Dzisiaj jest: 19 września 2019
Imieniny obchodzą: Konstancja, January

Klienci indywidualni

 • Rachunki

 • Bankowość elektroniczna

 • Karty

 • Lokaty

 • Kredyty


 • ROR - SGB Impuls

 • ROR - SGB Komfort

 • ROR - SGB Senior

 • ROR - SGB Prestiż

 • Podstawowy Rachunek Płatniczy

 • Rachunek Oszczędnościowy SKARBONKA

 • Wyciąg z taryfy prowizji i opłat (rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe)

 • Wyciąg z taryfy prowizji i opłat (rachunki oszczędnościowe Skarbonka) • Internet Banking

  Rozwój globalnej sieci Internet stworzył miejsce do powstawania nowych usług bankowych. Jedną z nich jest wprowadzona przez Bank Spółdzielczy w Ruścu - usługa Internet Banking, która umożliwia Klientom obsługę posiadanych rachunków poprzez sieć Internet. Internet Banking to dostęp do rachunków bez konieczności przychodzenia do placówek Banku, bez kolejek, zbędnych formalności, z dowolnie wybranego miejsca, przez 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.

  Korzystając z dostępu do konta przez Internet Banking Klienci zyskują niezależność, operacje na koncie mogą przeprowadzać korzystając z komputera w pracy lub w domu.

  Aby móc korzystać z możliwości, jakie daje usługa Internet Banking należy posiadać komputer z dostępem do sieci Internet, wyposażony w przeglądarkę internetową.

  OFEROWANY DOSTĘP DO KONTA PRZEZ INTERNET SPRAWIA, ŻE KLIENCI MOGĄ uzyskać informacje o:

  • stanie salda i danych szczegółowych o rachunkach posiadanych w Banku (rachunki bieżące, rachunki lokat terminowych)
  • historii operacji na tych rachunkach
  • wydrukować fragment historii operacji lub informacje o wybranej operacji
  • złożyć dyspozycję przelewu na rachunek obcy, na rachunek ZUS i na rachunek Urzędu Skarbowego do wysokości dziennego limitu transakcji lub salda na rachunku
  • przeglądać wykaz dyspozycji złożonych poprzez wszystkie dostępne kanały elektroniczne
  • przy składaniu dyspozycji przelewu podać przyszłą datę realizacji, oraz w razie potrzeby anulować takie zlecenie przed upływem daty realizacji
  • założyć i modyfikować listę odbiorców oraz wykorzystywać ich dane przy wykonywaniu przelewów na rachunek obcy
  • założyć i modyfikować zestawy danych płatników oraz wykorzystywać je przy wykonywaniu przelewów na rachunki ZUS i rachunki Urzędów Skarbowych
  • zakładać lokaty
  • uzyskiwać informacje o kredytach

  FUNKCJONALNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO

  Wprowadzane operacje przez Internet Banking są w czasie rzeczywistym (online) rejestrowane w systemie bankowym na rachunku Klienta. Podobnie, zmiany wprowadzane na rachunku Klienta przez Bank, są natychmiast widoczne przy obsłudze przez Internet Banking. Ochrona transmitowanych danych oparta jest na nowoczesnych standardach przekazu informacji w Internecie. Dane przesyłane pomiędzy komputerem Klienta i informatycznym systemem bankowym, przesyłane są w postaci zaszyfrowanej, przy użyciu protokołu SSL. Szyfrowanie całości przesyłanych danych gwarantuje tajność ich transmisji.

  TERMINY ZWIĄZANE Z TECHNOLOGIĄ BEZPIECZEŃSTWA

  identyfikator klienta - unikalny numer nadawany każdemu użytkownikowi systemu przez bank w chwili uruchomienia usługi,
  hasło dostępu - ustalane przez klienta przy pierwszym logowaniu.

  UWAGA WAŻNE!!!!! W przypadku utraty, kradzieży, przywłaszczenia albo nieuprawnionego użycia, lub nieuprawnionego dostępu do identyfikatora, hasła dostępu, Klient powinien niezwłocznie zablokować usługę IB poprzez:

  • wysłanie wiadomości SMS o treści BI#identyfikator na numer telefonu +48602249842 , gdzie identyfikator to login do Internet Bankingu. Program zweryfikuje, czy podany identyfikator jest powiązany z numerem telefonu (w Internet Bankingu, SMS Bankingu, danych osobowych). W przypadku istniejącego powiązania dostęp jest blokowany i odsyłany odpowiedni komunikat do Klienta. Pamiętaj, aby twój numer telefonu w danych banku był zawsze aktualny.
  • wysłanie wiadomości SMS o treści BI#identyfikator#PESEL na numer telefonu +48602249842 , gdzie identyfikator to login do Internet Bankingu, PESEL to numer Pesel użytkownika Internet Bankingu. SMS blokuje dostęp z dowolnego telefonu. Program zweryfikuje, czy podany identyfikator i Pesel jest powiązany. W przypadku istniejącego powiązania dostęp jest blokowany i odsyłany odpowiedni komunikat do Klienta.
  • zalogowanie się w bankowości elektronicznej - Opcja w zakładce Ustawienia - Kanały dostępu (w serwisie klienta) umożliwia blokowanie dostępu do rachunków poprzez Bankofon, Internet oraz SMS Banking. Zablokowaną w ten sposób usługę może odblokować operator w banku lub sam Klient przed opuszczeniem okna z wymienionym menu.

  Uwaga: działanie blokowania jest niezależne od posiadania przez klienta usługi SMS Bankingu i ustawionej uproszczonej składni zapytań. Zablokowaną w ten sposób usługę może odblokować operator w banku.

  Strony demonstracyjne bankowości elektronicznej:

  www.konto.naszbank.pl

  www.konto.naszbank.pl/firma

  www.media.naszbank.pl

 • SMS Banking

  SMS Banking zapewnia dostęp do usług bankowych za pośrednictwem telefonu GSM z dowolnego miejsca na świecie, w którym działa telefon klienta. Usługa ta jest zgodna z aktualnymi tendencjami świadczenia usług bankowych i w znacznym stopniu uatrakcyjnia produkty dostarczane przez banki.

  W usłudze SMS Bankingu najważniejsze są wygoda i prostota - komórkę klient ma zawsze przy sobie i przez nią może nawiązać kontakt z bankiem z dowolnego miejsca, właśnie wtedy kiedy tego potrzebuje. Informacja przychodząca w postaci standardowego SMS z banku może być odczytana i jest dostępna w każdej chwili w pamięci telefonu.

  Należy pamiętać, że wiadomość SMS składa się z maksymalnie 160 znaków.

  W zależności od umowy, klient ma dostęp do jednego lub wielu rachunków.

  Klient by móc skorzystać z programu musi posiadać telefon komórkowy, przydzielone mu przez BS w Ruścu hasło PIN, oraz określić terminowość przesyłania informacji (kiedy wysyłać SMS).

  Istnieją do wyboru następujące opcje:


  Generowane w wyniku powstania dokumentu bilansowego w banku.

  1. Parametrycznie można określić czy SMS wysyłany jest po każdej operacji, po operacji WN (obciążeniowej) lub po operacji MA (uznaniowej).
  2. Generowane w odpowiedzi na otrzymany SMS z zapytaniem od klienta ( np. podaj listę rachunków, aktualne oprocentowanie, ostatnich 5 operacji).
  3. Wysyłane codziennie o określonej porze (można określić czy każdego dnia czy tylko w te dni, gdy saldo uległo zmianie). SMS zawiera nazwę rachunku, bieżące saldo, informację o obrotach WN i MA z dnia oraz wolne środki.

