Dzisiaj jest: 12 listopada 2019
Imieniny obchodzą: Renata, Witold, Konrad

Rolnicy

 • Rachunki

 • Bankowość elektroniczna

 • Karty

 • Lokaty

 • Kredyty


 • Rachunek Bieżący SGB Agro

 • Wyciąg z tabeli opłat i prowizji • Internet Banking

  Rozwój globalnej sieci Internet stworzył miejsce do powstawania nowych usług bankowych. Jedną z nich jest wprowadzona przez Bank Spółdzielczy w Ruścu - usługa Internet Banking, która umożliwia Klientom obsługę posiadanych rachunków poprzez sieć Internet. Internet Banking to dostęp do rachunków bez konieczności przychodzenia do placówek Banku, bez kolejek, zbędnych formalności, z dowolnie wybranego miejsca, przez 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.

  Korzystając z dostępu do konta przez Internet Banking Klienci zyskują niezależność, operacje na koncie mogą przeprowadzać korzystając z komputera w pracy lub w domu.

  Aby móc korzystać z możliwości, jakie daje usługa Internet Banking należy posiadać komputer z dostępem do sieci Internet, wyposażony w przeglądarkę internetową.

  OFEROWANY DOSTĘP DO KONTA PRZEZ INTERNET SPRAWIA, ŻE KLIENCI MOGĄ uzyskać informacje o:

  • stanie salda i danych szczegółowych o rachunkach posiadanych w Banku (rachunki bieżące, rachunki lokat terminowych)
  • historii operacji na tych rachunkach
  • wydrukować fragment historii operacji lub informacje o wybranej operacji
  • złożyć dyspozycję przelewu na rachunek obcy, na rachunek ZUS i na rachunek Urzędu Skarbowego do wysokości dziennego limitu transakcji lub salda na rachunku
  • przeglądać wykaz dyspozycji złożonych poprzez wszystkie dostępne kanały elektroniczne
  • przy składaniu dyspozycji przelewu podać przyszłą datę realizacji, oraz w razie potrzeby anulować takie zlecenie przed upływem daty realizacji
  • założyć i modyfikować listę odbiorców oraz wykorzystywać ich dane przy wykonywaniu przelewów na rachunek obcy
  • założyć i modyfikować zestawy danych płatników oraz wykorzystywać je przy wykonywaniu przelewów na rachunki ZUS i rachunki Urzędów Skarbowych
  • zakładać lokaty
  • uzyskiwać informacje o kredytach

  FUNKCJONALNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO

  Wprowadzane operacje przez Internet Banking są w czasie rzeczywistym (online) rejestrowane w systemie bankowym na rachunku Klienta. Podobnie, zmiany wprowadzane na rachunku Klienta przez Bank, są natychmiast widoczne przy obsłudze przez Internet Banking. Ochrona transmitowanych danych oparta jest na nowoczesnych standardach przekazu informacji w Internecie. Dane przesyłane pomiędzy komputerem Klienta i informatycznym systemem bankowym, przesyłane są w postaci zaszyfrowanej, przy użyciu protokołu SSL. Szyfrowanie całości przesyłanych danych gwarantuje tajność ich transmisji.

  TERMINY ZWIĄZANE Z TECHNOLOGIĄ BEZPIECZEŃSTWA

  identyfikator klienta - unikalny numer nadawany każdemu użytkownikowi systemu przez bank w chwili uruchomienia usługi,
  hasło dostępu - ustalane przez klienta przy pierwszym logowaniu.

  UWAGA WAŻNE!!!!! W przypadku utraty, kradzieży, przywłaszczenia albo nieuprawnionego użycia, lub nieuprawnionego dostępu do identyfikatora, hasła dostępu, Klient powinien niezwłocznie zablokować usługę IB poprzez:

  • wysłanie wiadomości SMS o treści BI#identyfikator na numer telefonu +48602249842 , gdzie identyfikator to login do Internet Bankingu. Program zweryfikuje, czy podany identyfikator jest powiązany z numerem telefonu (w Internet Bankingu, SMS Bankingu, danych osobowych). W przypadku istniejącego powiązania dostęp jest blokowany i odsyłany odpowiedni komunikat do Klienta. Pamiętaj, aby twój numer telefonu w danych banku był zawsze aktualny.
  • wysłanie wiadomości SMS o treści BI#identyfikator#PESEL na numer telefonu +48602249842 , gdzie identyfikator to login do Internet Bankingu, PESEL to numer Pesel użytkownika Internet Bankingu. SMS blokuje dostęp z dowolnego telefonu. Program zweryfikuje, czy podany identyfikator i Pesel jest powiązany. W przypadku istniejącego powiązania dostęp jest blokowany i odsyłany odpowiedni komunikat do Klienta.
  • zalogowanie się w bankowości elektronicznej - Opcja w zakładce Ustawienia - Kanały dostępu (w serwisie klienta) umożliwia blokowanie dostępu do rachunków poprzez Bankofon, Internet oraz SMS Banking. Zablokowaną w ten sposób usługę może odblokować operator w banku lub sam Klient przed opuszczeniem okna z wymienionym menu.

