?  Zablokuj dostęp do bankowości elektronicznej. Blokowane są wszystkie kanały zdalnego dostępu do bankowości elektronicznej (Internet Banking, Aplikacja mobilna Nasz Bank, dostęp do mojeID, do statusu kart i limitów transakcji kartą, do usługi BLIK)
  • wybierzesz opcję: Wyloguj ? Zablokuj dostęp. Blokowane są wszystkie kanały zdalnego dostępu do bankowości elektronicznej (Internet Banking, Aplikacja mobilna Nasz Bank, dostęp do mojeID, do statusu kart i limitów transakcji kartą, do usługi BLIK)
  • usuniesz użytkownika w opcji: Ustawienia ? Usuń użytkownika ? usunięty jest użytkownik aplikacji, blokowany jest dostęp do Aplikacji mobilnej
  • uwaga: trzykrotne błędne wpisanie kodu e-PIN (podczas logowania lub autoryzacji operacji) blokuje aplikację

  W serwisie Internet Bankingu gdy:

  • usuniesz urządzenie mobilne w opcji: Ustawienia ? Kanały dostępu i urządzenia ? Usuń urządzenie mobilne
  • po zalogowaniu pod przyciskiem Wyloguj wybierzesz Zablokuj dostęp ? blokowane są wszystkie kanały zdalnego dostępu do bankowości elektronicznej (Internet Banking, Aplikacja mobilna Nasz Bank, dostęp do mojeID, do statusu kart i limitów transakcji kartą, do usługi BLIK)

  Gdy wyślesz SMS na numer SMS Bankingu w banku + 48 535 298 872, o treści:         

  • BM#Identyfikator ? z numeru telefonu powiązanego z klientem w banku (w Internet Bankingu, SMS Bankingu, danych osobowych), gdzie Identyfikator, to login do Internet Bankingu
  • BM#Identyfikator#PESEL ?  z dowolnego numeru telefonu, gdzie Identyfikator, to login do Internet Bankingu

  Blokada dostępu jednocześnie do Internet Bankingu i Aplikacji mobilnej możliwa jest także poprzez wysłanie SMS:

  • BW#Identyfikator ? z numeru telefonu powiązanego z klientem w banku (w Internet Bankingu, SMS Bankingu, danych osobowych), gdzie Identyfikator, to login do Internet Bankingu
  • BW#Identyfikator#PESEL ?  z dowolnego numeru telefonu, gdzie Identyfikator, to login do Internet Bankingu.


 • BLIK

  Szybko zapłacisz i wypłacisz! BLIK zastępuje gotówkę i karty płatnicze. Pozwala na płatności za zakupy i wypłacanie pieniędzy przy użyciu smartfona z aplikacją Nasz Bank.

  Gdzie użyć BLIKA?

  Zapłacisz w internecie, w sklepie, szybko przelejesz komuś pieniądze lub wypłacisz z oznaczonych bankomatów, dokonasz opłaty w ulicznych parkomatach, rozliczysz się za usługi z administracją publiczną, kupisz bilety do kina itp.

  Gdzie znajdę BLIKA?

  W aplikacji Nasz Bank, która jest dostępna dla smartfonów z systemem Android i iOS. Możesz ją pobrać w sklepie Google Play i App Store na swoim smartfonie.

  W zależności od systemu operacyjnego (Android lub iOS) wybierz odpowiedni sklep i pobierz aplikację:

  Google Play
  App Store

  Jak korzystać z BLIKA?

  W bankomacie lub na stronie sklepu internetowego wybierz BLIK. Płatność zrealizujesz wpisując jednorazowy, sześciocyfrowy kod wygenerowany w swojej aplikacji, następnie zatwierdzić go PIN-em na smartfonie. Tak samo zrób w sklepie stacjonarnym ? potwierdź sprzedawcy, że płacisz BLIKIEM

  Jak wypłacać BLIKIEM w bankomacie?
  1. Sprawdź czy bankomat akceptuje wypłatę BLIK.
  2. Wybierz opcję wypłaty BLIK.
  3. Wybierz kwotę wypłaty.
  4. Wygeneruj kod BLIK w aplikacji Nasz Bank i wpisz go w bankomacie.
  5. Potwierdź płatność w aplikacji Nasz Bank.
  Jak płacić BLIKIEM za zakupy w internecie?
  1. Wybierz ?Płatność BLIK?.
  2. Wygeneruj kod BLIK w aplikacji Nasz Bank.
  3. Wpisz kod na stronie internetowej.
  4. Potwierdź płatność w swoim smartfonie.
  Jak płacić BLIKIEM za zakupy w sklepie?
  1. Poinformuj sprzedawcę: płacę BLIKIEM!
  2. Wygeneruj kod BLIK w aplikacji Nasz Bank.
  3. Wpisz kod na terminalu.
  4. Potwierdź płatność w aplikacji Nasz Bank.

  Jak uruchomić BLIKA?

  Uruchom
  aplikację mobilną Nasz Bank
   Wybierz
  Ustawienia BLIK
  Włącz
  usługę i zapisz zmiany
  Potwierdź
  kodem e-PIN i korzystaj z BLIKA

  Ile kosztuje BLIK?

  Za korzystanie z BLIKA nie ponosisz żadnych kosztów. To darmowa usługa.

  BLIKUJ mądrze

  Pamiętaj o bezpieczeństwie,  zabezpiecz swój smartfon przed kradzieżą i nieuprawnionym dostępem!

  Dlaczego warto?

  • Płacisz w internecie bez podawania żadnych danych.
  • Płacisz w sklepie wpisując kod na terminalu
  • Wypłacasz pieniądze prosto z bankomatu bez użycia karty
  • Szybko, łatwo i bezpiecznie

  Blik 1

 • BLIK przelew na telefon

  Jest to nowa funkcjonalność pozwalająca na wykonywanie przelewów na numer telefonu za pośrednictwem BLIK-a w aplikacji mobilnej Nasz Bank.

  Na czym polega przelew BLIK na telefon?

  Przelew na telefon BLIK jest idealnym rozwiązaniem do błyskawicznego rozliczania się ze znajomymi. Zrobisz to natychmiastowo, znając jedynie ich numery telefonów. Nieistotne jest to, w jakim banku ma konto osoba, której przelewasz pieniądze. Nie musicie być klientami tego samego banku. Wystarczy, że oboje macie dostępną funkcję Przelewu na telefon BLIK w swoich aplikacjach bankowych. Przelew dociera w kilkanaście sekund bez względu na godzinę i dzień tygodnia.

  Dzięki usłudze Przelewy na telefon BLIK:

  • Nie musisz znać numeru konta odbiorcy przelewu ? wystarczy numer telefonu odbiorcy, który również korzysta z BLIKA.
  • Szybko przelewasz pieniądze.
  • Łatwo rozliczasz się ze znajomymi.
  • Przelew masz natychmiast, 24/7.

  Do uruchomienia usługi konieczna jest aktualna wersja aplikacji mobilnej Nasz Bank. Maksymalna kwota przelewu BLIK na telefon to 500 zł, a dzienny limit to 1000 zł.

  Jak aktywować funkcję przelew BLIK na telefon?

  1. Zaloguj się do aplikacji mobilnej Nasz Bank.
  2. Wejdź w Ustawienia.
  3. Wybierz przycisk Przelew na telefon BLIK.
  4. Włącz opcję Odbieranie przelewów na telefon BLIK.
  5. Potwierdź operację.
  6. Włącz opcję Oznacz użytkowników przelewów na telefon BLIK.
  7. Gotowe! Możesz już korzystać z funkcji BLIK na telefon.

  Jak wykonać przelew BLIK na telefon?

  1. Zaloguj się do aplikacji mobilnej Nasz Bank.
  2. Wybierz BLIK.
  3. Kliknij Przelew na telefon.
  4. Wpisz numer telefonu lub kliknij w ikonę Kontakty, aby wybrać odbiorcę transakcji.
  5. Wybierz kontakt oznaczony logiem BLIK.
  6. Wprowadź tytuł, kwotę i kliknij przycisk Wykonaj.
  7. Twoja dyspozycja została zrealizowana. Odbiorca ma już środki na swoim koncie!

  BLIK na telefon 2

 • Google Pay

  Prosty i komfortowy sposób płatności w sklepach stacjonarnych i Internecie przy użyciu smartfona. Google Pay zapewnia wszystko, czego potrzebujesz do przeprowadzenia transakcji. Gwarantuje bezpieczeństwo Twoich danych. Płatności online są tak szybkie jak kliknięcie.