  W zakresie usług SMS Banking istnieje również możliwość sięgnięcia do historii operacji oraz sprawdzenia aktualnego oprocentowania rachunku.

  Szczegółowych informacji udzielają pracownicy obsługi klienta we wszystkich placówkach BS

 • Bankofon

  Jest to usługa świadczona przez telefon, pozwalająca na samodzielne uzyskanie informacji o swoim koncie oraz dokonanie zastrzeżeń kart lokalnych bez konieczności wizyty w banku.
  Bezpłatnie, 24 godziny na dobę.

  Jeśli chcesz korzystać z Bankofonu:

  • Podpisz w Banku dyspozycję usługi Bankofon. Pracownik Banku poda Ci numer klienta (tzw. modulo), czterocyfrowe hasło (PIN) oraz udzieli instruktażu w zakresie obsługi Bankofonu.
  • Musisz posłużyć się telefonem z wybieraniem tonowym
  • Pamiętaj swój numer klienta (tzw. modulo) i PIN

  Aby uzyskać informację o swoim rachunku należy:

  • Zadzwonić pod numer: 43 6766054, 43 6766053 wew. 111.
  • Po usłyszeniu prośby o podanie numeru, podać swój numer klienta (należy pamiętać, aby sekwencję liczb zakończyć znakiem #).
  • Na prośbę o hasło podać swoje hasło dostępu.
  • Wybrać cyfrę 1 (opcja menu sprawdzająca stan rachunku).
  • W przypadku posiadania kilku kont należy podać skrócony numer rachunku.

  Informacje dostępne w Bankofonie :

  1. Pod numerem 1 - Stan rachunku
  2. Pod numerem 2 - Lista rachunków
  3. Pod numerem 3 - Informacje o usługach dostępnych w banku
  4. Pod numerem 5 - Historia operacji
  5. Pod numerem 6 - Karty bankomatowe(zastrzeżenie kart lokalnych)
  6. Pod numerem 9 - Zmiana hasła dostępu
  7. Pod numerem 0 - Powrót do menu
 • Bezpieczeństwo

  Szanowni Państwo,

  wiedza o bezpiecznym korzystaniu z bankowości elektronicznej jest ważnym czynnikiem ograniczającym zagrożenia występujące w tym obszarze. Świadomość użytkownika oraz rozwaga w korzystaniu ze współczesnych zdobyczy elektroniki i wymagana czujność, to poza zabezpieczeniami technicznymi stosowanymi przez Bank, nieodzowne elementy w budowaniu bezpiecznych standardów korzystania z systemów bankowości elektronicznej. Chcąc zapewnić Państwu komfort bezpieczeństwa, poprzez świadome ograniczanie najbardziej typowych zagrożeń w bankowości elektronicznej, oddajemy do Państwa dyspozycji krótki przewodnik po najważniejszych zasadach bezpieczeństwa. Zachęcamy do zapoznania się z nim stosowania ich w praktyce, gdyż działania zabezpieczające Banku tylko wespół z czujnością użytkownika mogą tworzyć pożądany stan bezpieczeństwa.


  Podstawowe zasady bezpieczeństwa

  • Chroń swoje hasła!
  • Nie udostępniaj nikomu haseł jednorazowych;
  • Nie wchodź na stronę logowania do Systemu korzystając z odnośników otrzymanych pocztą e-mail lub znajdujących się na stronach nie należących do Banku;
  • Nie odpowiadaj na żadne e-maile dotyczące weryfikacji Twoich danych (np. identyfikator, hasło) lub innych ważnych informacji - Bank nigdy nie prosi o podanie danych poufnych pocztą elektroniczną;
  • Nie zezwalaj przeglądarce na zapisywanie haseł i nazw użytkownika w formularzach;
  • Każdorazowo przed podpisaniem oraz wysłaniem przelewu sprawdzaj poprawność numeru rachunku (tzw. NRB) odbiorcy;
  • Nie zapisuj loginu i hasła na urządzeniu – pamiętaj, że może ono trafić w niepowołane ręce;
  • Nie instaluj oprogramowania pochodzącego z niewiadomego źródła, unikaj korzystania z programów typu peer-to-peer (P2P);
  • Nie korzystaj z mechanizmów „kopiuj i wklej” w celu wprowadzenia numeru rachunku bankowego;
  • Unikaj logowania z komputerów, do których dostęp mają również inne osoby (np. w kawiarenkach, u znajomych);
  • Dbaj o bezpieczeństwo Twojego komputera, instaluj tylko legalne oprogramowanie oraz wszystkie zalecane poprawki;
  • Zawsze używaj zaktualizowanego oprogramowania antywirusowego oraz zapory (firewall);
  • Dbaj o to, aby Twoja przeglądarka internetowa, oprogramowanie java, flash player oraz oprogramowanie do obsługi plików pdf były zawsze aktualne;
  • Podawaj hasła wyłącznie aby autoryzować transakcję;
  • Nie podawaj haseł na stronie bez certyfikatu;
  • Zawsze przed logowaniem zweryfikuj Certyfikat Bezpieczeństwa Banku (dla kogo został wystawiony oraz odcisk certyfikatu), którego szczegóły są dostępne poprzez kliknięcie na symbol kłódki w oknie przeglądarki;
  • Zawsze przed logowaniem sprawdź, czy adres strony rozpoczyna się od https://;
  • Zawsze kończąc pracę korzystaj z polecenia – Wyloguj.


 • Karty debetowe z funkcją zbliżeniową

  MasterCard Debit Paypass / Visa Electron payWave

  Nowoczesne i funkcjonalne karty debetowe do konta osobistego, które oprócz standardowych funkcji wypłaty gotówki i realizacji transakcji bezgotówkowych umożliwia dokonywanie transakcji zbliżeniowych.

  • Wygodne płacenie kartą bez konieczności noszenia gotówki
  • Płacenie w sklepach i punktach usługowych wyposażonych w terminale elektroniczne akceptujące karty MasterCard i Visa Electron (zarówno tradycyjne, jak i zbliżeniowe) w kraju i za granicą
  • Możliwość dokonywania szybkich, wygodnych i nowoczesnych płatności zbliżeniowych - poprzez zbliżenie karty do terminala akceptującego kartę:
   > do kwoty 50 zł - bez potwierdzenia numerem PIN*
   > powyżej kwoty 50 zł - konieczne potwierdzenie numerem PIN
  • Możliwość płatności kartą w internecie – bezpiecznie dzięki usłudze 3D-Secure
  • Swobodny dostęp do gotówki w bankomatach oznaczonych logo MasterCard i Visa w kraju i za granicą przez całą dobę
  • Bezpłatna wypłata gotówki z bankomatów sieci SGB oraz BPS – Spółdzielcza Sieć Bankomatów
  • Możliwość wypłaty gotówki podczas zakupów w sklepach oznaczonych znakiem Płać kartą i wypłacaj lub Cash back
  • Kontrola nad finansami - możliwość sprawdzenia dostępnych środków w bankomacie SGB oraz za pośrednictwem bankowości elektronicznej
  • Możliwość korzystania z dodatkowego pakietu ubezpieczeń
  • Minimum formalności przy wydaniu karty
  • Możliwość wydania kart osobom wskazanym przez posiadacza konta, w tym osobom które ukończyły 13 rok życia
  • Atrakcyjne rabaty w Centrum medycznym POLMED oraz u Partnerów POLMED.