  Uwaga: działanie blokowania jest niezależne od posiadania przez klienta usługi SMS Bankingu i ustawionej uproszczonej składni zapytań. Zablokowaną w ten sposób usługę może odblokować operator w banku.

  Strony demonstracyjne bankowości elektronicznej:

  www.konto.naszbank.pl

  www.konto.naszbank.pl/firma

  www.media.naszbank.pl

 • SMS Banking

  SMS Banking zapewnia dostęp do usług bankowych za pośrednictwem telefonu GSM z dowolnego miejsca na świecie, w którym działa telefon klienta. Usługa ta jest zgodna z aktualnymi tendencjami świadczenia usług bankowych i w znacznym stopniu uatrakcyjnia produkty dostarczane przez banki.

  W usłudze SMS Bankingu najważniejsze są wygoda i prostota - komórkę klient ma zawsze przy sobie i przez nią może nawiązać kontakt z bankiem z dowolnego miejsca, właśnie wtedy kiedy tego potrzebuje. Informacja przychodząca w postaci standardowego SMS z banku może być odczytana i jest dostępna w każdej chwili w pamięci telefonu.

  Należy pamiętać, że wiadomość SMS składa się z maksymalnie 160 znaków.

  W zależności od umowy, klient ma dostęp do jednego lub wielu rachunków.

  Klient by móc skorzystać z programu musi posiadać telefon komórkowy, przydzielone mu przez BS w Ruścu hasło PIN, oraz określić terminowość przesyłania informacji (kiedy wysyłać SMS).

  Istnieją do wyboru następujące opcje:


  Generowane w wyniku powstania dokumentu bilansowego w banku.

  1. Parametrycznie można określić czy SMS wysyłany jest po każdej operacji, po operacji WN (obciążeniowej) lub po operacji MA (uznaniowej).
  2. Generowane w odpowiedzi na otrzymany SMS z zapytaniem od klienta ( np. podaj listę rachunków, aktualne oprocentowanie, ostatnich 5 operacji).
  3. Wysyłane codziennie o określonej porze (można określić czy każdego dnia czy tylko w te dni, gdy saldo uległo zmianie). SMS zawiera nazwę rachunku, bieżące saldo, informację o obrotach WN i MA z dnia oraz wolne środki.

  W zakresie usług SMS Banking istnieje również możliwość sięgnięcia do historii operacji oraz sprawdzenia aktualnego oprocentowania rachunku.

  Szczegółowych informacji udzielają pracownicy obsługi klienta we wszystkich placówkach BS

 • Bankofon

  Jest to usługa świadczona przez telefon, pozwalająca na samodzielne uzyskanie informacji o swoim koncie oraz dokonanie zastrzeżeń kart lokalnych bez konieczności wizyty w banku.
  Bezpłatnie, 24 godziny na dobę.

  Jeśli chcesz korzystać z Bankofonu:

  • Podpisz w Banku dyspozycję usługi Bankofon. Pracownik Banku poda Ci numer klienta (tzw. modulo), czterocyfrowe hasło (PIN) oraz udzieli instruktażu w zakresie obsługi Bankofonu.
  • Musisz posłużyć się telefonem z wybieraniem tonowym
  • Pamiętaj swój numer klienta (tzw. modulo) i PIN

  Aby uzyskać informację o swoim rachunku należy:

  • Zadzwonić pod numer: 43 6766054, 43 6766053 wew. 111.
  • Po usłyszeniu prośby o podanie numeru, podać swój numer klienta (należy pamiętać, aby sekwencję liczb zakończyć znakiem #).
  • Na prośbę o hasło podać swoje hasło dostępu.
  • Wybrać cyfrę 1 (opcja menu sprawdzająca stan rachunku).
  • W przypadku posiadania kilku kont należy podać skrócony numer rachunku.

  Informacje dostępne w Bankofonie :

  1. Pod numerem 1 - Stan rachunku
  2. Pod numerem 2 - Lista rachunków
  3. Pod numerem 3 - Informacje o usługach dostępnych w banku
  4. Pod numerem 5 - Historia operacji
  5. Pod numerem 6 - Karty bankomatowe(zastrzeżenie kart lokalnych)
  6. Pod numerem 9 - Zmiana hasła dostępu
  7. Pod numerem 0 - Powrót do menu
 • Bezpieczeństwo

  Szanowni Państwo,

  wiedza o bezpiecznym korzystaniu z bankowości elektronicznej jest ważnym czynnikiem ograniczającym zagrożenia występujące w tym obszarze. Świadomość użytkownika oraz rozwaga w korzystaniu ze współczesnych zdobyczy elektroniki i wymagana czujność, to poza zabezpieczeniami technicznymi stosowanymi przez Bank, nieodzowne elementy w budowaniu bezpiecznych standardów korzystania z systemów bankowości elektronicznej. Chcąc zapewnić Państwu komfort bezpieczeństwa, poprzez świadome ograniczanie najbardziej typowych zagrożeń w bankowości elektronicznej, oddajemy do Państwa dyspozycji krótki przewodnik po najważniejszych zasadach bezpieczeństwa. Zachęcamy do zapoznania się z nim stosowania ich w praktyce, gdyż działania zabezpieczające Banku tylko wespół z czujnością użytkownika mogą tworzyć pożądany stan bezpieczeństwa.