  Korzyści z płatności Google Pay

  Z Google Pay masz dostęp do korzyści i nagród identycznych jak w przypadku kart plastikowych. Tu nic się nie zmieni! W jednym urządzeniu masz przy sobie karty pokładowe, bilety, karty lojalnościowe i podarunkowe. Możesz śledzić swoje wszystkie zakupy, dostajesz spersonalizowane sugestie.

  WAŻNE! Gdy płacisz w sklepach, Google Pay nie udostępnia faktycznego numeru Twojej karty. Twoje dane są bezpieczne!

  Jak działa Google Pay?

  Google Pay to szybki i prosty sposób płacenia w milionach miejsc. Po dodaniu karty możesz:
  ?             Płacić telefonem w sklepach stacjonarnych lub środkach transportu publicznego.
  ?             Płacić w aplikacjach lub na stronach internetowych.

  Jak skonfigurować Google Pay?

  Konfiguracja Google Pay zajmuje tylko kilka minut.
  1.            Pobierz aplikację z Google Play 
  2.            Zaloguj się na swoje konto Google i dodaj formę płatności.
  3.            Jeśli chcesz korzystać z Google Pay w sklepach stacjonarnych, sprawdź
                 czy Twój telefon ma moduł NFC.

  Czy muszę dodawać pieniądze do Google Pay?

  Nie musisz dodawać pieniędzy do Google Pay, aby płacić za pomocą aplikacji. Wystarczy, że dodasz formę płatności, np. kartę debetową lub kredytową. Z Google Pay płacisz tak jak zwykle gdy korzystasz ze swojej karty płatniczej.

  Gdzie można korzystać z Google Pay

  Z Google Pay możesz korzystać w milionach sklepów i aplikacji oraz na całym mnóstwie stron internetowych. Sprawdź, jak możesz się dowiedzieć, gdzie akceptowane są takie płatności.
  ?             W sklepach - sklepy, w których można korzystać z Google Pay, nie muszą być oznaczone logo Google Pay. Jeśli sklep akceptuje płatności zbliżeniowe, możesz w nim płacić za pomocą telefonu.
  ?             W aplikacjach i na stronach internetowych - płać za pomocą Google Pay w każdym miejscu, gdzie zobaczysz to logo.


  Jak korzystać z Google Pay

  ?             Płatności w sklepach lub środkach transportu publicznego
  - Odblokuj telefon
  - Przyłóż tylną część telefonu do terminala na kilka sekund
  - Postępuj według instrukcji widocznych na ekranie

  ?             Płatności w aplikacjach i na stronach internetowych
  - Realizując transakcję, wybierz przycisk Google Pay. Wybierz formę płatności i podaj adres dostawy
  - Potwierdź zamówienie


  Czy korzystanie z Google Pay jest bezpieczne?

  Google Pay chroni dane Twojej karty dzięki kilku warstwom zabezpieczeń ? korzystamy z jednej z najbardziej zaawansowanych infrastruktur ochrony danych na świecie, tak by Twoje konto było bezpieczne. Podczas płatności w sklepach Google Pay nie wykorzystuje rzeczywistego numeru Twojej karty, dzięki czemu dane są chronione.
 • Apple Pay

  Płacąc za pomocą Apple Pay korzystasz ze wszystkich zalet kart płatniczych SGB. Płacenie w sklepach, aplikacjach i Internecie jeszcze nigdy nie było tak łatwe, bezpieczne i poufne.

  Korzyści z płatności Apple Pay

  Płacąc za pomocą Apple Pay oraz iPhone?a, Apple Watch, iPada lub Maca, korzystasz ze wszystkich przywilejów kart SGB. Płacenie z Apple Pay jest proste i bezpieczne ponieważ dane Twojej karty nie są przechowywane w urządzeniu ani udostępniane podczas transakcji.

  Jak używać Apple Pay

  Apple Pay to łatwiejszy i bezpieczniejszy sposób płacenia w sklepach, aplikacjach i Internecie. Możesz błyskawicznie zapłacić za pomocą urządzeń, których używasz na co dzień. Apple Pay to także bezpieczniejsza i szybsza metoda płatności w sieci i aplikacjach, która nie wymaga zakładania kont ani wypełniania długich formularzy.

  Jak dodać karty do Apple Pay

  Dodanie karty płatniczej do usługi Apple Pay jest proste. Poniżej podpowiadamy, jak to zrobić:

  iPhone
  ?           Otwórz aplikację Wallet.
  ?             Stuknij znak ?+? w prawym górnym rogu.
  ?             Wprowadź kod zabezpieczający swojej karty, aby dodać kartę kredytową lub debetową powiązaną z Twoim kontem iTunes. Albo wybierz opcję ?Dodaj inną kartę? i zeskanuj dane karty za pomocą aparatu iPhone?a.

  Apple Watch
  ?             Otwórz aplikację Apple Watch w iPhonie.
  ?             Otwórz sekcję ?Wallet i Apple Pay?, a następnie wybierz opcję ?Dodaj kartę kredytową/debetową?.
  ?             Wprowadź kod zabezpieczający swojej karty, aby dodać kartę kredytową lub debetową powiązaną z Twoim kontem iTunes. Albo wybierz opcję ?Dodaj inną kartę? i zeskanuj dane karty za pomocą aparatu iPhone?a.

  iPad
  ?             Przejdź do Ustawień.
  ?             Otwórz sekcję ?Wallet i Apple Pay?, a następnie wybierz opcję ?Dodaj kartę kredytową/debetową?.
  ?             Wprowadź kod zabezpieczający swojej karty, aby dodać kartę kredytową lub debetową powiązaną z Twoim kontem iTunes. Albo wybierz opcję ?Dodaj inną kartę? i zeskanuj dane karty za pomocą aparatu iPada.

  MacBook Pro z czytnikiem Touch ID
  ?             Otwórz Preferencje systemowe.
  ?             Otwórz sekcję ?Wallet i Apple Pay?, a następnie wybierz opcję ?Dodaj kartę?.
  ?            Wprowadź kod zabezpieczający swojej karty, aby dodać kartę kredytową lub debetową powiązaną z Twoim kontem iTunes. Albo wybierz opcję ?Dodaj inną kartę? i zeskanuj dane karty za pomocą kamery MacBooka Pro.

  Płatności Apple Pay w 3 krokach

  obrazek pay 1
  Wybierz aplikację Wallet.

  obrazek pay 2

  Dodaj swoją kartę z aktywną funkcją zbliżeniową.

  obrazek pay 3

  Płać smartfonem lub smartwatchem. 

  Czy płatności Apple Pay są bezpieczne?

  ?         Apple Pay wykorzystuje numer przypisany konkretnemu urządzeniu i unikalny kod transakcji.
  ?         Pełny numer karty nigdy nie jest przechowywany w urządzeniu ani na serwerach Apple i nie może być udostępniany sprzedawcom.
  ?         Apple Pay nie zachowuje danych o transakcjach, które dałoby się powiązać z Twoją tożsamością, zatem wszystkich zakupów dokonujesz całkowicie poufnie.


  Jak działa Apple Pay?

  Płatności w sklepach 

  Będąc przy kasie, możesz błyskawicznie zapłacić za pomocą urządzeń z iOS, których używasz na co dzień. Aby zapłacić przy użyciu Face ID, kliknij dwukrotnie boczny przycisk, spójrz na ekran, a następnie zbliż iPhone?a do czytnika. Jeśli chcesz zapłacić przy użyciu Touch ID, zbliż iPhone?a do czytnika, trzymając palec na czujniku Touch ID. Płacąc zegarkiem Apple Watch, kliknij dwukrotnie boczny przycisk i zbliż Apple Watch do czytnika.

  Płatności w aplikacjach i witrynach internetowych

  Aby za pomocą iPhone?a lub iPada zapłacić w aplikacji lub witrynie internetowej otwartej w Safari, wybierz Apple Pay na etapie finalizowania transakcji i dokonaj płatności, korzystając z Face ID lub Touch ID.

  Aby zapłacić w witrynie internetowej otwartej w Safari na Macu, wybierz Apple Pay i dokonaj płatności, korzystając z iPhone?a lub zegarka Apple Watch. Na MacBooku Pro możesz płacić, używając Touch ID na pasku Touch Bar.

 • Garmin Pay

  Płacąc za pomocą Garmin Pay korzystasz ze wszystkich zalet kart płatniczych SGB. Płacenie w sklepach, aplikacjach i internecie jeszcze nigdy nie było tak łatwe, bezpieczne i poufne.