  Bezpieczeństwo:

  • podczas dokonywania transakcji zbliżeniowych karta pozostaje cały czas w twoich rękach
  • całodobowa możliwość zastrzeżenia karty

   * terminal może wymagać potwierdzenia transakcji numerem PIN mimo zaistnienia warunków do zrealizowania transakcji zbliżeniowej

  MasterCard Debit Paypass "młodzieżowa" / Visa Electron payWave "młodzieżowa"

  Twoje korzyści:

  • nie musisz być pełnoletni – karta przeznaczona jest dla wszystkich między 13 a 30 rokiem życia
  • nie musisz nosić przy sobie gotówki – za zakupy wygodnie płacisz kartą
  • masz swobodny dostęp do swoich pieniędzy – w bankomatach z logo Visa i MasterCard, w kraju i za granicą, przez całą dobę
  • bezpłatnie wypłacasz gotówkę z bankomatów SGB
  • możesz płacić kartą przez Internet
  • możliwość wypłaty gotówki podczas zakupów w sklepach oznaczonych znakiem Cash back
  • Twoje pieniądze są bezpieczne – wszystkie transakcje potwierdzasz numerem PIN lub podpisem, a transakcje w Internecie zabezpieczasz osobistym hasłem 3D-Secure
  • kontrolujesz swoje finanse – zawsze możesz sprawdzić dostępne środki w bankomacie oraz za pośrednictwem bankowości elektronicznej
  • Twoja karta jest ważna cztery lata i możesz ją wznowić na kolejny okres
  • możesz skorzystać z dodatkowego pakietu ubezpieczeń
  • korzystasz z atrakcyjnych rabatów w Centrum medycznym POLMED oraz u Partnerów POLMED.
 • Karty bez funkcji zbliżeniowej

  Karty debetowe są to karty wydawane do rachunków bankowych. W momencie wykonywania transakcji obciążają one Twoje konto na kwotę transakcji. Kwota ta nie może przekroczyć stanu środków dostępnych na twoim koncie. Dzięki temu możesz w łatwy sposób kontrolować swoje wydatki!

  W naszej ofercie znajdziesz następujące karty debetowe:

  Maestro lub Visa Electron

  Twoje korzyści:

  • nie musisz nosić przy sobie gotówki – za zakupy wygodnie płacisz kartą
  • masz całodobowy dostęp do Twoich pieniędzy w kraju i za granicą
  • bezpłatnie wypłacasz pieniądze z sieci bankomatów SGB
  • możesz płacić kartą przez Internet
  • możliwość wypłaty gotówki podczas zakupów w sklepach oznaczonych znakiem Płać kartą i wypłacaj lub Cash back
  • Twoje pieniądze są bezpieczne – wszystkie transakcje potwierdzasz numerem PIN lub podpisem, a transakcje w Internecie zabezpieczasz osobistym hasłem 3D-Secure
  • kontrolujesz swoje finanse – zawsze możesz sprawdzić dostępne środki w bankomacie oraz za pośrednictwem bankowości elektronicznej
  • Twoja karta jest ważna cztery lata i możesz ją wznowić na kolejny okres
  • możesz skorzystać z dodatkowego pakietu ubezpieczeń
  • możesz zamówić dodatkowe karty do rachunku dla wybranych przez Ciebie osób
  • korzystasz z atrakcyjnych rabatów w Centrum medycznym POLMED oraz u Partnerów POLMED.

  VISA Electron młodzieżowa

  Twoje korzyści:

  • nie musisz być pełnoletni – karta przeznaczona jest dla wszystkich między 13 a 30 rokiem życia
  • nie musisz nosić przy sobie gotówki – za zakupy wygodnie płacisz kartą
  • masz swobodny dostęp do swoich pieniędzy – w bankomatach z logo Visa, w kraju i za granicą, przez całą dobę
  • bezpłatnie wypłacasz gotówkę z bankomatów SGB
  • możesz płacić kartą przez Internet
  • możliwość wypłaty gotówki podczas zakupów w sklepach oznaczonych znakiem Cash back
  • Twoje pieniądze są bezpieczne – wszystkie transakcje potwierdzasz numerem PIN lub podpisem, a transakcje w Internecie zabezpieczasz osobistym hasłem 3D-Secure
  • kontrolujesz swoje finanse – zawsze możesz sprawdzić dostępne środki w bankomacie oraz za pośrednictwem bankowości elektronicznej
  • Twoja karta jest ważna cztery lata i możesz ją wznowić na kolejny okres
  • możesz skorzystać z dodatkowego pakietu ubezpieczeń
  • korzystasz z atrakcyjnych rabatów w Centrum medycznym POLMED oraz u Partnerów POLMED.
 • Cash back

  CASH BACK - PŁAĆ KARTĄ I WYPŁACAJ

  Cash back/ Płać kartą i wypłacaj, to usługa dzięki której posiadacze kart systemu Visa i Master Card mogą wygodnie podejmować gotówkę z kasy w punkcie handlowo-usługowym oferującym tę usługę. Punkty te oznaczone są logo:

  cb

  Usługa cash back/Płać kartą i wypłacaj dostępna jest dla posiadaczy wszystkich kart debetowych, wydawanych zarówno dla klientów indywidualnych jak i instytucjonalnych.

  Jak to działa?

  Korzystanie z usługi jest bardzo proste – płacąc kartą należy poinformować sprzedawcę o chęci równoczesnego wypłacenia gotówki (wypłata gotówki w ramach usługi cash back/Płać kartą i wypłacaj jest możliwa podczas dokonywania płatności kartą za zakupiony towar lub usługę). Jest to jedna transakcja potwierdzana numerem PIN, a na wysokość transakcji składają się wartość zakupu oraz kwota wypłaty.
  Posiadacze kart systemu Visa jak i MasterCard jednorazowo podczas zakupów wypłacić mogą nawet do 300 zł. Placówki handlowo-usługowe oferujące usługę cash back/Płać kartą i wypłacaj można znaleźć na terenie całej Polski – aktualnie usługa dostępna jest w ponad 43 tys. punktach.

  cb2

 • 3d-secure

  3D-Secure umożliwia dokonywanie przez Internet płatności o zwiększonym stopniu bezpieczeństwa. Każda transakcja potwierdzana jest dodatkowym hasłem, które klient nadaje przy rejestracji karty w usłudze.

  Rejestracja karty wykonywana jest jednokrotnie - klient w trakcie dokonywania płatności w sklepie internetowym zostanie poproszony o rejestrację, która wymaga potwierdzenia swojej tożsamości poprzez podanie danych osobowych znanych przez bank i ustalenie hasła. Przy kolejnych zakupach przez Internet poza podaniem danych z karty, potwierdzenie płatności będzie polegać na podaniu ustalonego hasła.

  Podczas rejestracji klient określa również komunikat osobisty - tekst, który będzie wyświetlany przy każdej płatności kartą i stanowi dodatkowe potwierdzenie autentyczności strony.

  Uwaga: w przypadku kart Maestro, Visa Electron lub Visa Business Electron w procesie rejestracji wymagane jest podanie hasła tymczasowego przekazanego przez Bank - w celu uzyskania hasła klient powinien skontaktować się z oddziałem Banku. Następnie w trakcie rejestracji klient ustanawia własne hasło do usługi, które będzie służyć do potwierdzania transakcji przy kolejnych zakupach przez Internet.

  System posiada certyfikację organizacji płatniczych Visa International oraz MasterCard International.