  Podstawowe zasady bezpieczeństwa

  • Chroń swoje hasła!
  • Nie udostępniaj nikomu haseł jednorazowych;
  • Nie wchodź na stronę logowania do Systemu korzystając z odnośników otrzymanych pocztą e-mail lub znajdujących się na stronach nie należących do Banku;
  • Nie odpowiadaj na żadne e-maile dotyczące weryfikacji Twoich danych (np. identyfikator, hasło) lub innych ważnych informacji - Bank nigdy nie prosi o podanie danych poufnych pocztą elektroniczną;
  • Nie zezwalaj przeglądarce na zapisywanie haseł i nazw użytkownika w formularzach;
  • Każdorazowo przed podpisaniem oraz wysłaniem przelewu sprawdzaj poprawność numeru rachunku (tzw. NRB) odbiorcy;
  • Nie zapisuj loginu i hasła na urządzeniu – pamiętaj, że może ono trafić w niepowołane ręce;
  • Nie instaluj oprogramowania pochodzącego z niewiadomego źródła, unikaj korzystania z programów typu peer-to-peer (P2P);
  • Nie korzystaj z mechanizmów „kopiuj i wklej” w celu wprowadzenia numeru rachunku bankowego;
  • Unikaj logowania z komputerów, do których dostęp mają również inne osoby (np. w kawiarenkach, u znajomych);
  • Dbaj o bezpieczeństwo Twojego komputera, instaluj tylko legalne oprogramowanie oraz wszystkie zalecane poprawki;
  • Zawsze używaj zaktualizowanego oprogramowania antywirusowego oraz zapory (firewall);
  • Dbaj o to, aby Twoja przeglądarka internetowa, oprogramowanie java, flash player oraz oprogramowanie do obsługi plików pdf były zawsze aktualne;
  • Podawaj hasła wyłącznie aby autoryzować transakcję;
  • Nie podawaj haseł na stronie bez certyfikatu;
  • Zawsze przed logowaniem zweryfikuj Certyfikat Bezpieczeństwa Banku (dla kogo został wystawiony oraz odcisk certyfikatu), którego szczegóły są dostępne poprzez kliknięcie na symbol kłódki w oknie przeglądarki;
  • Zawsze przed logowaniem sprawdź, czy adres strony rozpoczyna się od https://;
  • Zawsze kończąc pracę korzystaj z polecenia – Wyloguj.


 • Karty debetowe z funkcją zbliżeniową

  Visa Business Electron payWave

  Jeśli poszukujesz prostych i bezpiecznych rozwiązań finansowych dla Twojej firmy, Visa Business Electron payWave jest dla Ciebie. To międzynarodowa, powszechnie używana karta płatnicza, dzięki której zrealizujesz służbowe transakcje gotówkowe i bezgotówkowe. Możesz nią płacić w hotelach, sklepach, na stacjach benzynowych – we wszystkich miejscach oznaczonych logo Visa, w tym dokonywać transakcji zbliżeniowych payWave.

  • Kartę otrzymujesz do rachunku bieżącego lub pomocniczego
  • Możesz wskazać pracowników, którzy otrzymają kartę
  • Wygodne i bezpieczne narzędzie płatnicze dla firmy, bez konieczności noszenia gotówki
  • Możliwość dokonywania szybkich, wygodnych i nowoczesnych płatności zbliżeniowych - poprzez zbliżenie karty do terminala akceptującego kartę oznaczonego logo payWave – do kwoty 50 zł - bez potwierdzania numerem PIN*
  • Możliwość płatności kartą w internecie – bezpiecznie dzięki usłudze 3D-Secure
  • Swobodny dostęp do gotówki w bankomatach oznaczonych logo Visa w kraju i za granicą
  • Bez prowizji wypłacasz gotówkę z sieci bankomatów SGB i BPS - Spółdzielcza Sieć Bankomatów
  • Możliwość wypłaty gotówki podczas zakupów w sklepach oznaczonych znakiem cash back
  • Stała kontrola finansów - możliwość sprawdzenia w każdej chwili dostępnych środków w bankomacie SGB oraz za pośrednictwem bankowości elektronicznej
  • Minimum formalności przy wydaniu karty
  • Atrakcyjne rabaty w Centrum medycznym POLMED oraz u Partnerów POLMED. Szczegóły w regulaminie

  Bezpieczeństwo:

  • podczas dokonywania transakcji zbliżeniowych karta pozostaje cały czas w twoich rękach
  • całodobowa możliwość zastrzeżenia karty

   * terminal może wymagać potwierdzenia transakcji numerem PIN mimo zaistnienia warunków do zrealizowania transakcji zbliżeniowej

 • Karty bez funkcji zbliżeniowej

  VISA Business Electron

  Jeśli poszukujesz prostych i bezpiecznych rozwiązań finansowych dla Twojej firmy, Visa Business Electron jest dla Ciebie.
  To międzynarodowa, powszechnie używana karta płatnicza, dzięki której zrealizujesz służbowe transakcje gotówkowe i bezgotówkowe. Możesz nią płacić w hotelach, sklepach, na stacjach benzynowych – we wszystkich miejscach oznaczonych logo Visa.