  Korzyści z płatności Garmin Pay 

  Usługa Garmin Pay to rozwiązanie transakcji zbliżeniowych opracowane z myślą o osobach będących w ciągłym ruchu. Niezależnie od tego, czy chcesz wypić filiżankę kawy po porannym biegu czy przekąsić coś podczas przejażdżki, usługa Garmin Pay umożliwia szybkie i proste dokonywanie zakupów przy użyciu wyłącznie zegarka. Nie masz portfela? Nie masz telefonu? Nie ma problemu. Płacenie z Garmin Pay jest proste i bezpieczne ponieważ dane Twojej karty nie są przechowywane w urządzeniu ani udostępniane podczas transakcji.

  Prywatność i zabezpieczenia

  Firma Garmin bardzo poważnie traktuje bezpieczeństwo informacji o płatności. To dlatego usługa Garmin Pay chroni dane użytkownika, wykorzystując przypisane do danego zegarka numery kart i kody transakcji za każdym razem, gdy użytkownik dokonuje płatności. Numer posiadanej karty nie jest przechowywany w urządzeniu ani na naszych serwerach. Nie zostaje również przekazany sprzedawcy podczas dokonywania płatności. Możesz dzięki temu płacić bez obaw.

  Szybka i łatwa obsługa

  Wystarczy kilka szybkich dotknięć, aby uzyskać dostęp do usługi Garmin Pay z poziomu zgodnego zegarka firmy Garmin. Podaj hasło, wybierz odpowiednią kartę kredytową ze swojego wirtualnego portfela, a następnie przytrzymaj nadgarstek w pobliżu czytnika kart ? to wszystko. Nie trzeba korzystać z telefonu, karty czy pieniędzy.

  Zasięg działania

  Gdzie mogę korzystać z usługi Garmin Pay? Niemal we wszystkich miejscach, w których można dokonywać płatności zbliżeniowych. Sprawdzaj listę uczestniczących sklepów, zgodnych banków i kart kredytowych. Ich liczba cały czas się zwiększa.

  Jak zacząć korzystać z Garmin Pay?

   1) Wybierz aplikację Garmin Connect Mobile na swoim smartfonie lub tablecie. Apilkacja jest dostępna zarówno dla urządzeń z systemem Android, jak i iOS

  garmin

  2) Dodaj swoją kartę z aktywną funkcją zbliżeniową.

  karty

  3) Płać zegarkiem.

  zegarek

  Płatności Garmin Pay:

  • Przytrzymaj przycisk akcji aby uruchomić menu sterowania.
  • Podczas otwierania portfela po raz pierwszy, zostaniesz poproszony o podanie hasła utworzonego podczas instalacji.
  • Jeśli do portfela Garmin Pay dodano wiele kart płatniczych, wybierz, aby zmienić kartę na inną. 
  • Wybierz kartę i w ciągu 60 sekund zbliż zegarek do terminala.
  • Zegarek zacznie wibrować i zostanie w nim wyświetlony symbol ok.
  • Płatność została zrealizowana.
 • Xiaomi Pay

  Zbliżeniowe płatności Xiaomi Pay opaską Mi Smart Band 6 z modułem NFC już dostępne dla klientów Banku Spółdzielczego w Ruścu

  Płatność Xiaomi Pay jest dostępna dla użytkowników kartXiaomi 1

  MasterCard, wszędzie tam gdzie akceptowane są płatności

  zbliżeniowe.

  Można dodać kilka kart ? działa jak portfel cyfrowy

  Nie trzeba mieć przy sobie telefonu ani karty płatniczej

  Płatności opaską są w pełni bezpieczne

  Jak korzystać?

  1. Pobierz aplikację Xiaomi Wear ze sklepu Google Play lub aplikację Xiaomi Wear Lite/Mi Fit ze sklepu AppStore.
  1. Zaloguj się do aplikacji i aktywuj opaskę Mi Smart Band 6.
  1. W zakładce Urządzenia wybierz ?Fitness bracelet Mi Smart Band 6 NFC?.
  1. Otwórz zakładkę ?Karta Płatnicza? i wprowadź dane swojej karty.
  1. Potwierdź aktywację karty otrzymanym kodem SMS.

   

   

   

  Jak płacić Xiaomi Pay?
       Dotknij ekran, aby "obudzić" opaskę       
  Przesuń ekran w lewo i wybierz kartę
  Wprowadź PIN*

  *Przed pierwszą płatnością danego dnia należy wybrać kartę zapisaną na opasce i podać ustawiony w aplikacji kod PIN. Tak ?odblokowana? opaska pozwala na łatwe i szybkie płatności prze kolejne 24 godziny albo do czasu aż zdejmiemy opaskę z ręki. Po 24 godzinach czynność należy powtórzyć, aby ponownie "uwierzytelnić" opaskę do płatności.  

  Korzystaj z bezpiecznych i wygodnych płatności Xiaomi Pay!

 • Fitbit Pay

  Czym jest Fitbit?

  Fitbit Pay to mobilny portfel, za pomocą którego możesz płacić za zakupy zbliżeniowo zegarkiem. Możesz dodać karty debetowe, kredytowe i firmowe (VISA i Mastercard).

  Jak korzystać z Fitbit?

      1.Pobierz aplikację mobilną Fitbit (dla smartfonów z systemem Android i iOS)

  1. Sparuj zegarek lub opaskę z aplikacją
  1. Otwórz Wallet w aplikacji mobilnej
  1. Ustaw hasło do cyfrowego portfela
  1. Dodaj kartę płatniczą
  1. Potwierdź wprowadzone zmiany

  Dotknij, aby zapłacić - łatwa droga

  Fitbit Pay sprawia, że ??zakupy w ulubionych miejscach są bardziej płynne niż kiedykolwiek. Możesz go używać w dowolnym miejscu, w którym widzisz symbol płatności zbliżeniowych. Po prostu dodaj swoją kartę kredytową lub debetową do zegarka lub urządzenia śledzącego Fitbit i możesz zacząć.
  Kupuj z pewnością - rozszerzona ochrona
  Dzięki Fitbit wszystkie zakupy są objęte ochroną przed oszustwami, dzięki czemu możesz robić zakupy bez stresu.
 • Aplikacja Portfel SGB

  Dzięki aplikacji Portfel SGB masz możliwość sprawdzenia środków dostępnych dla karty płatniczej wydanej w ramach Spółdzielczej Grupy Bankowej, podglądu historii transakcji dokonanych kartą, a przypadku posiadania karty mobilnej ? dokonywania szybkich płatności zbliżeniowych za pomocą Twojego telefonu.

  Jak działa Portfel SGB?

  Funkcjonalności aplikacji Portfel SGB:

  • możliwość dodania w aplikacji każdej karty płatniczej wydanej Banku należącym do Spółdzielczej Grupy Bankowej,
  • możliwość sprawdzenia środków dostępnych dla karty,
  • podgląd historii transakcji dokonanych kartą,
  • szybkie płatności telefonem (w przypadku posiadania karty mobilnej),
  • możliwość zmiany kodu dostępu do aplikacji,
  • włączanie/wyłączanie płatności automatycznych do karty mobilnej,
  • informacja o liczbie transakcji możliwych do dokonania kartą mobilną bez dostępu do Internetu,
  • możliwość ręcznej aktualizacji kluczy niezbędnych do dokonania transakcji.
  Jakie wymagania formalne muszę spełnić?
  • posiadanie w Banku należącym do Spółdzielczej Grupy Bankowej co najmniej jednej karty wydanej na podstawie umowy,
  • aktywacja aplikacji Portfel SGB w telefonie,
  • akceptacja Warunków korzystania z Portfela SGB (treść dostępna jest na stronie internetowej www.sgb.pl oraz w Bankach należących do Spółdzielczej Grupy Bankowej),
  • akceptacja Umowy licencyjnej w przypadku dodawania karty mobilnej (treść dostępna jest na stronie internetowej www.sgb.pl/hce oraz w Bankach należących do Spółdzielczej Grupy Bankowej oferujących kartę mobilną).

  Jakie wymagania techniczne?

  • system Android w wersji minimum 4.4,
  • dostęp do Internetu w momencie aktywacji aplikacji Portfel SGB,
  • telefon z funkcją NFC (dotyczy tylko kart mobilnych).

  Jakie możliwości daje karta mobilna?

  Karta mobilna umożliwia dokonywanie szybkich i wygodnych płatności zbliżeniowych za pomocą Twojego telefonu w każdym punkcie handlowo-usługowym w kraju i zagranicą, akceptującym transakcje zbliżeniowe Visa. Aplikacja wykorzystuje technologię HCE dzięki czemu jest całkowicie niezależna od operatorów telefonii komórkowej i posiadanej karty SIM (nie trzeba posiadać karty SIM NFC).

  Jak zostać posiadaczem takiej karty?