  Klient może również zarejestrować kartę przed dokonaniem płatności kartą przez Internet pod niżej wymienionymi adresami:

  dla kart Maestro:
  https://secure5.arcot.com/vpas/enroll/index.jsp?locale=pl_PL&id=0&bankid=16011

  dla kart MasterCard charge i kredytowych, MasterCard Debit PayPass, MasterCard przedpłacona:
  https://secure5.arcot.com/vpas/enroll/index.jsp?locale=pl_PL&id=0&bankid=16039

  dla kart Visa Electron, Visa Electron "młodzieżowa", Visa Business Electron:
  https://secure5.arcot.com/vpas/enroll/index.jsp?locale=pl_PL&id=0&bankid=16019

  dla kart Visa Electron payWave, Visa Electron payWave "młodzieżowa", Visa Business Electron payWave, kredytowych i charge:
  https://secure5.arcot.com/vpas/enroll/index.jsp?locale=pl_PL&id=0&bankid=1601
 • Lokalne karty płatnicze (własne)

  Bank Spółdzielczy w Ruścu jest wydawcą własnych Lokalnych Kart Płatniczych. Karty mają charakter lokalny i można posługiwać się nimi wyłącznie w sieci bankomatów Banku Spółdzielczego w Ruścu. Karta Lokalna wydawana jest osobom fizycznym do rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) oraz do rachunków rozliczeniowych (RB)
  • Lokalna Karta Płatnicza służy do:
  • wypłat gotówki w bankomatach BS w Ruścu,
  • sprawdzania aktualnego salda rachunku,
  • dokonywania kontrolnych wydruków z historii operacji,
  • dokonywania wydruków operacji oczekujących na realizację

  Lokalizacje bankomatów z których można dokonywać dyspozycji za pomocą lokalnej karty płatniczej:

  • Rusiec, ul. Wieluńska 42 (budynek banku)
  • Kiełczygłów, ul.Piotrkowska 19A (budynek oddziału)
  • Mokrsko 269 (budynek oddziału)

  Bank Spółdzielczy w Ruścu nie pobiera opłat za użytkowanie Lokalnej Karty Płatniczej, która wydawana jest na okres 3 lat.

  Szanowny Kliencie, w przypadku utraty karty należy niezwłocznie powiadomić bank pod numerem telefonu dostępnym całą dobę: 43 6766054, 43 6766053 wew.111 lub dzwoniąc z zagranicy +48 43 6766054, +48 43 6766053 wew.111 (usługa Bankofon). Zastrzeżenie dokonane telefonicznie należy osobiście potwierdzić w Oddziale Banku, który wydał kartę. Im szybciej nastąpi zastrzeżenie, tym mniejsze jest prawdopodobieństwo wystąpienia strat powstałych w wyniku nieuczciwego wykorzystania karty!

 • Zastrzeganie kart

  W przypadku utraty karty jej posiadacz/użytkownik powinien niezwłocznie telefonicznie lub w placówce Banku zastrzec kartę. Zastrzeżenia można dokonać przez 24 godziny na dobę, przez siedem dni w tygodniu po numerami telefonu:

  Dla międzynarodowych kart płatniczych:

  • w kraju – tel. 22 515 31 50
  • z zagranicy - tel. +(48) 22 515 31 50

  lub

  w Krajowym Systemie Zastrzegania Kart
  tel.+(48) 828 828 828

  Dla lokalnych kart płatniczych (karty własne banku)

  • w kraju – tel. 43 676 60 54, 43 676 60 53 wew.111 (usługa Bankofon)
  • z zagranicy - tel. +(48) 43 676 60 54, +48 43 676 60 53 wew.111 (usługa Bankofon)

  Zastrzeżenie dokonane telefonicznie należy potwierdzić w Oddziale Banku, który wydał kartę. Pamiętaj! Im szybciej nastąpi zastrzeżenie, tym mniejsze jest prawdopodobieństwo wystąpienia strat powstałych w wyniku nieuczciwego wykorzystania karty!

 • Bezpieczeństwo płatności

  • Nie zapisuj oraz nie ujawniaj nikomu swojego numeru PIN;
  • Zwróć uwagę, czy na bankomacie nie ma zainstalowanych dodatkowych, podejrzanie wyglądających elementów/urządzeń;
  • Przysłaniaj ręką klawiaturę bankomatu lub terminala podczas wprowadzania numeru PIN;
  • Chroń numer karty i wartość CVV2 lub CVC2;

  Podczas płacenia kartą przez Internet:

  • Wykonuj transakcje tylko z zaufanych komputerów;
  • Nie korzystaj z otwartych, niezabezpieczonych sieci (publiczne Wi-Fi, np. w centrach handlowych, hotelach);
  • Dbaj o zapewnienie aktualnego oprogramowania antywirusowego w swoim komputerze;
  • Unikaj dokonywania transakcji u nieznanych i niesprawdzonych sprzedawców internetowych;
  • Przed wykonaniem płatności poprzez podanie danych z karty sprawdź, czy transmisja jest szyfrowana– świadczy o tym ikona zamkniętej kłódki lub kluczyka w oknie przeglądarki internetowej oraz adres strony rozpoczynający się od https://, a nie http://;
  • Chroń hasło stałe do usługi 3D Secure.


 • Lokata terminowa

  Jeśli cenisz sobie bezpieczeństwo i pewne inwestycje, nawet gdy nie posiadasz dużych oszczędności, dzięki niskiemu wkładowi ten sposób oszczędzania jest dla Ciebie.

  Twoje korzyści:

  • minimalna kwota wpłaty to tylko 50 zł;
  • masz do niej łatwy dostęp przez sieć wszystkich oddziałów;
  • możesz spać spokojnie – Twoje pieniądze są bezpieczne, ich bezpieczeństwo zapewnia Bankowy Fundusz Gwarancyjny;
  • możesz negocjować oprocentowanie lokaty (już od 50 tys. zł);
  • lokata automatycznie odnawia się na kolejny okres jej trwania, bez konieczności wizyty w banku.
 • Lokata Plejada

  Lokata długoterminowa PLEJADA to nowa forma pomnażania oszczędności. Posiadaczami rachunków PLEJADA mogą być osoby prywatne, osoby prawne, inne podmioty prowadzące działalność gospodarczą, a także organizacje społeczne, polityczne, zawodowe, fundacje i stowarzyszenia.

  Lokatę zakłada się na okres 12 miesięcy, z możliwością przedłużenia na kolejne okresy. Z rachunku PLEJADA nie można dokonywać częściowych wypłat w trakcie okresu umownego, można jednak w każdym czasie zerwać umowę bez utraty należnych odsetek. Minimalna wpłata warunkująca otwarcie rachunku PLEJADA wynosi 500 zł.

  Lokata PLEJADA jest lokatą dynamiczną. Oprocentowanie środków na rachunku jest progresywne tzn. wzrasta z każdym miesiącem przechowywania wkładu.

 • e-Lokata

  e-Lokaty !Bank Spółdzielczy w Ruścu wprowadził możliwość zakładania lokat terminowych  przez Internet! Lokaty internetowe to nowa propozycja Banku na oszczędzanie. Mniej biurokracji, oszczędność czasu i zysk. A co najważniejsze - wyższe oprocentowanie niż lokat tradycyjnych zakładanych w Oddziałach Banku!  Zachęcamy do zakładania lokat internetowych. To się opłaca!!! Pamiętaj, że zatwierdzenie założenia lokaty przez wprowadzenie żądanego przez system hasła z listy haseł jednorazowych jest równoznaczne ze złożeniem podpisu pod umową i zaakceptowaniem warunków prowadzenia przez Bank rachunku lokaty terminowej.
   