  • otrzymujesz kartę do rachunku bieżącego lub pomocniczego
  • zyskujesz wygodne i bezpieczne narzędzie płatnicze dla firmy
  • masz swobodny dostęp do gotówki w bankomatach oznaczonych logo Visa w kraju i za granicą
  • bez prowizji wypłacasz gotówkę z sieci bankomatów SGB
  • możesz płacić kartą przez Internet
  • możliwość wypłaty gotówki podczas zakupów w sklepach oznaczonych znakiem Cash back
  • transakcje są w pełni bezpieczne – potwierdzasz je numerem PIN lub podpisem, a transakcje w Internecie zabezpieczasz osobistym hasłem 3D-Secure
  • stale kontrolujesz finanse – w każdej chwili możesz sprawdzić dostępne środki w bankomacie
  • możesz wskazać pracowników, którzy otrzymają karty – zamawiasz tyle kart, ile potrzebujesz
  • możesz skorzystać z wybranego przez siebie pakietu ubezpieczeń
  • kartę otrzymujesz na 4 lata i bez problemów możesz ją wznowić na kolejny okres
 • Karta paliwowa z rabatem

  Tankuj za mniej!

  Karta z rabatem na paliwo 9gr/litr na stacjach Orlen, Bliska i BP!

  Karta paliwowa dedykowana jest dla przedsiębiorców (w tym rolników), którzy są podatnikami VAT. Oferta została przygotowana dla Klientów Banków Spółdzielczych we współpracy z firmą Flotex.

  Przedsiębiorcy i rolnicy będący klientami Banku Spółdzielczego w Ruścu mogą tankować za mniej na wybranych stacjach dzięki specjalnej karcie paliwowej od firmy FLOTEX.

  Rabat Paliwowy dotyczy wszystkich stacji Orlen, Bliska oraz BP a wysokości rabatu to aż 9 gr na każdym zatankowanym litrze!

  Ponadto oszczędzasz czas dzięki pominięciu procedury wypłacania kierowcom zaliczek i księgowania poszczególnych faktur.

  Rozliczanie zakupów dokonuje się poprzez wystawienie na koniec miesiąca faktur zbiorczych z załączonym wykazem wszystkich transakcji.

  W zależności od tego, czy z samochodu korzysta jeden, czy więcej kierowców, dostępne będą dwa rodzaje kart:

  • Kartę typu K – wystawianą na imię i nazwisko kierowcy lub okaziciela
  • Kartę typu S – wystawianą na numer rejestracyjny pojazdu


  Korzyści z posiadania karty :

  • Rabat na każdym litrze zatankowanego paliwa 9 gr, który nalicza się niezależnie od ilości zatankowanego paliwa!
  • karta paliwowa pozwala bezgotówkowo dokonywać transakcji w sieci ponad 1700 stacji paliw marek ORLEN i BLISKA oraz 500 stacji marki BP.
  • Możliwość zbiorczego fakturowania, faktura wysyłana jest 1 w m-c przez firmę Flotex.
  • Niskie koszty wydania i utrzymania karty. Opłata jednorazowa za wydanie karty to tylko 10 zł, miesięczny koszt utrzymania karty to tylko 1 zł netto.

  Jak skorzystać z dodatkowych rabatów dzięki karcie paliwowej ? To proste ! Jeśli posiadasz rachunek i kartę debetową w Naszym Banku przyjdź do najbliższego Oddziału Banku Spółdzielczego w Ruścu i wypełnij oświadczenie celem wydania karty paliwowej. Oświadczenie klienta Bank przekazuje do firmy FLOTEX. Jeśli nie masz u Nas jeszcze rachunku i karty, przyjdź do Baku a nasi Pracownicy otworzą Ci nowy rachunek na korzystnych warunkach i Ty też będziesz mógł skorzystać z tej fantastycznej oferty i tankować za mniej!

  flotex agro

 • Cash back

  CASH BACK - PŁAĆ KARTĄ I WYPŁACAJ

  Cash back/ Płać kartą i wypłacaj, to usługa dzięki której posiadacze kart systemu Visa i Master Card mogą wygodnie podejmować gotówkę z kasy w punkcie handlowo-usługowym oferującym tę usługę. Punkty te oznaczone są logo:

  cb

  Usługa cash back/Płać kartą i wypłacaj dostępna jest dla posiadaczy wszystkich kart debetowych, wydawanych zarówno dla klientów indywidualnych jak i instytucjonalnych.

  Jak to działa?