  Aby zostać posiadaczem karty mobilnej wystarczy pobrać bezpłatną aplikację Portfel SGB i udać się do najbliższej placówki Banku należącego do Spółdzielczej Grupy Bankowej oferującej karty mobilne (najbliższą placówkę Banku należącego do Spółdzielczej Grupy Bankowej znajdziesz na www.sgb.pl), gdzie po dopełnieniu formalności otrzymasz komplet danych do aktywacji  na Twoim telefonie.

  Jak dokonać transakcji?

  Aby dokonać transakcji niezbędne jest włączenie komunikacji NFC i zbliżenie telefonu z odblokowanym ekranem do czytnika kart zbliżeniowych, jeśli w aplikacji masz włączone ?płatności automatyczne??. Jeżeli ta opcja jest wyłączona, to należy zalogować się do aplikacji i wybrać opcję ?zapłać?dostępną pod wizerunkiem karty mobilnej. Do dokonywania transakcji dostęp do Internetu nie jest potrzebny, jednak jest konieczny w przypadku wygaśnięcia ważności kluczy niezbędnych do dokonywania transakcji lub ich wyczerpania.

  Jak zadbać o bezpieczeństwo?

  W celu zachowania maksymalnego poziomu bezpieczeństwa w korzystaniu z aplikacji Portfel SGB pamiętaj o:

  • instalacji i bieżącej aktualizacji oprogramowania antywirusowego w telefonie,
  • instalowaniu w telefonie wyłącznie aplikacji pobranych z Google Play pochodzących od zaufanych i znanych dostawców.

  Przewodnik po Portfelu SGB
  Warunki korzystania z Portfela SGB
  Umowa Licencyjna dla Klienta


 • Aplikacja Nasz Bank

   

  Nasz Bank to aplikacja mobilna systemu bankowości internetowej Banku Spółdzielczego w Ruścu. Umożliwia swobodny, bezpieczny i skuteczny dostęp do Twoich finansów 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę bez względu na czas i miejsce, w którym się znajdujesz.

  Cenisz swój czas, niezależność i mobilność?

  Wystarczy smartfon z aplikacją mobilną Nasz Bank, by w dogodnym momencie sprawdzić stan konta, dokonać przelewu, czy skontrolować wydatki. Korzystanie z aplikacji Nasz Bank jest bezpieczne - dostęp chroniony jest kodem e-PIN lub z wykorzystaniem cech biometrycznych.

  Aplikacja mobilna Nasz Bank umożliwia:
  - dostęp do rachunków,
  - przegląd sald i historii operacji na rachunkach,
  - wykonywanie przelewów jednorazowych, również do ZUS i US,
  - wykonywanie przelewów na podstawie kodu QR,
  - wykonywanie przelewów Split Payment,
  - wykonywanie przelewów predefiniowanych,
  - obsługę lokat terminowych ? szczegóły posiadanych lokat, otwieranie i zamykanie lokat,
  - obsługę kredytów ? szczegóły kredytu, harmonogram spłat,
  - mobilną autoryzację ? powiadomienia o nowym zleceniu autoryzacyjnym odbywają się systemowym powiadomieniem push.
  - odbieranie wiadomości - informacja o nowej wiadomości odbywa się systemowym powiadomieniem push,
  - logowanie poprzez kod e-PIN lub biometrycznie (odciskiem palca).

  Korzystanie z aplikacji mobilnej Nasz Bank jest bezpłatne.

  Jak zacząć korzystać?

  1. Wejdź do sklepu Google Play lub AppStore (iOS) i pobierz aplikację Nasz Bank.

   naszbank1app store

  2. Uruchom aplikację i postępuj zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi w aplikacji:

      naszbank2naszbank3

  3. Zaloguj się do Internet Banking i dodaj swoje urządzenie postępując zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi na ekranie:

  naszbank4

  naszbank5

   

  Gotowe: ?Proces aktywacji zakończył się pomyślnie?.  

    • Karty debetowe z funkcją zbliżeniową

  Visa Business Electron payWave

  Jeśli poszukujesz prostych i bezpiecznych rozwiązań finansowych dla Twojej firmy, Visa Business Electron payWave jest dla Ciebie. To międzynarodowa, powszechnie używana karta płatnicza, dzięki której zrealizujesz służbowe transakcje gotówkowe i bezgotówkowe. Możesz nią płacić w hotelach, sklepach, na stacjach benzynowych ? we wszystkich miejscach oznaczonych logo Visa, w tym dokonywać transakcji zbliżeniowych payWave.

  • Kartę otrzymujesz do rachunku bieżącego lub pomocniczego
  • Możesz wskazać pracowników, którzy otrzymają kartę
  • Wygodne i bezpieczne narzędzie płatnicze dla firmy, bez konieczności noszenia gotówki
  • Możliwość dokonywania szybkich, wygodnych i nowoczesnych płatności zbliżeniowych - poprzez zbliżenie karty do terminala akceptującego kartę oznaczonego logo payWave ? do kwoty 50 zł - bez potwierdzania numerem PIN*
  • Możliwość płatności kartą w internecie ? bezpiecznie dzięki usłudze 3D-Secure
  • Swobodny dostęp do gotówki w bankomatach oznaczonych logo Visa w kraju i za granicą
  • Bez prowizji wypłacasz gotówkę z sieci bankomatów SGB i BPS - Spółdzielcza Sieć Bankomatów
  • Możliwość wypłaty gotówki podczas zakupów w sklepach oznaczonych znakiem cash back
  • Stała kontrola finansów - możliwość sprawdzenia w każdej chwili dostępnych środków w bankomacie SGB oraz za pośrednictwem bankowości elektronicznej
  • Minimum formalności przy wydaniu karty
  • Atrakcyjne rabaty w Centrum medycznym POLMED oraz u Partnerów POLMED. Szczegóły w regulaminie

  Bezpieczeństwo:

  • podczas dokonywania transakcji zbliżeniowych karta pozostaje cały czas w twoich rękach
  • całodobowa możliwość zastrzeżenia karty

   * terminal może wymagać potwierdzenia transakcji numerem PIN mimo zaistnienia warunków do zrealizowania transakcji zbliżeniowej

 • Karty bez funkcji zbliżeniowej

  VISA Business Electron

  Jeśli poszukujesz prostych i bezpiecznych rozwiązań finansowych dla Twojej firmy, Visa Business Electron jest dla Ciebie.
  To międzynarodowa, powszechnie używana karta płatnicza, dzięki której zrealizujesz służbowe transakcje gotówkowe i bezgotówkowe. Możesz nią płacić w hotelach, sklepach, na stacjach benzynowych ? we wszystkich miejscach oznaczonych logo Visa.

  • otrzymujesz kartę do rachunku bieżącego lub pomocniczego
  • zyskujesz wygodne i bezpieczne narzędzie płatnicze dla firmy
  • masz swobodny dostęp do gotówki w bankomatach oznaczonych logo Visa w kraju i za granicą
  • bez prowizji wypłacasz gotówkę z sieci bankomatów SGB
  • możesz płacić kartą przez Internet
  • możliwość wypłaty gotówki podczas zakupów w sklepach oznaczonych znakiem Cash back
  • transakcje są w pełni bezpieczne ? potwierdzasz je numerem PIN lub podpisem, a transakcje w Internecie zabezpieczasz osobistym hasłem 3D-Secure
  • stale kontrolujesz finanse ? w każdej chwili możesz sprawdzić dostępne środki w bankomacie
  • możesz wskazać pracowników, którzy otrzymają karty ? zamawiasz tyle kart, ile potrzebujesz
  • możesz skorzystać z wybranego przez siebie pakietu ubezpieczeń
  • kartę otrzymujesz na 4 lata i bez problemów możesz ją wznowić na kolejny okres
 • Karta paliwowa z rabatem

  Tankuj za mniej!

  Karta z rabatem na paliwo 9gr/litr na stacjach Orlen, Bliska i BP!

  Karta paliwowa dedykowana jest dla przedsiębiorców (w tym rolników), którzy są podatnikami VAT. Oferta została przygotowana dla Klientów Banków Spółdzielczych we współpracy z firmą Flotex.

  Przedsiębiorcy i rolnicy będący klientami Banku Spółdzielczego w Ruścu mogą tankować za mniej na wybranych stacjach dzięki specjalnej karcie paliwowej od firmy FLOTEX.

  Rabat Paliwowy dotyczy wszystkich stacji Orlen, Bliska oraz BP a wysokości rabatu to aż 9 gr na każdym zatankowanym litrze!

  Ponadto oszczędzasz czas dzięki pominięciu procedury wypłacania kierowcom zaliczek i księgowania poszczególnych faktur.

  Rozliczanie zakupów dokonuje się poprzez wystawienie na koniec miesiąca faktur zbiorczych z załączonym wykazem wszystkich transakcji.