 • Oprocentowanie lokat terminowych

  TYP LOKATYOprocentowanie
  Lokata 1 miesięczna Wibid 1M-0,6 p.p.tj. 0,84%
  Lokata 2 miesięczna Wibid 1M-0,5 p.p.tj. 0,94%
  Lokata 3 miesięczna Wibid 1M-0,4 p.p.tj. 1,04%
  Lokata 6 miesięczna Wibid 1M-0,3 p.p.tj. 1,14%
  Lokata 12 miesięczna Wibid 1M                  tj. 1,44%
  Lokata 24 miesięczna Wibid 1M+0,1 p.p.tj.1,54%
  Lokata 36 miesięczna Wibid 1M+0,2 p.p.tj.1,64%
  Oprocentowanie obowiązuje od 01.09.2019 r.

  Oprocentowanie zmienne stanowiące stawkę WIBID 1M obowiązującą na ostatni dzień roboczy miesiąca poprzedzającego dzień zawarcia lub odnowienia umowy pomniejszoną/powiększoną o stałą wartość p.p. Zmiana oprocentowania następuje co miesiąc (WIBID z ostatniego dnia roboczego przed nowym miesiącem); nowa stawka obowiązuje od pierwszego dnia następnego miesiąca kalendarzowego.

   
 • Oprocentowanie lokaty terminowej Plejada

  Okres
  oszczędzania
  Oprocentowanie
  do 20.000 złpowyżej 20.000 zł
  Po 1 miesiącu 0,49%
  Wibid 1M-0,95p.p.
  0,54%
  Wibid 1M-0,9p.p. 
  Po 2 miesiącach 0,54%
  Wibid 1M-0,9p.p.
  0,59%
  Wibid 1M-0,85p.p. 
  Po 3 miesiącach 0,59%
  Wibid 1M-0,85p.p.
  0,64%
  Wibid 1M-0,8p.p. 
  Po 4 miesiącach 0,64%
  Wibid 1M-0,8p.p.
  0,69%
  Wibid 1M-0,75p.p. 
  Po 5 miesiącach 0,69%
  Wibid 1M-0,75p.p.
  0,74%
  Wibid 1M-0,7p.p. 
  Po 6 miesiącach 0,74%
  Wibid 1M-0,7p.p.
  0,79%
  Wibid 1M-0,65p.p. 
  Po 7 miesiącach 0,79%
  Wibid 1M-0,65p.p.
  0,84%
  Wibid 1M-0,6p.p. 
  Po 8 miesiącach 0,84%
  Wibid 1M-0,6p.p.
  0,94%
  Wibid 1M-0,5p.p. 
  Po 9 miesiącach 0,94%
  Wibid 1M-0,5p.p.
  1,04%
  Wibid 1M-0,4p.p. 
  Po 10 miesiącach 1,04%
  Wibid 1M-0,4p.p.
  1,14%
  Wibid 1M-0,3p.p.
  Po 11 miesiącach 1,14%
  Wibid 1M-0,3p.p.
  1,24%
  Wibid 1M-0,2p.p.
  Po 12 miesiącach 1,24%
  Wibid 1M-0,2p.p.
  1,34%
  Wibid 1M-0,1p.p. 
  Oprocentowanie obowiązuje od 01.09.2019 r.

  Oprocentowanie zmienne stanowiące stawkę WIBID 1M obowiązującą na ostatni dzień roboczy miesiąca poprzedzającego dzień zawarcia lub odnowienia umowy pomniejszoną/powiększoną o stałą wartość p.p. Zmiana oprocentowania następuje co miesiąc (WIBID z ostatniego dnia roboczego przed nowym miesiącem); nowa stawka obowiązuje od pierwszego dnia następnego miesiąca kalendarzowego.
 • Oprocentowanie lokat terminowych e-Lokata

   
  TYP LOKATYOprocentowanie
  e-Lokata 7 dni 0,79% (Wibid 1M-0,65p.p.)
  e-Lokata 14 dni 0,84% (Wibid 1M-0,6p.p.)
  e-Lokata 21 dni 0,89% (Wibid 1M-0,55p.p.)
  e-Lokata 1 miesiąc 0,94% (Wibid 1M-0,5p.p.)
  e-Lokata 2 miesiące 1,04% (Wibid 1M-0,4p.p.)
  e-Lokata 3 miesiące 1,14% (Wibid 1M-0,3p.p.)
  e-Lokata 6 miesięcy 1,24% (Wibid 1M-0,2p.p.)
  Oprocentowanie obowiązuje od 01.09.2019 r.

  Oprocentowanie zmienne stanowiące stawkę WIBID 1M obowiązującą na ostatni dzień roboczy miesiąca poprzedzającego dzień zawarcia lub odnowienia umowy pomniejszoną/powiększoną o stałą wartość p.p. Zmiana oprocentowania następuje co miesiąc (WIBID z ostatniego dnia roboczego przed nowym miesiącem); nowa stawka obowiązuje od pierwszego dnia następnego miesiąca kalendarzowego.


 • Kredyt Mieszkaniowy zabezpieczony hipotecznie

  Teraz łatwiej niż kiedykolwiek możesz zrealizować swoje marzenia o własnych czterech kątach. Kredyt mieszkaniowy udzielany jest szybko, bez zawiłych procedur, a warunki kredytowania są optymalnie dostosowane do Twoich możliwości spłaty.

  Kredyt mieszkaniowy może być przeznaczony m.in na:

  • kupno, budowę lub rozbudowę domu,
  • remont domu,
  • nabycie działki budowlanej,
  • uzyskanie spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub prawa do domu, jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
  • kupno mieszkania na rynku pierwotnym lub wtórnym,
  • remont mieszkania,
  • adaptację pomieszczenia nie mieszkalnego na cele mieszkaniowe,
  • spłatę kredytu mieszkaniowego, zaciągniętego w innym banku.

  Wymagany minimalny udział środków własnych w nakładach inwestycyjnych wynosi 20%.Twoja zdolność kredytowa może zostać oceniona łacznie z dochodami kilku kredytobiorców (np. współnie z Twoimi rodzicami).

  Zabezpieczenie kredytu - istnieje możliwość stosowania przejściowych form zabezpieczenia do czasu ustanowienia hipoteki takich jak poręczenie lub ubezpieczenie.

  Kredyt mieszkaniowy udzielany jest na okres do 30 lat. Istnieje możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych kosztów.

  Oprocentowania udzielanych kredytów mieszkaniowych:

  • (WIBOR 3M + stała marża 2 p.p.)

  Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Banku Spółdzielczego w Ruścu.

  Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania RRSO wynosi 3,88 %, całkowita kwota kredytu ( bez kredytowanych kosztów) 186.533,33 zł, całkowita kwota do zapłaty 288.740,73 zł, oprocentowanie zmienne 3,72%, całkowity koszt kredytu 102.207,40 zł ( w tym prowizja 1.865,33 zł, odsetki 100.342,07 zł), 300 miesięcznych rat równych w wysokości  po 956,25 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 01.10.2018 na reprezentatywnym przykładzie. Wymóg zawarcia umowy/usługi dodatkowej- ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych, oraz wycena nieruchomości, koszty nie wliczone do RRSO.