  Korzystanie z usługi jest bardzo proste – płacąc kartą należy poinformować sprzedawcę o chęci równoczesnego wypłacenia gotówki (wypłata gotówki w ramach usługi cash back/Płać kartą i wypłacaj jest możliwa podczas dokonywania płatności kartą za zakupiony towar lub usługę). Jest to jedna transakcja potwierdzana numerem PIN, a na wysokość transakcji składają się wartość zakupu oraz kwota wypłaty.
  Posiadacze kart systemu Visa jak i MasterCard jednorazowo podczas zakupów wypłacić mogą nawet do 300 zł. Placówki handlowo-usługowe oferujące usługę cash back/Płać kartą i wypłacaj można znaleźć na terenie całej Polski – aktualnie usługa dostępna jest w ponad 43 tys. punktach.

  cb2

 • 3d-secure

  3D-Secure umożliwia dokonywanie przez Internet płatności o zwiększonym stopniu bezpieczeństwa. Każda transakcja potwierdzana jest dodatkowym hasłem, które klient nadaje przy rejestracji karty w usłudze.

  Rejestracja karty wykonywana jest jednokrotnie - klient w trakcie dokonywania płatności w sklepie internetowym zostanie poproszony o rejestrację, która wymaga potwierdzenia swojej tożsamości poprzez podanie danych osobowych znanych przez bank i ustalenie hasła. Przy kolejnych zakupach przez Internet poza podaniem danych z karty, potwierdzenie płatności będzie polegać na podaniu ustalonego hasła.

  Podczas rejestracji klient określa również komunikat osobisty - tekst, który będzie wyświetlany przy każdej płatności kartą i stanowi dodatkowe potwierdzenie autentyczności strony.

  Uwaga: w przypadku kart Maestro, Visa Electron lub Visa Business Electron w procesie rejestracji wymagane jest podanie hasła tymczasowego przekazanego przez Bank - w celu uzyskania hasła klient powinien skontaktować się z oddziałem Banku. Następnie w trakcie rejestracji klient ustanawia własne hasło do usługi, które będzie służyć do potwierdzania transakcji przy kolejnych zakupach przez Internet.

  System posiada certyfikację organizacji płatniczych Visa International oraz MasterCard International.

  Klient może również zarejestrować kartę przed dokonaniem płatności kartą przez Internet pod niżej wymienionymi adresami:

  dla kart Maestro:
  https://secure5.arcot.com/vpas/enroll/index.jsp?locale=pl_PL&id=0&bankid=16011

  dla kart MasterCard charge i kredytowych, MasterCard Debit PayPass, MasterCard przedpłacona:
  https://secure5.arcot.com/vpas/enroll/index.jsp?locale=pl_PL&id=0&bankid=16039

  dla kart Visa Electron, Visa Electron "młodzieżowa", Visa Business Electron:
  https://secure5.arcot.com/vpas/enroll/index.jsp?locale=pl_PL&id=0&bankid=16019

  dla kart Visa Electron payWave, Visa Electron payWave "młodzieżowa", Visa Business Electron payWave, kredytowych i charge:
  https://secure5.arcot.com/vpas/enroll/index.jsp?locale=pl_PL&id=0&bankid=1601
 • Lokalne karty płatnicze (własne)

  Bank Spółdzielczy w Ruścu jest wydawcą własnych Lokalnych Kart Płatniczych. Karty mają charakter lokalny i można posługiwać się nimi wyłącznie w sieci bankomatów Banku Spółdzielczego w Ruścu. Karta Lokalna wydawana jest osobom fizycznym do rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) oraz do rachunków rozliczeniowych (RB)
  • Lokalna Karta Płatnicza służy do:
  • wypłat gotówki w bankomatach BS w Ruścu,
  • sprawdzania aktualnego salda rachunku,
  • dokonywania kontrolnych wydruków z historii operacji,
  • dokonywania wydruków operacji oczekujących na realizację

  Lokalizacje bankomatów z których można dokonywać dyspozycji za pomocą lokalnej karty płatniczej:

  • Rusiec, ul. Wieluńska 42 (budynek banku)
  • Kiełczygłów, ul.Piotrkowska 19A (budynek oddziału)
  • Mokrsko 269 (budynek oddziału)

  Bank Spółdzielczy w Ruścu nie pobiera opłat za użytkowanie Lokalnej Karty Płatniczej, która wydawana jest na okres 3 lat.

  Szanowny Kliencie, w przypadku utraty karty należy niezwłocznie powiadomić bank pod numerem telefonu dostępnym całą dobę: 43 6766054, 43 6766053 wew.111 lub dzwoniąc z zagranicy +48 43 6766054, +48 43 6766053 wew.111 (usługa Bankofon). Zastrzeżenie dokonane telefonicznie należy osobiście potwierdzić w Oddziale Banku, który wydał kartę. Im szybciej nastąpi zastrzeżenie, tym mniejsze jest prawdopodobieństwo wystąpienia strat powstałych w wyniku nieuczciwego wykorzystania karty!