  W zależności od tego, czy z samochodu korzysta jeden, czy więcej kierowców, dostępne będą dwa rodzaje kart:

  • Kartę typu K ? wystawianą na imię i nazwisko kierowcy lub okaziciela
  • Kartę typu S ? wystawianą na numer rejestracyjny pojazdu


  Korzyści z posiadania karty :

  • Rabat na każdym litrze zatankowanego paliwa 9 gr, który nalicza się niezależnie od ilości zatankowanego paliwa!
  • karta paliwowa pozwala bezgotówkowo dokonywać transakcji w sieci ponad 1700 stacji paliw marek ORLEN i BLISKA oraz 500 stacji marki BP.
  • Możliwość zbiorczego fakturowania, faktura wysyłana jest 1 w m-c przez firmę Flotex.
  • Niskie koszty wydania i utrzymania karty. Opłata jednorazowa za wydanie karty to tylko 10 zł, miesięczny koszt utrzymania karty to tylko 1 zł netto.

  Jak skorzystać z dodatkowych rabatów dzięki karcie paliwowej ? To proste ! Jeśli posiadasz rachunek i kartę debetową w Naszym Banku przyjdź do najbliższego Oddziału Banku Spółdzielczego w Ruścu i wypełnij oświadczenie celem wydania karty paliwowej. Oświadczenie klienta Bank przekazuje do firmy FLOTEX. Jeśli nie masz u Nas jeszcze rachunku i karty, przyjdź do Baku a nasi Pracownicy otworzą Ci nowy rachunek na korzystnych warunkach i Ty też będziesz mógł skorzystać z tej fantastycznej oferty i tankować za mniej!

  flotex agro

 • Biometria

  Klienci banku nie muszą nosić ze sobą karty bankowej. Przykładając dłoń do czytnika w bankomacie, błyskawicznie potwierdzą swoją tożsamość i mogą realizować wszystkie dostępne operacje finansowe.
   
  Wystarczy tylko udać się do banku z dokumentem tożsamości gdzie pracownik uruchomi usługę pozwalającą na dokonywanie ?transakcji biometrycznych?.

  Jak działa autoryzacja biometryczna w bankomacie?

  Zastosowana metoda wykorzystuje czytniki działające w oparciu o biometrię naczyń krwionośnych dłoni (Palm Vein). Proste wyciągnięcie ręki i umieszczenie środkowej części dłoni nad czytnikiem zapewnia potwierdzenie tożsamości klienta ponad wszelką wątpliwość. Podczas bezdotykowego skanowania z użyciem promieni podczerwonych analizowane są biometryczne dane klienta na podstawie układu żył dłoni (czytnik nie analizuje układu linii papilarnych). W trakcie tych czynności na ekranie urządzenia wyświetlane są podpowiedzi graficzne i pojawiają się komunikaty głosowe ułatwiające obsługę. ?Potwierdzenie tożsamości w bankomacie? z wykorzystaniem biometrii dłoni trwa krócej niż tradycyjna metoda z użyciem karty.

   Zalety metody biometrycznego uwierzytelniania:

  • najbezpieczniejszy sposób realizowania transakcji w bankomatach;
  • możliwość wypłaty gotówki bez użycia karty płatniczej;
  • wygoda: idąc do banku, nie musisz zabierać ze sobą dokumentów tożsamości;
  • brak możliwości podszycia się pod innego klienta banku;
  • utrata dokumentów, karty płatniczej nie ogranicza z korzystania z usług banku;
  • szybka obsługa: identyfikacja biometryczna po przyłożeniu dłoni do czytnika Palm Vein eNBio trwa szybciej niż dostęp z użyciem karty banku.

  biometria plansza ATM 1 768x483

  Wygoda i bezpieczeństwo!

  Metoda biometrycznego uwierzytelniania tożsamości oparta o biometrię dłoni to wygoda i bezpieczeństwo dostępu do Twoich pieniędzy i usług bankowych. Jak to działa? Aby skorzystać z nowej funkcjonalności bankomatu należy udać się do oddziału banku. Pracownik uruchomi usługę pozwalającą na dokonywanie ?transakcji biometrycznych?. Podczas tej wizyty niezbędne jest posiadanie przy sobie dokumentu tożsamości.
 • Cash back

  CASH BACK - PŁAĆ KARTĄ I WYPŁACAJ

  Cash back/ Płać kartą i wypłacaj, to usługa dzięki której posiadacze kart systemu Visa i Master Card mogą wygodnie podejmować gotówkę z kasy w punkcie handlowo-usługowym oferującym tę usługę. Punkty te oznaczone są logo:

  cb

  Usługa cash back/Płać kartą i wypłacaj dostępna jest dla posiadaczy wszystkich kart debetowych, wydawanych zarówno dla klientów indywidualnych jak i instytucjonalnych.

  Jak to działa?

  Korzystanie z usługi jest bardzo proste ? płacąc kartą należy poinformować sprzedawcę o chęci równoczesnego wypłacenia gotówki (wypłata gotówki w ramach usługi cash back/Płać kartą i wypłacaj jest możliwa podczas dokonywania płatności kartą za zakupiony towar lub usługę). Jest to jedna transakcja potwierdzana numerem PIN, a na wysokość transakcji składają się wartość zakupu oraz kwota wypłaty.
  Posiadacze kart systemu Visa jak i MasterCard jednorazowo podczas zakupów wypłacić mogą nawet do 300 zł. Placówki handlowo-usługowe oferujące usługę cash back/Płać kartą i wypłacaj można znaleźć na terenie całej Polski ? aktualnie usługa dostępna jest w ponad 43 tys. punktach.

  cb2

 • 3d-secure

  Bezpieczne płatności w internecie z 3D Secure

  Co to jest 3D Secure?

  3D Secure to dodatkowe, darmowe zabezpieczenie płatności kartą w internecie.

  Jak działa 3D Secure?

  Jeśli płacisz kartą w sklepie internetowym, który obsługuje 3D Secure, możesz zostać poproszony o dodatkowe potwierdzenie transakcji hasłem 3D Secure poprzez udzielenie odpowiedzi na pytanie weryfikacyjne (ustalone w placówce banku lub za pośrednictwem Infolinii SGB pod numerem 800 888 888 )oraz podanie hasła 3D Secure (jednorazowego kodu SMS), które otrzymasz na numer telefonu komórkowego podany przez Ciebie do kontaktu w swoim banku lub hasłem stałym ? w zależności od rodzaju karty, którą się posługujesz.

  Aktywacja 3D Secure

  Jeśli korzystasz z karty debetowej lub walutowej, usługa 3D Secure działa od momentu aktywacji karty ? nie musisz wykonywać żadnych dodatkowych czynności. Hasło 3D Secure (kod SMS) otrzymasz na numer telefonu podany w banku.

  Jeśli korzystasz z karty kredytowejprzedpłaconej lub charge, zanim dokonasz pierwszej płatności zabezpieczonej 3D Secure musisz jednorazowo zarejestrować kartę oraz nadać hasło stałe.

  • rejestracja karty Mastercard ? sprawdź TUTAJ
  • rejestracja karty Visa ? sprawdź TUTAJ

  Jak przebiega transakcja?

  • Wejdź na stronę sklepu obsługującego płatności 3D Secure ? oznaczoną symbolami poniżej:

  • Wybierz płatność kartą i podaj jej dane:

  1. Numer karty
  2. Imię i Nazwisko
  3. Datę ważności
  4. Kod CVV2/CVC2, który znajdziesz na odwrocie karty, obok paska do podpisu
  • Sprawdź poprawność danych

  • Potwierdź hasłem 3D Secure

  Pamiętaj, że nie zawsze płatności kartą w sklepach internetowych będą wymagały dodatkowej weryfikacji hasłem 3D Secure (kodem SMS) lub hasłem stałym ? to zależy od sklepu internetowego.

  Jak odblokować 3D Secure?

  Jeśli nie możesz dokonać płatności kartą w sklepach internetowych, które obsługują 3D Secure, skontaktuj się z nami. Zadzwoń pod bezpłatną infolinię 800 888 888 lub pod numer 61 647 28 46 (z zagranicy, opłata za połączenia zgodna z taryfą operatora).