 • Kredyt Konsumencki

  Kredyt konsumencki może być udzielony osobą fizycznym, które:

  • posiadają pełną zdolność do czynności prawnych,
  • posiadają udokumentowane stałe źródło dochodów,
  • posiadają pisemną zgodę współmałżonka na zaciągnięcie kredytu

  Maksymalna kwota kredytu uzależniona jest od dochodu kredytobiorcy.

   Maksymalny okres kredytowaniaMaksymalna wysokość udzielonego kredytu Oprocentowanie 
   Kredyt Gotówkowy 60 miesięcy 10.000,00 zł  8,99% 

  Informacja oparta na reprezentatywnym przykładzie: kwota udzielonego kredytu 5.233,33 zł, całkowita kwota kredytu 5.233,33 zł (prowizja i koszt ubezpieczenia finansowana ze środków własnych kredytobiorcy) okres kredytowania 24 miesiące, roczne zmienne oprocentowanie nominalne 8,99%, całkowity koszt kredytu wynosi 791,67 zł , w którego skład wchodzą : prowizja za udzielenie kredytu 209.33 zł, odsetki od kredytu 503,34 zł, koszty usług dodatkowych 79,00 zł, w których skład wchodzą: koszty ubezpieczenia kredytobiorcy, pozostałe koszty zabezpieczenia kredytu 0,00 zł, przy przyjęciu w/w parametrów RRSO wynosi 15,74%, całkowita kwota do zapłaty stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu i całkowitego kosztu kredytu wynosi 6.025,00 zł.

  Kalkulację sporządzono przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, w tym spłaty kredytu zgodnie z harmonogramem,  oraz niezmienionych przez cały okres obowiązywania umowy: stopy oprocentowania kredytu oraz prowizji i opłat i uwzględnia oprocentowanie z chwili zawarcia umowy.

  Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego.

  Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 07.09.2017 r.

   Maksymalny okres kredytowaniaMaksymalna wysokość udzielonego kredytu Oprocentowanie 
   Kredyt Gotówkowy 24 miesięcy 255.550,00 zł  9,99% 
  Informacja oparta na reprezentatywnym przykładzie: kwota udzielonego kredytu 17.800,00 zł, całkowita kwota kredytu 17.800,00 zł (prowizja kredytu finansowana ze środków własnych kredytobiorcy) okres kredytowania 24 miesięcy, roczne zmienne oprocentowanie nominalne 9,99%, całkowity koszt kredytu wynosi 2.620,28 zł , w którego skład wchodzą : prowizja za udzielenie kredytu 712,00 zł, odsetki od kredytu 1.908,28 zł, koszty usług dodatkowych 0,00 zł, koszty zabezpieczenia kredytu 0,00 zł, przy przyjęciu w/w parametrów RRSO wynosi 15,06%, całkowita kwota do zapłaty stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu i całkowitego kosztu kredytu wynosi 20.420,28 zł.

  Kalkulację sporządzono przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, w tym spłaty kredytu zgodnie z harmonogramem,  oraz niezmienionych przez cały okres obowiązywania umowy: stopy oprocentowania kredytu oraz prowizji i opłat i uwzględnia oprocentowanie z chwili zawarcia umowy.

  Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego.

  Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 07.09.2017 r.
   Maksymalny okres kredytowaniaMaksymalna wysokość udzielonego kredytu Oprocentowanie 
   Kredyt Gotówkowy 120 miesięcy 255.550,00 zł  9,49% 
  Informacja oparta na reprezentatywnym przykładzie: kwota udzielonego kredytu 17.000,00 zł, całkowita kwota kredytu 17.000,00 zł (prowizja kredytu finansowana ze środków własnych kredytobiorcy) okres kredytowania 60 miesięcy, roczne zmienne oprocentowanie nominalne 9,49%, całkowity koszt kredytu wynosi 5.096,79 zł , w którego skład wchodzą : prowizja za udzielenie kredytu 680,00 zł, odsetki od kredytu 4.416,79 zł, koszty usług dodatkowych 0,00 zł, koszty zabezpieczenia kredytu 0,00 zł, przy przyjęciu w/w parametrów RRSO wynosi 11,86%, całkowita kwota do zapłaty stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu i całkowitego kosztu kredytu wynosi 22.096,79 zł.

  Kalkulację sporządzono przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, w tym spłaty kredytu zgodnie z harmonogramem,  oraz niezmienionych przez cały okres obowiązywania umowy: stopy oprocentowania kredytu oraz prowizji i opłat i uwzględnia oprocentowanie z chwili zawarcia umowy.

  Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego.

  Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 07.09.2017 r.
 • Kredyt Odnawialny w ROR

  Posiadacz ROR może uzyskać w Banku Spółdzielczym w Ruścu kredyt odnawialny.
  Kredyt może być udzielony Posiadaczowi ROR, który złożył wniosek o kredyt odnawialny oraz spełnia następujące warunki:
  • posiada ROR w BS Rusiec przez okres co najmniej 3 miesięcy i zawarł umowę o prowadzenie rachunku, przy czym do ww. okresu może być zaliczony również okres posiadania rachunku w innym banku, wówczas Posiadacz ROR winien dostarczyć Bankowi historię rachunku poświadczoną przez bank, w którym rachunek ten dotychczas posiadał,
  • przekazuje na rachunek ROR comiesięcznie dochody z tytułu zatrudnienia lub inne dochody,
  • nie spowodował niedopuszczalnego salda debetowego w okresie 3 miesięcy przed zawarciem umowy o kredyt, a jeżeli spowodował powstanie takiego salda, to winno być ono uregulowane w ciągu 14 dni,
  • posiada udokumentowane źródło dochodów,
  • posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
  Udzielenie kredytu następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy Bankiem a Posiadaczem ROR. W przypadku, gdy ROR jest rachunkiem wspólnym, przy zawieraniu umowy wymagana jest zgoda współposiadacza ROR. Zgodę na zawarcie Umowy współposiadacz potwierdza własnoręcznym podpisem na Umowie, złożonym w obecności pracownika Banku lub potwierdzonym notarialnie. Zadłużenie z tytułu innych kredytów nie stanowi przeszkody w udzieleniu kredytu odnawialnego, pod warunkiem terminowej ich spłaty oraz posiadania zdolności kredytowej, rozumianej jako zdolność do terminowej spłaty kredytów wraz z odsetkami w terminach określonych w umowach. Kredyt odnawialny (kredyt w ROR) jest udzielany w formie linii kredytowej, na maksymalny okres do 5 lat, przy czym po każdym okresie 12 miesięcy następuje automatyczne odnowienie kredytu na następny taki sam okres i tę samą kwotę bez konieczności dokonywania spłaty oraz składania wniosku i podpisywania aneksu. Z tytułu automatycznego odnowienia kredytu na kolejny okres Bank pobiera prowizje zgodnie z taryfą obowiązującą w Banku, na podstawie zlecenia obciążenia ROR kwota prowizji od kredytu odnawialnego, zawartego w umowie. Kredyt odnawialny oznacza, ze każda spłata całości lub wykorzystanej części kredytu powoduje, iż odnawia się on do kwoty określonej w umowie i może być wielokrotnie wykorzystywany w okresie do 12 miesięcy. Wykorzystanie kredytu następuje przez wypłaty z ROR. Kwota kredytu jest określana indywidualnie w umowie i jest uzależniona od wysokości wpłat na ROR, przy czym nie może być wyższa niż sześciokrotne średnie miesięczne wpływy na ROR z ostatnich trzech miesięcy. Kredyt odnawialny jest oprocentowany według zmiennej stpy procentowej określonej Uchwałą Zarządu Banku dla kredytów udzielanych Posiadaczom ROR, obowiązujących w okresie utrzymywania się zadłużenia. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Banku Spółdzielczego w Ruścu.