 • Zastrzeganie kart

  W przypadku utraty karty jej posiadacz/użytkownik powinien niezwłocznie telefonicznie lub w placówce Banku zastrzec kartę. Zastrzeżenia można dokonać przez 24 godziny na dobę, przez siedem dni w tygodniu po numerami telefonu:

  Dla międzynarodowych kart płatniczych:

  • w kraju – tel. 22 515 31 50
  • z zagranicy - tel. +(48) 22 515 31 50

  lub

  w Krajowym Systemie Zastrzegania Kart
  tel.+(48) 828 828 828

  Dla lokalnych kart płatniczych (karty własne banku)

  • w kraju – tel. 43 676 60 54, 43 676 60 53 wew.111 (usługa Bankofon)
  • z zagranicy - tel. +(48) 43 676 60 54, +48 43 676 60 53 wew.111 (usługa Bankofon)

  Zastrzeżenie dokonane telefonicznie należy potwierdzić w Oddziale Banku, który wydał kartę. Pamiętaj! Im szybciej nastąpi zastrzeżenie, tym mniejsze jest prawdopodobieństwo wystąpienia strat powstałych w wyniku nieuczciwego wykorzystania karty!

 • Bezpieczeństwo płatności

  • Nie zapisuj oraz nie ujawniaj nikomu swojego numeru PIN;
  • Zwróć uwagę, czy na bankomacie nie ma zainstalowanych dodatkowych, podejrzanie wyglądających elementów/urządzeń;
  • Przysłaniaj ręką klawiaturę bankomatu lub terminala podczas wprowadzania numeru PIN;
  • Chroń numer karty i wartość CVV2 lub CVC2;

  Podczas płacenia kartą przez Internet:

  • Wykonuj transakcje tylko z zaufanych komputerów;
  • Nie korzystaj z otwartych, niezabezpieczonych sieci (publiczne Wi-Fi, np. w centrach handlowych, hotelach);
  • Dbaj o zapewnienie aktualnego oprogramowania antywirusowego w swoim komputerze;
  • Unikaj dokonywania transakcji u nieznanych i niesprawdzonych sprzedawców internetowych;
  • Przed wykonaniem płatności poprzez podanie danych z karty sprawdź, czy transmisja jest szyfrowana– świadczy o tym ikona zamkniętej kłódki lub kluczyka w oknie przeglądarki internetowej oraz adres strony rozpoczynający się od https://, a nie http://;
  • Chroń hasło stałe do usługi 3D Secure.


 • Lokata terminowa

  Jeśli cenisz sobie bezpieczeństwo i pewne inwestycje, nawet gdy nie posiadasz dużych oszczędności, dzięki niskiemu wkładowi ten sposób oszczędzania jest dla Ciebie.

  Twoje korzyści:

  • minimalna kwota wpłaty to tylko 50 zł;
  • masz do niej łatwy dostęp przez sieć wszystkich oddziałów;
  • możesz spać spokojnie – Twoje pieniądze są bezpieczne, ich bezpieczeństwo zapewnia Bankowy Fundusz Gwarancyjny;
  • możesz negocjować oprocentowanie lokaty (już od 50 tys. zł);
  • lokata automatycznie odnawia się na kolejny okres jej trwania, bez konieczności wizyty w banku.
 • e-Lokata

  e-Lokaty !Bank Spółdzielczy w Ruścu wprowadził możliwość zakładania lokat terminowych  przez Internet! Lokaty internetowe to nowa propozycja Banku na oszczędzanie. Mniej biurokracji, oszczędność czasu i zysk. A co najważniejsze - wyższe oprocentowanie niż lokat tradycyjnych zakładanych w Oddziałach Banku!  Zachęcamy do zakładania lokat internetowych. To się opłaca!!! Pamiętaj, że zatwierdzenie założenia lokaty przez wprowadzenie żądanego przez system hasła z listy haseł jednorazowych jest równoznaczne ze złożeniem podpisu pod umową i zaakceptowaniem warunków prowadzenia przez Bank rachunku lokaty terminowej.
   
 • Oprocentowanie lokat terminowych

  TYP LOKATYOprocentowanie
  Lokata 1 miesięczna Wibid 1M-0,6 p.p.tj. 0,83%
  Lokata 2 miesięczna Wibid 1M-0,5 p.p.tj. 0,93%
  Lokata 3 miesięczna Wibid 1M-0,4 p.p.tj. 1,03%
  Lokata 6 miesięczna Wibid 1M-0,3 p.p.tj. 1,13%
  Lokata 12 miesięczna Wibid 1M                  tj. 1,43%
  Lokata 24 miesięczna Wibid 1M+0,1 p.p.tj.1,53%
  Lokata 36 miesięczna Wibid 1M+0,2 p.p.tj.1,63%
  Oprocentowanie obowiązuje od 01.11.2019 r.

  Oprocentowanie zmienne stanowiące stawkę WIBID 1M obowiązującą na ostatni dzień roboczy miesiąca poprzedzającego dzień zawarcia lub odnowienia umowy pomniejszoną/powiększoną o stałą wartość p.p. Zmiana oprocentowania następuje co miesiąc (WIBID z ostatniego dnia roboczego przed nowym miesiącem); nowa stawka obowiązuje od pierwszego dnia następnego miesiąca kalendarzowego.