  Obsługiwane karty

  Karty debetowe ? transakcje weryfikowane są hasłem 3D Secure (kodem SMS); nie jest wymagana jednorazowa rejestracja tych kart w usłudze 3D Secure:

  • Maestro
  • Mastercard debetowa
  • Mastercard debetowa młodzieżowa
  • Mastercard Unia Leszno
  • Mastercard KKS Lech
  • Mastercard ?konto na Tak!?
  • Mastercard ?konto za 1 zł?
  • Mastercard debetowa business
  • Mastercard debetowa business AGRO
  • Mastercard walutowa
  • Visa debetowa
  • Visa debetowa ?młodzieżowa?
  • Visa AZS Gorzów
  • Visa Skra
  • Visa Skra ?młodzieżowa?
  • Visa debetowa business

  Karty kredytowe, chargé i przedpłacone ? transakcje weryfikowane są hasłem stałymwymagana jest jednorazowa rejestracja tych kart w usłudze 3D Secure:

  • Mastercard kredytowa
  • Mastercard kredytowa business
  • Mastercard kredytowa business Gold
  • Mastercard business charge
  • Mastercard business charge GOLD
  • Mastercard przedpłacona
  • Visa kredytowa
 • Przelew środków na kartę

  VISA DIRECT I MASTERCARD MONEYSEND

  Przelew środków na kartę

  Usługa przelewu na kartę ? Visa Fast Fund i Mastercard Moneysend. Usługi Visa Fast Fund i Mastercard Moneysend pozwalają posiadaczowi karty w walucie PLN, EUR, GBP, USD przetransferowanie środków pieniężnych (gotówki) przy użyciu karty na rachunek płatniczy prowadzony przez bank, do którego to rachunku przypisana jest karta. Środki pieniężne zostaną zaksięgowane na rachunku w ciągu max. 30 minut.

  Visa MasterCard

  Jak wpłacić pieniądze na kartę?

  1. Kup dowolny produkt i poinformuj sprzedawcę o zamiarze wpłaty gotówki.
  2. Jeśli dokonujesz wpłaty w sklepie po raz pierwszy daną kartą, wymagana będzie dodatkowa weryfikacja danych osobowych (imię i nazwisko posiadacza karty, pesel, seria i nr. dowodu osobistego, data ważności dokumentu).
  3. Potwierdź na terminalu płatniczym wartość wpłaty i wprowadź PIN

  Na chwilę obecną wpłata kartą może być dokonana przez klientów sklepów, które akceptują wyżej opisaną usługę. Przykłady transakcji: przelew z karty na kartę, przelew wygranej w kasynie, wpłata w terminalu w Żabcesalonach Empik i Papiernik by Empik na rachunek powiązany z kartą.

   

  • Alternatywa dla tradycyjnych przelewów z zagranicy, szczególnie z Ukrainy,
  • Mastercard i Visa udostępnił możliwość przelewania środków na kartę przy okazji zakupów w Żabce,
  • Visa promuje tą usługę do wypłacania wygranych w kasynach internetowych, wśród pracodawców do wypłacania pensji,
  • Obie organizacje nawiązały współpracę w zakresie wypłaty wygranych do wysokości 2280 PLN z firmą Totalizator Sportowy, właścicielem marki Lotto,
  • Przelewy można wysyłać za pośrednictwem portali Wise.com i Fin.do
 • Aktywacja i zastrzeganie kart

  W przypadku utraty karty jej posiadacz/użytkownik powinien niezwłocznie telefonicznie lub w placówce Banku zastrzec kartę. Zastrzeżenia można dokonać przez 24 godziny na dobę, przez siedem dni w tygodniu po numerami telefonu:

  Dla międzynarodowych kart płatniczych:

  • w kraju ? tel. +(48) 800 888 888 (bezpłatne połączenie)
  • z zagranicy - tel. +(48) 61 647 28 46 (opłata zgodna z taryfą operatora)

  lub

  w Krajowym Systemie Zastrzegania Kart
  tel.+(48) 828 828 828

  Dla lokalnych kart płatniczych (karty własne banku)

  • w kraju ? tel. 43 676 60 54, 43 676 60 53 wew.111 (usługa Bankofon)
  • z zagranicy - tel. +(48) 43 676 60 54, +48 43 676 60 53 wew.111 (usługa Bankofon)

  Zastrzeżenie dokonane telefonicznie należy potwierdzić w Oddziale Banku, który wydał kartę. Pamiętaj! Im szybciej nastąpi zastrzeżenie, tym mniejsze jest prawdopodobieństwo wystąpienia strat powstałych w wyniku nieuczciwego wykorzystania karty!

  Aktywacja kart płatniczych odbywa się na całodobowej Infolini SGB pod numerem telefonu:

  • w kraju ? tel. +(48) 800 888 888 (bezpłatne połączenie)
  • z zagranicy - tel. +(48) 61 647 28 46 (opłata zgodna z taryfą operatora)
 • Bezpieczeństwo płatności

  • Nie zapisuj oraz nie ujawniaj nikomu swojego numeru PIN;
  • Zwróć uwagę, czy na bankomacie nie ma zainstalowanych dodatkowych, podejrzanie wyglądających elementów/urządzeń;
  • Przysłaniaj ręką klawiaturę bankomatu lub terminala podczas wprowadzania numeru PIN;
  • Chroń numer karty i wartość CVV2 lub CVC2;

  Podczas płacenia kartą przez Internet:

  • Wykonuj transakcje tylko z zaufanych komputerów;
  • Nie korzystaj z otwartych, niezabezpieczonych sieci (publiczne Wi-Fi, np. w centrach handlowych, hotelach);
  • Dbaj o zapewnienie aktualnego oprogramowania antywirusowego w swoim komputerze;
  • Unikaj dokonywania transakcji u nieznanych i niesprawdzonych sprzedawców internetowych;
  • Przed wykonaniem płatności poprzez podanie danych z karty sprawdź, czy transmisja jest szyfrowana? świadczy o tym ikona zamkniętej kłódki lub kluczyka w oknie przeglądarki internetowej oraz adres strony rozpoczynający się od https://, a nie http://;
  • Chroń hasło stałe do usługi 3D Secure.


 • Lokata terminowa

  Jeśli cenisz sobie bezpieczeństwo i pewne inwestycje, nawet gdy nie posiadasz dużych oszczędności, dzięki niskiemu wkładowi ten sposób oszczędzania jest dla Ciebie.

  Twoje korzyści:

  • minimalna kwota wpłaty to tylko 50 zł;
  • masz do niej łatwy dostęp przez sieć wszystkich oddziałów;
  • możesz spać spokojnie ? Twoje pieniądze są bezpieczne, ich bezpieczeństwo zapewnia Bankowy Fundusz Gwarancyjny;
  • możesz negocjować oprocentowanie lokaty (już od 50 tys. zł);
  • lokata automatycznie odnawia się na kolejny okres jej trwania, bez konieczności wizyty w banku.
 • e-Lokata

  e-Lokaty !Bank Spółdzielczy w Ruścu wprowadził możliwość zakładania lokat terminowych  przez Internet! Lokaty internetowe to nowa propozycja Banku na oszczędzanie. Mniej biurokracji, oszczędność czasu i zysk. A co najważniejsze - wyższe oprocentowanie niż lokat tradycyjnych zakładanych w Oddziałach Banku!  Zachęcamy do zakładania lokat internetowych. To się opłaca!!! Pamiętaj, że zatwierdzenie założenia lokaty przez wprowadzenie żądanego przez system hasła z listy haseł jednorazowych jest równoznaczne ze złożeniem podpisu pod umową i zaakceptowaniem warunków prowadzenia przez Bank rachunku lokaty terminowej.
   
 • Oprocentowanie lokat terminowych

  TYP LOKATYOprocentowanie
  Lokata 1 miesięczna Wibor 1M x 0,35.tj. 2,04%
  Lokata 3 miesięczna Wibor 1M x 0,40 tj. 2,33%
  Lokata 6 miesięczna Wibor 1M x 0,45 tj. 2,62%
  Lokata 12 miesięczna Wibor 1M x 0,55.tj. 3,21%
  Oprocentowanie obowiązuje od 01.03.2024 r.

  Oprocentowanie zmienne stanowiące stawkę WIBOR 1M obowiązującą na ostatni dzień roboczy miesiąca poprzedzającego dzień zawarcia lub odnowienia umowy pomnożony przez współczynnik. Zmiana oprocentowania następuje co miesiąc (WIBOR z ostatniego dnia roboczego przed nowym miesiącem); nowa stawka obowiązuje od pierwszego dnia następnego miesiąca kalendarzowego.

   
 • Oprocentowanie lokat terminowych e-Lokata

   
  TYP LOKATYOprocentowanie
  e-Lokata 1 miesięczna 2,04 % (Wibor 1M x 0,35)
  e-Lokata 3 miesięczna 2,33% (Wibor 1M x 0,40)
  e-Lokata 6 miesięczna 2,62% (Wibor 1M x 0,45)
  e-Lokata 12 miesięczna 3,21% (Wibor 1M x 0,55)
  Oprocentowanie obowiązuje od 01.03.2024 r.

