rusiec big    Bank Spółdzielczy w Ruścu
rok założenia 1962
Dzisiaj jest: 18 maja 2024
Imieniny obchodzą: Alicja, Feliks, Eryk

Placówka Bankowa w Ruścu datuje swoje założenie w dniu 19 maja 1962r. jako Kasa Spółdzielcza.
Na zebraniu założycielskim powołano:

Zarząd Spółdzielni w następującym składzie:

 • Józef Śliwiński - Prezes Zarządu
 • Tadeusz Śliwiński - Członek Zarządu
 • Henryk Mielczarek - Członek Zarządu

W skład Rady Nadzorczej weszli:

 • Adam Pacholak - Przewodniczący
 • Stanisław Wlazłowksi - Z-ca Przewodniczącego
 • Stanisław Roszczyk - Sekretarz
 • Franciszek Uryszek - Członek
 • Jan Gulczyński - Członek
 • Antoni Łudczak - Członek
 • Stanisław Płuciennik - Członek
 • Józef Kryczka - Członek
 • Stanisław Ogrodniczak - Członek

Nowo powstałą Kasą kierował Stefan Cywiński.

W 1967r. Kasa Spółdzielcza zmieniła nazwę na Bank Spółdzielczy. W 1974r. podjęto decyzję o budowie nowej siedziby Banku. W dniu 8 grudnia 1978r. rozpoczęto pracę w nowym obiekcie położonym przy ul. Wieluńskiej 42. Funkcję Dyrektora piastowała Pani Irena Popławska, Główną księgową była Pani Barbara Łuźniak.

W skład Zarządu weszli:

 • Franciszek Uryszek - Prezes Zarządu
 • Józef Śliwiński - Członek Zarządu
 • Stefania Siwiaszczyk - Członek Zarządu

Radę Banku reprezentowali

 • Helena Drzazga - Przewodnicząca Rady
 • Józef Stępień - Z-ca Przewodniczącej
 • Bolesław Kamieniak - Sekretarz
 • Józef Duszkowski - Członek
 • Weronika Szadkowska - Członek
 • Jerzy Płuciennik - Członek
 • Janina Szymańska - Członek
 • Anna Pluskota - Członek
 • Stanisław Grzejdziak - Członek
 • Henryk Chwałowski - Członek
 • Pelagia Ciężka - Członek

Szeroki dostęp do tanich preferencyjnych kredytów przyczynił się do istotnego wzrostu obrotów i poprawy rentowności banku. Bank Spółdzielczy w Ruścu obsługiwał gminę Rusiec posiadającą zarejestrowanych 1235 gospodarstw rolnych działających na obszarze 9,973 ha. Stan członków Banku przed zmianami organizacyjnymi wynosił 691 osób na ogólną kwotę funduszu udziałowego 85.300,00 zł.

Następny skład organów statutowych Banku przedstawiał się następująco:

Rada Nadzorcza:

 • Helena Drzazga - Przewodnicząca Rady
 • Zygmunt Sekieta - Z-ca Przewodniczącej
 • Jadwiga Brzozowska - Sekretarz
 • Piotr Frysiak - Członek
 • Bolesaw Gajda - Członek
 • Tadeusz Brożyna - Członek
 • Stefan Pilarczyk - Członek
 • Bronisław Smolarek - Członek
 • Józef Szadkowski - Członek
 • Kazimierz Wlazłowski - Członek
 • Stanisław Rogalewicz - Członek
 • Zdzisław Moszyński - Członek

W 1997 r. Rada powołała Zarząd w składzie:

 • Barbara Łuźniak - Prezes Zarządu
 • Elżbieta Rudzka - Członek Zarządu
 • Barbara Kociuga - Członek Zarządu
 • Zbigniew Borek - Członek Zarządu
 • Wacław Dana - Członek Zarządu

W wyniku zmian ustawy Prawo Bankowe obligującej Banki Spółdzielcze do osiągnięcia wyższych funduszy własnych, Bank Spółdzielczy w Ruścu wraz z Bankiem Spółdzielczym w Kiełczygłowie i Mokrsku podpisali deklarację intencji w oparciu, o którą powstała nowa forma kapitałowo - organizacyjna łącząca te placówki bankowe odpowiednio: w październiku 1999 r. z BS Kiełczygłów i w listopadzie 1999 r. z BS Mokrsko.

W skład nowego Zarządu weszli:

 • Barbara Łuźniak - Prezes Zarządu
 • Wacław Leszczyński - Z-ca Prezesa
 • Teodora Kaczmarek - Z-ca Prezesa
 • Wacław Dana - Członek Zarządu
 • Zbigniew Borek - Członek Zarządu

a w skład Rady Nadzorczej weszli:

 • Cezary Gabryjączyk - Przewodniczący
 • Helena Drzazga - Z-ca Przewodniczącego
 • Stanisław Strózik - Sekretarz Rady
 • Zygmunt Sekieta - Członek, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
 • Kazimierz Kędzia - Członek, Z-ca Prezesa Komisji Rewizyjnej
 • Euzebiusz Kotys - Członek, Sekretarz Komisji Rewizyjnej
 • Bolesław Gajda - Członek

Skład Rady Nadzorczej do marca 2012 roku.

 • Euzebiusz Kotyś - Przewodniczący Rady
 • Kazimierz Kędzia - Z-ca Przewodniczącego
 • Stanisław Strózik - Sekretarz
 • Paweł Brożyna - Członek Rady
 • Ryszard Trojanowski - Członek Rady
 • Jan Kaźmierczak - Członek Rady
 • Janusz Gaik - Członek Rady
 • Maciej Pacholak - Członek Rady
 • Jerzy Korczewski - Członek Rady

Skład Rady Nadzorczej do kwietnia 2016 roku przedstawiał się w sposób następujący:

 • Euzebiusz Kotyś - Przewodniczący Rady
 • Ryszard Trojanowski - Z-ca Przewodniczącego
 • Kazimierz Kędzia - Sekretarz
 • Stanisław Strózik - Członek Rady
 • Henryk Dzbik - Członek Rady
 • Jan Kaźmierczak - Członek Rady
 • Janusz Gaik - Członek Rady
 • Maciej Pacholak - Członek Rady
 • Zbigniew Szkudlarek - Członek Rady

Skład Rady Nadzorczej do czerwca 2020 roku przedstawiał się w sposób następujący:

 • Euzebiusz Kotyś - Przewodniczący Rady
 • Janusz Gaik - Z-ca Przewodniczącego
 • Marian Kuśmierek - Sekretarz
 • Henryk Dzbik - Członek Rady
 • Maciej Pacholak - Członek Rady
 • Zbigniew Szkudlarek - Członek Rady
 • Piotr Madeja - Członek Rady
 • Jan Kaźmierczak - Członek Rady
 • Ryszard Trojanowski - Członek Rady

natomiast w skład Zarządu Banku weszli:

 • Barbara Kociuga - Prezes Zarządu
 • Bożena Bednarek - Wiceprezes Zarządu ds. finansowych
 • Tomasz Kaczmarek - Wiceprezes Zarządu ds. handlowych
 • Elżbieta Rudzka - Członek Zarządu

Od momentu połączenia Bank Spółdzielczy w Ruścu zanotował bardzo dobre wyniki finansowe. Fundusz udziałowy Banku wynosił według stanu na 31.12.2021 roku ? 667.700,00 zł i 4026 członków, a fundusze własne razem - 10 350.741,03 zł

bfg small

Depozyty zgromadzone w Banku Spółdzielczym w Ruścu objęte są gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Nasi partnerzy