   
 • Oprocentowanie lokat terminowych e-Lokata

   
  TYP LOKATYOprocentowanie
  e-Lokata 7 dni 0,78% (Wibid 1M-0,65p.p.)
  e-Lokata 14 dni 0,83% (Wibid 1M-0,6p.p.)
  e-Lokata 21 dni 0,88% (Wibid 1M-0,55p.p.)
  e-Lokata 1 miesiąc 0,93% (Wibid 1M-0,5p.p.)
  e-Lokata 2 miesiące 1,03% (Wibid 1M-0,4p.p.)
  e-Lokata 3 miesiące 1,13% (Wibid 1M-0,3p.p.)
  e-Lokata 6 miesięcy 1,23% (Wibid 1M-0,2p.p.)
  Oprocentowanie obowiązuje od 01.11.2019 r.

  Oprocentowanie zmienne stanowiące stawkę WIBID 1M obowiązującą na ostatni dzień roboczy miesiąca poprzedzającego dzień zawarcia lub odnowienia umowy pomniejszoną/powiększoną o stałą wartość p.p. Zmiana oprocentowania następuje co miesiąc (WIBID z ostatniego dnia roboczego przed nowym miesiącem); nowa stawka obowiązuje od pierwszego dnia następnego miesiąca kalendarzowego.


 • Kredyty preferencyjne z dopłatą ARiMR

  1. Inwestycyjne z przeznaczeniem na:
  • realizację przedsięwzięć inwestycyjnych w gospodarstwach rolnych, działach specjalnych produkcji rolnej, przetwórstwie produktów rolnych - Symbol nIP
  • zakup gruntów rolnych - Symbol nKZ
  • utworzenie lub urządzenie gospodarstw rolnych przez osoby, które nie przekroczyły 40 roku życia - Symbol nMR
  • utworzenie lub urządzenie gospodarstwa rolnego w ramach realizacji, zaakceptowanego przez ministra właściwego do spraw rozwoju wsi i ministra właściwego do spraw finansów publicznych programu osadnictwa rolniczego na gruntach Skarbu Państwa - Symbol nOR
  • realizację inwestycji w rolnictwie i przetwórstwie produktów rolnych przez grupy producentów rolnych utworzone na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 88, poz. 983 ze zm.) – Symbol nGP
  • udzielania kredytów na zakup nieruchomości rolnych przeznaczonych na utworzenie lub powiększenie gospodarstwa rodzinnego w rozumieniu ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. Nr 64, poz. 592) - Symbol nGR
  • udzielania kredytów na realizację inwestycji w zakresie nowych technologii produkcji w rolnictwie zapewniających wysoką jakość produktu – Symbol nNT

  2. Obrotowe i inwestycyjne z przeznaczeniem na:
  • wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych objętych klęskami żywiołowymi - Symbol nKL
  Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Banku Spółdzielczego w Ruścu.
 • Agrokredyt

  Kredyt przeznaczony na dowolny cel związany z prowadzeniem gospodarstwa rolnego na sfinansowanie:
  • Zakup środków do produkcji rolnej,
  • Sprzedaż towarów,
  • Rozliczeń z kontrahentami,
  • Zapasów

  Maksymalna kwota kredytu nie może przekroczyć 50% wartości gruntów rolnych wchodzące w skład nieruchomości rolnej wycenianej przez bank na podstawie średnich cen gruntów rolnych w obrocie prywatnym dla poszczególnych województw, ogłaszanych przez GUS w okresach kwartalnych.

  Kredyt udzielany jest w rachunku bieżącym, tzn. każdy wpływ środków pieniężnych na rachunek bieżący zaliczany jest na spłatę kredytu, co umożliwia ponowne jego wykorzystanie. Odsetki płatne w okresach miesięcznych.

  Okres kredytowania do 5 lat.
   
  Oprocentowanie kredytu: zmienne

  Zabezpieczenie spłaty kredytu:
  Hipoteka na nieruchomości rolnej. Na okres przejściowy - do momentu wpisania hipoteki - będzie stosowana inna forma zabezpieczenia.

  Prowizja: zgodnie z taryfą prowizji i opłat

  Warunki ubiegania się o kredyt:
  • Wnioskodawca prowadzi gospodarstwo rolne o powierzchni nie mniejszej niż 4 ha,
  • Posiada udokumentowany tytuł prawny do nieruchomości rolnej,
  • Nieruchomość ma urządzoną księgę wieczystą,
  • Posiada decyzję ARiMR o przyznaniu prawa do dopłat obszarowych,
  • Posiada lub otworzy w BS Rusiec - rachunek bieżący, na który będą wpływały dopłaty obszarowe przez cały okres kredytowania,
  • Posiada zdolność kredytową,
  • Terminowo reguluje zobowiązania podatkowe i ubezpieczeniowe,
  • Nie jest w stosunku do niego prowadzona egzekucja.
  Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Banku Spółdzielczego w Ruścu.
 • Dobry Plon