  Oprocentowanie zmienne stanowiące stawkę WIBOR 1M obowiązującą na ostatni dzień roboczy miesiąca poprzedzającego dzień zawarcia lub odnowienia umowy pomnożony przez współczynnik. Zmiana oprocentowania następuje co miesiąc (WIBOR z ostatniego dnia roboczego przed nowym miesiącem); nowa stawka obowiązuje od pierwszego dnia następnego miesiąca kalendarzowego.


 • Kredyt Obrotowy

  Klient: Podmioty prowadzące rejestrowaną działalność gospodarczą - w tym rolniczą:

  1)osoby fizyczne;

  2)spółki prawa handlowego;

  3)inne osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, posiadające zdolność prawną.

  Przeznaczenie: Finansowanie bieżących potrzeb obrotowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej: doraźnych, sezonowych potrzeb kredytowych spowodowanych specyfiką produkcji lub świadczonych usług; VAT.

  Okres kredytowania: Udzielany jako krótko- średnio- długoterminowy, maksymalnie do 60 miesięcy.

  Forma i sposób spłaty kredytu: Spłata w ratach miesięcznych, kwartalnych, półrocznych lub rocznych w terminach płatności określonych w umowie.

  Karencja w spłacie kapitału: Możliwa na wniosek kredytobiorcy do 12 miesięcy.

 • Kredyt Obrotowy Dobry Plon

  Klient: Osoby prowadzące gospodarstwo rolne:
  1)osoby fizyczne;
  2)spółki prawa handlowego;
  3)inne osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, posiadające zdolność prawną.
  Przeznaczenie:
  1)zakup nawozów mineralnych, środków ochrony roślin oraz pasz;
  2)zakup kwalifikowanego materiału siewnego zbóż, rzepaku, kukurydzy, lnu, motylkowych grubonasiennych i drobnonasiennych, rzepiku ozimego, gorczycy, traw, buraków cukrowych, pastewnych, sadzeniaków ziemniaka, nasion warzyw oraz kwalifikowanego materiału szkółkarskiego do nowych nasadzeń i odnowień;
  3)zakup hodowlanych jałówek, loszek, owiec-maciorek kózek oraz rozpłodników buhajów, knurów, tryków, kozłów i ogierów z wyłączeniem zakupu na eksport;
  4)zakup pszczelich matek użytkowych i reprodukcyjnych;
  5)zakup rzeczowych środków obrotowych do produkcji żywności metodami ekologicznymi i przystosowanie gospodarstw rolnych do tej produkcji;
  6)zakup paliwa na cele rolnicze.
  Warunki udzielenia:
  1)posiadanie rachunku bieżącego, na który wpływają dopłaty bezpośrednie lub zadeklarowanie przeniesienia dopłat na rachunek w naszym Banku;
  2)złożenie wniosku wraz z wymaganą dokumentacją;
  3)posiadanie zdolności kredytowej;
  4)zawarcie umowy o kredyt.
  Maksymalna kwota kredytu: Nie może przekraczać równowartości 2 000zł/1 ha użytków rolnych, (ograniczenie dotyczy wszystkich kredytów udzielonych klientowi w ramach produktu) wyznaczana w oparciu o:
  • efektywność działalności gospodarczej;
  • wysokość i częstotliwość obrotów;
  • poziom zdolności kredytowej;
  • rodzaj bieżących potrzeb kredytowych;
  • rodzaj i wartości proponowanych zabezpieczeń spłaty kredytu.
  Okres kredytowania: Udzielany, jako krótko i średnioterminowy, maksymalny okres to 24 m-ce.
  Karencja w spłacie kapitału: Możliwa na wniosek kredytobiorcy.
 • Kredyt Inwestycyjny

  Klient: Podmioty prowadzące rejestrowaną działalność gospodarczą, działalność rolniczą lub zmierzające do podjęcia nowej działalności lub rozwoju już istniejącej:
  1)osoby fizyczne;
  2)spółki prawa handlowego;
  3)inne osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, posiadające zdolność prawną.
   

  Przeznaczenie: Finansowanie nakładów inwestycyjnych, mających na celu odtworzenie, modernizację, zwiększanie majątku trwałego, tworzenie nowych lub rozwój istniejących zdolności wytwórczych lub usługowych, spłata kredytów w innych bankach. W szczególnych przypadkach bank dopuszcza możliwość refinansowania 50% nakładów inwestycyjnych poniesionych maksymalnie 12 miesięcy przed datą złożenia wniosku, udokumentowanych: fakturami, wzrostem majątku trwałego w bilansie firmy, wyceną rzeczoznawcy.

  Warunki udzielenia:
  1)złożenie wniosku wraz z wymaganą dokumentacją (historia rachunku, jeśli  rachunek prowadzony jest w innym banku);
  2)posiadanie zdolności kredytowej;
  3)zawarcie umowy o kredyt inwestycyjny;
  4)ustanowienie zabezpieczenia spłaty kredytu.
  Kwota maksymalna: wyznaczana w oparciu o:
  1)aktualną i prognozowaną sytuację ekonomiczno-finansową wnioskodawcy;
  2)ocenę zdolności kredytowej;
  3)proponowane zabezpieczenie;
  4)celowość/efektywność przedsięwzięcia;
  5)poziom ryzyka kredytowego.
  Maksymalny okres kredytowania: Udzielany jako krótko- średnio- i długoterminowy dla PLN - 15 lat.
  Udział własny kredytobiorcy: minimum 20% nakładów inwestycyjnych ? w uzasadnionych przypadkach bank może to wymaganie ograniczyć lub całkowicie od niego odstąpić, jeśli nie jest to sprzeczne z przepisami Rekomendacji S.
  Forma i sposób wypłaty: wykorzystanie może nastąpić jednorazowo lub w transzach, przez przelanie środków na wskazany rachunek, jako zapłata za faktury, rachunki wystawione po dacie złożenia wniosku o kredyt, przez wypłatę gotówki, przy zachowaniu zasady, że kolejna transza realizowana jest po udokumentowaniu/rozliczeniu poprzedniej; w przypadku inwestycji budowlanych wypłata realizowana jest wyłącznie w transzach uruchamianych w miarę postępu robót.
  Karencja w spłacie kapitału: możliwa na wniosek klienta na okres do 12 miesięcy.
 • Kredyt Unijny

  Klient: Podmiot, który ubiega się lub taki, któremu już przyznano dofinansowanie do przedsięwzięcia ze środków zagranicznych funduszy pomocowych, w tym środków unijnych za pośrednictwem jednostki kontraktującej (ARiMR lub inny organ występujący w roli instytucji przyznającej fundusze pomocowe).
  Przeznaczenie: Realizacja przedsięwzięć z udziałem dotacji z zagranicznych funduszy pomocowych, pomostowe finansowanie części podlegającej dotacji lub/i uzupełnienie środków własnych beneficjenta.
  Warunki udzielenia:
  1)złożenie wniosku wraz z dokumentacją wymaganą przez bank (historia rachunku, jeśli rachunek prowadzony jest w innym banku) oraz przez dany program, pozwalającą bankowi ocenić zgodność przedsięwzięcia z zasadami programu;
  2)zgodność planowanego przedsięwzięcia z zasadami programu pomocowego;
  3)przedstawienie kopii wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami lub/i umowy o dofinansowanie, jeżeli została już zawarta;
  4)posiadanie zdolności kredytowej zbadanej przy założeniu, że beneficjent nie otrzyma wsparcia ze środków funduszy pomocowych i cały kredyt będzie spłacał z własnych zysków;
  5)zawarcie umowy o kredyt i udzielenie bankowi pełnomocnictwa do pobrania z rachunku środków pochodzących z dotacji na spłatę kredytu - jeśli ustalono spłatę kredytu z dotacji oraz wskazanie tego rachunku jednostce kontraktującej jako właściwy do przekazania środków dotacji.
  Kwota maksymalna: Wyznaczana w oparciu o:
  1)aktualną i prognozowaną sytuację ekonomiczno-finansową wnioskodawcy;
  2)ocenę zdolności kredytowej;
  3)zasady poszczególnych programów pomocowych;
  4)rodzaj i wartość proponowanych zabezpieczeń spłaty kredytu skredytowane mogą zostać wszystkie koszty kwalifikowane i niekwalifikowane przedsięwzięcia w wartości netto, w przypadku rolników możliwe jest skredytowanie wartości brutto przedsięwzięcia niezależnie od tego, czy jest płatnikiem podatku VAT.
  Maksymalny okres kredytowania: 15 lat.
  Udział własny kredytobiorcy: Min. 20% z możliwością odstąpienia od tego wymogu, jeśli nie jest to sprzeczne z zasadami danego programu oraz przepisami Rekomendacji S.
  Forma i sposób wypłaty: Jednorazowo/w transzach, bezgotówkowo w formie zapłaty za faktury lub na wskazany rachunek wykonawcy, po przedstawieniu zaakceptowanych przez bank dokumentów poświadczających zakup lub wykonanie usługi w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się wypłatę części kredytu w formie gotówkowej lub przelewu na jego rachunek, przy zachowaniu zasady, że kolejne transze wypłacane są po rozliczeniu poprzedniej.
  Forma i sposób spłaty kredytu: Spłata kredytu w części dotyczącej środków otrzymanych z dotacji następuje przez realizację przez bank pełnomocnictwa, niezwłocznie po przekazaniu środków przez jednostkę kontraktującą, pozostała część kredytu podlega spłacie w terminach i kwotach określonych w umowie kredytowej na podstawie dyspozycji kredytobiorcy do obciążenia jego rachunku bieżącego prowadzonego w banku, zgodnie z załączonym pełnomocnictwem, bądź wpłaty gotówkowej lub przelewu. Na pisemny wniosek klienta dopuszcza się rozterminowanie całości kredytu, bez uwzględnienia spłaty części z dotacji.
  Karencja w spłacie kapitału: Możliwa na wniosek kredytobiorcy - ustalana jest na czas niezbędny do zakończenia finansowanej inwestycji (projektu) lub/i wpływu dotacji.
 • Kredyt Hipoteczny