  Informacja oparta na reprezentatywnym przykładzie: kwota udzielonego kredytu 4.000,00 zł, całkowita kwota kredytu 4.000,00 zł (prowizja i ubezpieczenie kredytu finansowana ze środków własnych kredytobiorcy) okres kredytowania 60 miesięcy, roczne zmienne oprocentowanie nominalne 9,90%, całkowity koszt kredytu wynosi 2.984,02 zł , w którego skład wchodzą : prowizja za udzielenie kredytu 100,00 zł, prowizja za odnowienie linii kredytowej 464,00 zł, ustalona za cały okres trwania umowy, odsetki od kredytu 1.981,02 zł*, koszt usług dodatkowych 439,00 zł, w których skład wchodzi : koszt ubezpieczenia kredytobiorcy 139,00 zł, opłata za prowadzenie ROR kredytobiorcy 300,00 zł, przy przyjęciu w/w parametrów RRSO wynosi 18,91%*, całkowita kwota do zapłaty stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu i całkowitego kosztu kredytu wynosi 6.984,02 zł*.

  *) przy założeniu, że wykorzystanie kredytu nastąpi w całości i przez cały okres trwania umowy kredytowej

  Kalkulację sporządzono przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, w tym spłaty kredytu zgodnie z harmonogramem, oraz niezmienionych przez cały okres obowiązywania umowy: stopy oprocentowania kredytu oraz prowizji i opłat i uwzględnia oprocentowanie z chwili zawarcia umowy.

  Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego. 
  Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 13-09-2017 r.

 • Kredyt Świąteczny

  Kto może się ubiegać o kredyt?
  • osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę,
  • osoby prowadzące działalność gospodarczą,
  • rolnicy,
  • emeryci i renciści.
  Zasady na jakich udzielany jest kredyt?
  • szybka decyzja kredytowa,
  • korzystne oprocentowanie zmienne kredytu tylko 4,99% w stosunku rocznym,
  • prowizja 2,99% od kwoty udzielonego kredytu,
  • okres kredytowania do 36 miesięcy, raty kredytu płatne miesięcznie,
  • maksymalna kwota kredytu 15.000,00 zł.

  Zabezpieczenie kredytu stanowi ubezpieczenie spłaty kredytu w Grupie Concordia, oraz weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. Bank w indywidualnych przypadkach może zażądać dodatkowej formy zabezpieczenia spłaty kredytu.

  Promocja kredytu trwa od 25 listopada do 31 grudnia każdego roku.


  Informacja oparta na reprezentatywnym przykładzie: kwota udzielonego kredytu 5.000,00 zł, całkowita kwota kredytu 5.000,00 zł (prowizja i koszt ubezpieczenia finansowana ze środków własnych kredytobiorcy) okres kredytowania 24 miesiące, roczne zmienne oprocentowanie nominalne 4,99%, całkowity koszt kredytu wynosi 489,04 zł , w którego skład wchodzą : prowizja za udzielenie kredytu 149,50 zł, odsetki od kredytu 263,54 zł, koszty usług dodatkowych 76,00 zł, w których skład wchodzą: koszty ubezpieczenia kredytobiorcy, pozostałe koszty zabezpieczenia kredytu 0,00 zł, przy przyjęciu w/w parametrów RRSO wynosi 9,99%, całkowita kwota do zapłaty stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu i całkowitego kosztu kredytu wynosi 5.489,04 zł.

  Kalkulację sporządzono przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, w tym spłaty kredytu zgodnie z harmonogramem,  oraz niezmienionych przez cały okres obowiązywania umowy: stopy oprocentowania kredytu oraz prowizji i opłat i uwzględnia oprocentowanie z chwili zawarcia umowy.

  Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego.

  Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 20.11.2017 r.
 • Kredyt Wiosenny

  Kto może się ubiegać o kredyt?
  • osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę,
  • osoby prowadzące działalność gospodarczą,
  • rolnicy,
  • emeryci i renciści.

  Zasady na jakich udzielany jest kredyt?

  • szybka decyzja kredytowa,
  • korzystne oprocentowanie kredytu tylko 4,59% w stosunku rocznym,
  • prowizja 3,99% od kwoty udzielonego kredytu,
  • okres kredytowania do 36 miesięcy,
  • maksymalna kwota kredytu 20.000,00 zł.

  Zabezpieczenie kredytu stanowi ubezpieczenie spłaty kredytu w Grupie Concordia, oraz weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. Bank w indywidualnych przypadkach może zażądać innej formy zabezpieczenia spłaty kredytu. Więcej informacji w placówkach banku.

  Promocja kredytu trwa od 15 marca do 30 kwietnia każdego roku.

  Informacja oparta na reprezentatywnym przykładzie: kwota udzielonego kredytu 6.000,00 zł, całkowita kwota kredytu 6.000,00 zł (prowizja i koszt ubezpieczenia finansowana ze środków własnych kredytobiorcy) okres kredytowania 24 miesiące, roczne zmienne oprocentowanie nominalne 4,59%, całkowity koszt kredytu wynosi 622,67 zł , w którego skład wchodzą : prowizja za udzielenie kredytu 239,40 zł, odsetki od kredytu 292,27 zł, koszty usług dodatkowych 91,00 zł, w których skład wchodzą: koszty ubezpieczenia kredytobiorcy, pozostałe koszty zabezpieczenia kredytu 0,00 zł, przy przyjęciu w/w parametrów RRSO wynosi 10,66%, całkowita kwota do zapłaty stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu i całkowitego kosztu kredytu wynosi 6.622,67 zł.

  Kalkulację sporządzono przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, w tym spłaty kredytu zgodnie z harmonogramem,  oraz niezmienionych przez cały okres obowiązywania umowy: stopy oprocentowania kredytu oraz prowizji i opłat i uwzględnia oprocentowanie z chwili zawarcia umowy.

  Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego.

  Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 14.03.2019 r.
 • Kredyt Wakacyjny

  Kto może się ubiegać o kredyt?
  • osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę,
  • osoby prowadzące działalność gospodarczą,
  • rolnicy,
  • emeryci i renciści.

  Zasady na jakich udzielany jest kredyt:

  • szybka decyzja kredytowa,
  • korzystne oprocentowanie kredytu tylko 5,99% w stosunku rocznym,
  • prowizja 2,00% od kwoty udzielonego kredytu,
  • okres kredytowania do 36 miesięcy,
  • maksymalna kwota kredytu 15.000,00 zł.

  Zabezpieczenie kredytu stanowi ubezpieczenie spłaty kredytu w Grupie Concordia, oraz weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. Bank w indywidualnych przypadkach może zażądać dodatkowej formy zabezpieczenia spłaty kredytu.

  Promocja kredytu trwa od 20 czerwca do 20 sierpnia każdego roku.