  W ramach kredytu obrotowego na działalność gospodarczą Bank udziela kredytu na zakup środków do produkcji rolnej pod nazwą „Dobry Plon" osobom fizycznym i podmiotom gospodarczym będącym użytkownikami użytków rolnych z przeznaczeniem na:
  • Zakup nawozów mineralnych, środków ochrony roślin, oraz pasz,
  • Zakup kwalifikowanego materiału siewnego,
  • Zakup paliwa na cele rolnicze.
  Wysokość kredytu nie powinna przekraczać kwoty 1200 zł na 1 ha użytków rolnych. Okres kredytowania nie może przekraczać 18 miesięcy. Kredyt jest oprocentowany według zmiennej stopy procentowej.

  Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Banku Spółdzielczego w Ruścu.

 • Kredyt Pomostowy

  Może być udzielony podmiotom posiadającym zdolność kredytową ubiegającym się o dofinansowanie planowanego przedsięwzięcia (pomoc finansowa) ze środków Funduszy Unii Europejskiej i Funduszy Krajowych programu SAPARD. Wnioskowana kwota kredytu pomostowego nie powinna przekroczyć 80% całkowitej wartości planowanego przedsięwzięcia. Ustalając wysokość kredytu Bank bierze pod uwagę:
  • aktualną i przewidywaną sytuację ekonomiczno finansową wnioskodawcy,
  • rodzaj planowanego przedsięwzięcia i jego zgodność z zasadami programu SAPARD,
  • rodzaj wartości proponowanych zabezpieczeń spłat kredytu.
  Kredyty udzielane są na okres do momentu zrealizowania płatności pomocowych przez Agencję w części dotyczących kosztów refundowanych przez Agencję oraz okres w umowie w przypadku pozostałej części kredytu. Okres kredytowania nie powinien być dłuższy niż 5 lat.

  Kredyt ten może być udzielony:
  • przedsiębiorcą działalności w sektorze rolno-spożywczym,
  • grupie producentów rolnych,
  • rolnikom prowadzącym gospodarstwa rolne,
  • jednostkom samorządu terytorialnego.
  Kredyt Pomostowy udzielany jest w celu umożliwienia realizacji całości planowanego przez Wnioskodawcę przedsięwzięcia przed uzyskaniem dofinansowania z programu SAPARD.

  Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Banku Spółdzilczego w Ruścu.
 • Kredyt Obrotowy

  Kredyt przeznaczony jest dla rolników oraz dla osób prowadzących inną działalność gospodarczą .

  Kwota kredytu uzależniona jest od poziomu zdolności kredytowej, rodzaju i wysokości potrzeb kredytowych a także proponowanego zabezpieczenia spłaty kredytu.

  Celem kredytowania jest finansowanie bieżących potrzeb obrotowych związanych z prowadzoną działalnością. Dla rolników może to być kredyt na zakup środków do produkcji rolnej, a więc nawozów, środków ochrony roślin, paliwa na cele rolnicze itp.. Dla firm będzie to np. zakup towarów do handlu

  Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Banku Spółdzilczego w Ruścu.
 • Kredyt Inwestycyjny

  Kredytobiorcą może być rolnik lub osoba prowadząca inną działalność gospodarczą.

  Kredyt inwestycyjny przeznaczony może być na finansowanie realizowanych przez Kredytobiorcę inwestycji polegających np. na : zakupie gruntu, zakupie budynków, rozbudowie , modernizacji obiektów, zakupie maszyn, urządzeń, linii technologicznych i środków transportowych, zakupie wyposażenia, zakupie innych środków trwałych.

  Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Banku Spółdzielczego w Ruścu.
 • Kredyt w Rachunku Bieżącym

  Kredyt ten przeznaczony jest na sfinansowanie bieżących zobowiązań wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej (rolniczej).
  Jest to kredyt dla rolników, którzy posiadają w Banku czynny rachunek bieżący (tzn. z obrotami na rachunku) przez okres co najmniej 6 miesięcy. Kredyt ten udzielany jest w formie limitu kredytowego.

  Wysokość kredytu uzależniona jest od :

  • wysokości obrotów na rachunku bieżącym,
  • sytuacji ekonomiczno-finansowej wnioskodawcy,
  • rodzaju i wartości proponowanego zabezpieczenia,
  • rodzaju i wysokości bieżących potrzeb.
  • Udzielany jest na okres do 12 miesięcy z możliwością przedłużenia na kolejne dwa roczne okresy.

  Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Banku Spółdzielczego w Ruścu.


 • lost 01
 • lost 02
 • lost 03
 • lost 04

bfg small

Depozyty zgromadzone w Banku Spółdzielczym w Ruścu objęte są gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Nasi partnerzy

 • cp
 • ps
 • arimr
 • gmina rusiec
 • bik
 • gmina rusiec
 • kir
 • krd
 • gmina rusiec
 • blue media
 • western union
 • SGB BankSA
 • SGB leasing
 • concordia ubezpieczenia
 • Novum1
 • inkom