  klient instytucjonalny (podmioty prowadzące rejestrowaną działalność gospodarczą, działalność rolniczą).

  Przeznaczenie: Dowolny cel związany z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz refinansowanie regularnie obsługiwanego zadłużenia wynikającego z prowadzonej działalności gospodarczej.

  Warunki udzielenia:

  1) prowadzenie działalności gospodarczej od co najmniej 12 miesięcy;

  2) posiadanie zdolności kredytowej;

  3) posiadanie aktywnego rachunku bieżącego w banku od co najmniej 6 miesięcy, cechującego się przeprowadzeniem przez niego systematycznych rozliczeń;

  4) wskaźnik LtV na poziomie nie przekraczającym 50%;

  5) wycena wartości nieruchomości wykonana przez rzeczoznawcę, współpracującego z bankiem lub co najmniej zaakceptowanego przez bank.

  Kwota minimalna: 50 000 zł

  Kwota maksymalna: 800 000 zł

  Maksymalny okres kredytowania: 15 lat

  Udział własny kredytobiorcy: Nie jest wymagany.

  Karencja w spłacie kapitału: Do 2 miesięcy.
 • Kredyt Obrotowy w Rachunku Bieżącym

  Klient: Podmioty prowadzące rejestrowaną działalność gospodarczą - w tym rolniczą:
  1) osoby fizyczne;
  2) spółki prawa handlowego;
  3)inne osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, posiadające zdolność prawną.
  Przeznaczenie: Finansowanie bieżących potrzeb obrotowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej: doraźnych, sezonowych potrzeb kredytowych spowodowanych specyfiką produkcji lub świadczonych usług.
  Warunki udzielenia:
  1)posiadanie w Banku rachunku bieżącego od co najmniej 6-ściu miesięcy ? Bank może od tego wymogu odstąpić w przypadku przeniesienia rachunku z innego banku (6-ścio miesięczną historią rachunku);
  2)złożenie wniosku wraz z wymaganą dokumentacją  ;
  3)posiadanie zdolności kredytowej;
  4)zawarcie umowy o kredyt;
  5)ustanowienie zabezpieczenia spłaty kredytu.
  Kwota maksymalna: Zgodna z zapotrzebowaniem na kapitał obrotowy, uzależniona od:
  1)            celowości gospodarczej działalności;
  2)            wysokości i częstotliwości obrotów;
  3)            poziomu zdolności kredytowej;
  4)            rodzaju i wysokości bieżących potrzeb kredytowych;
  5)            rodzaju i wartości proponowanych zabezpieczeń spłaty kredytu. 
  Kwota przyznanego/udzielonego limitu nie może przekroczyć średnich miesięcznych wpływów na rachunek bieżący kredytobiorcy z ostatnich 3 miesięcy lub średniomiesięcznych wpływów przewidywanych w okresie kredytowania - gdy będą one niższe niż kwota ustalona na podstawie wpływów faktycznych. W przypadku podmiotu prowadzącego działalność sezonową przy ustalaniu średnich miesięcznych wpływów na rachunek bieżący uwzględnia się okres ostatnich 12 miesięcy. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość podwyższenia poziomu limitu kredytu, na wniosek kredytobiorcy, maksymalnie do kwoty odpowiadającej 3 miesięcznym wpływom, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność rolniczą - do kwoty odpowiadającej 6 miesięcznym wpływom, nie więcej niż 15% przychodów rocznych ze sprzedaży netto. 
  Maksymalny okres kredytowania: Zalecany okres kredytowania to 12 miesięcy z możliwością odnowienia na kolejne 12 miesięcy, maksymalny okres do 60 miesięcy.
  Forma i sposób wypłaty: Wykorzystanie następuje w formie gotówkowej lub bezgotówkowej poprzez realizację dyspozycji w ciężar rachunku.
  Forma i sposób spłaty kredytu: Każdy wpływ na rachunek zaliczany jest na spłatę kredytu, powodując jego odnowienie o kwotę dokonanej wpłaty; ostateczna spłata następuje jednorazowo w terminie określonym w umowie.
 • Kredyt Obrotowy w Rachunku Bieżącym AGROKREDYT

  Klient: Podmioty prowadzące działalność rolniczą:
  1)osoby fizyczne;
  2)spółki prawa handlowego;
  3)inne osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, posiadające zdolność prawną.
  Przeznaczenie: Finansowanie bieżących potrzeb obrotowych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego:
  1)zapasy o charakterze stałym, przejściowym, związane ze zwiększeniem rozmiarów działalności;
  2)należności;
  3)inne bieżące potrzeby.
  Warunki udzielenia:
  1)posiadanie w Banku rachunku bieżącego od co najmniej 6-ściu miesięcy ? Bank może od tego wymogu odstąpić w przypadku przeniesienia rachunku z innego banku (6-ścio miesięczną historią rachunku);
  2)wnioskodawca prowadzi gospodarstwo rolne o powierzchni nie mniejszej niż 4 ha;
  3)złożenie wniosku wraz z wymaganą dokumentacją;
  4)posiadanie zdolności kredytowej;
  5)zawarcie umowy o kredyt;
  6)ustanowienie zabezpieczeń;
  7)złożenie oświadczenia o utrzymywaniu przez cały okres kredytowania, rachunku w Banku, na który będą wpływały wpłaty z tytułu dopłat obszarowych.
  Kwota maksymalna kredytu: Wyznaczana z uwzględnieniem:
  1)wysokości i częstotliwości obrotów na rachunku;
  2)poziomu zdolności kredytowej;
  3)rodzaju i wysokości bieżących potrzeb kredytowych;
  4)rodzaju i wartości proponowanych zabezpieczeń.
  wartość kredytu nie powinna przekraczać:
  1)50% wartości nieruchomości rolnych ustalonych na podstawie średnich cen gruntów rolnych w obrocie prywatnym dla poszczególnych województw, ogłaszanych przez GUS w okresach kwartalnych
  lub
  2)dwukrotności średniomiesięcznych obrotów wynikających z prowadzonej działalności rolniczej, z 12 ostatnich miesięcy na rachunku prowadzonym w banku BS Rusiec, jednak nie więcej niż 200 000zł.
  Maksymalny okres kredytowania: Udzielany jako krótko, średnioterminowy lub długoterminowy do 60 miesięcy.
  Forma i sposób wypłaty: Udzielany w formie odnawialnej linii kredytowej - wykorzystanie następuje w formie gotówkowej lub bezgotówkowej poprzez realizację dyspozycji w ciężar rachunku.
  Forma i sposób spłaty kredytu: Każdy wpływ na rachunek zaliczany jest na spłatę kredytu, powodując jego odnowienie o kwotę dokonanej wpłaty do wysokości przyznanego limitu kredytowego; ostateczna spłata następuje jednorazowo w terminie określonym w umowie.


 • Ubezpieczenia on-line


 • lost 01
 • lost 02
 • lost 03
 • lost 04

bfg small

Depozyty zgromadzone w Banku Spółdzielczym w Ruścu objęte są gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Nasi partnerzy

 • cp
 • ps
 • arimr
 • gmina rusiec
 • bik
 • gmina rusiec
 • kir
 • krd
 • gmina rusiec
 • western union
 • SGB BankSA
 • SGB leasing
 • Novum1
 • inkom