  Informacja oparta na reprezentatywnym przykładzie: kwota udzielonego kredytu 6.000,00 zł, całkowita kwota kredytu 6.000,00 zł (prowizja i koszt ubezpieczenia finansowana ze środków własnych kredytobiorcy) okres kredytowania 24 miesiące, roczne zmienne oprocentowanie nominalne 5,99%, całkowity koszt kredytu wynosi 592,93 zł , w którego skład wchodzą : prowizja za udzielenie kredytu 120 zł, odsetki od kredytu 381,93 zł, koszty usług dodatkowych 91,00 zł, w których skład wchodzą: koszty ubezpieczenia kredytobiorcy, pozostałe koszty zabezpieczenia kredytu 0,00 zł, przy przyjęciu w/w parametrów RRSO wynosi 9,96%, całkowita kwota do zapłaty stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu i całkowitego kosztu kredytu wynosi 6.592,93 zł.
  Kalkulację sporządzono przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, w tym spłaty kredytu zgodnie z harmonogramem,  oraz niezmienionych przez cały okres obowiązywania umowy: stopy oprocentowania kredytu oraz prowizji i opłat i uwzględnia oprocentowanie z chwili zawarcia umowy.
  Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego.
  Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 19.06.2018 r.
 • Kredyt Szkolny

  Przeznaczony na: zakup podręczników, przyborów oraz pokrycie innych wydatków związanych z rozpoczęciem nauki Twojego dziecka.
   
  Kto może się ubiegać o kredyt?
  • osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę,
  • osoby prowadzące działalność gospodarczą,
  • rolnicy,
  • emeryci i renciści.
   
  Zasady na jakich udzielany jest kredyt?
  • szybka decyzja kredytowa,
  • korzystne oprocentowanie kredytu tylko 5,99% w stosunku rocznym,
  • prowizja 2,99% od kwoty udzielonego kredytu,
  • okres kredytowania do 10 miesięcy,
  • maksymalna kwota kredytu 2.000,00 zł.

  Zabezpieczenie kredytu stanowi ubezpieczenie spłaty kredytu w Grupie Concordia, oraz weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. Bank w indywidualnych przypadkach może zażądać dodatkowej formy zabezpieczenia spłaty kredytu. 

  Promocja kredytu trwa od 25 sierpnia do 30 września każdego roku.

  Informacja oparta na reprezentatywnym przykładzie: kwota udzielonego kredytu 2.000,00 zł, całkowita kwota kredytu 2.000,00 zł (prowizja i koszt ubezpieczenia finansowana ze środków własnych kredytobiorcy) okres kredytowania 10 miesięcy, roczne zmienne oprocentowanie nominalne 5,99%, całkowity koszt kredytu wynosi 134,93 zł , w którego skład wchodzą : prowizja za udzielenie kredytu 59,80 zł, odsetki od kredytu 55,13 zł, koszty usług dodatkowych 20,00 zł, w których skład wchodzą: koszty ubezpieczenia kredytobiorcy, pozostałe koszty zabezpieczenia kredytu 0,00 zł, przy przyjęciu w/w parametrów RRSO wynosi 16,19%, całkowita kwota do zapłaty stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu i całkowitego kosztu kredytu wynosi 2.134,93 zł.
  Kalkulację sporządzono przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, w tym spłaty kredytu zgodnie z harmonogramem,  oraz niezmienionych przez cały okres obowiązywania umowy: stopy oprocentowania kredytu oraz prowizji i opłat i uwzględnia oprocentowanie z chwili zawarcia umowy.
  Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego.
  Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 07.09.2017 r.
 • Kredyt Jesienny

  Jeśli wybierasz się na zakupy większe lub mniejsze, dopadły Cię niespodziewane wydatki, wyruszasz w podróż marzeń albo szybko potrzebujesz gotówki, JESIENNY KREDYT jest właśnie dla Ciebie!!! Otrzymać możesz nawet do 4.000 zł! Jesienny Kredyt Okazjonalny możesz przeznaczyć na dowolny cel - komputer, sprzęt AGD, remont, meble, opał na zimę, podróże, wypoczynek...

  Kto może się ubiegać o kredyt?

  • osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę,
  • osoby prowadzące działalność gospodarczą,
  • rolnicy,
  • emeryci i renciści.

  Zasady na jakich udzielany jest kredyt?

  • szybka decyzja kredytowa,
  • korzystne oprocentowanie kredytu tylko 5,99% w stosunku rocznym,
  • prowizja 2,49% od kwoty udzielonego kredytu,
  • okres kredytowania do 10 miesięcy, raty kredytu płatne miesięcznie,
  • maksymalna kwota kredytu 4.000,00 zł.

  Zabezpieczenie kredytu stanowi ubezpieczenie spłaty kredytu w Grupie Concordia, oraz weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. Bank w indywidualnych przypadkach może zażądać dodatkowej formy zabezpieczenia spłaty kredytu.

  Promocja kredytu trwa od 15 października do 15 listopada każdego roku.

  Informacja oparta na reprezentatywnym przykładzie: kwota udzielonego kredytu 2.500,00 zł, całkowita kwota kredytu 2.500,00 zł (prowizja i koszt ubezpieczenia finansowana ze środków własnych kredytobiorcy) okres kredytowania 10 miesięcy, roczne zmienne oprocentowanie nominalne 5,99%, całkowity koszt kredytu wynosi 171,16 zł , w którego skład wchodzą : prowizja za udzielenie kredytu 62,25 zł, odsetki od kredytu 68,91 zł, koszty usług dodatkowych 40,00 zł, w których skład wchodzą: koszty ubezpieczenia kredytobiorcy, pozostałe koszty zabezpieczenia kredytu 0,00 zł, przy przyjęciu w/w parametrów RRSO wynosi 16,46%, całkowita kwota do zapłaty stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu i całkowitego kosztu kredytu wynosi 2.671,16 zł.
  Kalkulację sporządzono przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, w tym spłaty kredytu zgodnie z harmonogramem,  oraz niezmienionych przez cały okres obowiązywania umowy: stopy oprocentowania kredytu oraz prowizji i opłat i uwzględnia oprocentowanie z chwili zawarcia umowy.
  Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego.
  Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 07.09.2017 r. • Kredyt Moja Posesja

  Przeznaczenie:
  1. remont i modernizację:
  2. adaptację pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne,
  3. nabycie:
  4. własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego na rynku pierwotnym lub wtórnym,
  5. garażu, miejsca garażowego,
  6. zamianę domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego lub zamianę prawa do lokalu tj.:
  • dopłatę związaną z zamianą domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego,
  • dopłatę związaną z przekształceniem spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w prawo własności,
  • wykup służbowego domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego,
  • Bank dopuszcza możliwość łączenia w/w celów w ramach jednej umowy kredytowej, pod warunkiem, że dotyczą tej samej nieruchomości.
  Warunki:
  1. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
  2. posiadanie zdolności kredytowej,
  3. pozytywna ocena wiarygodności,
  4. posiadanie udokumentowanego źródła dochodów,
  5. posiadanie aktualnego odpisu KW lub innego dokumentu stwierdzającego prawo do dysponowania nieruchomością,
  6. przedstawienie przez Kredytobiorcę kosztorysu prac do wykonania ( w przypadku remontu, modernizacji, a także adaptacji pomieszczeń niemieszkalnych na cele mieszkalne), przedwstępną umowę kupna - sprzedaży lub umowę kupna - sprzedaży w formie aktu notarialnego, aktualny odpis księgi wieczystej ( w przypadku nabycia własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, garażu, miejsca garażowego, zamianę domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego lub zamianę prawa do lokalu tj. dopłatę związaną z zamianą domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, dopłatę związaną z przekształceniem spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w prawo własności, wykup służbowego domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego),
  7. Rozliczenie otrzymanego kredytu w terminie 1 roku od daty uruchomienia kredytu w formie rachunków lub faktur, aktu notarialnego lub innych wymaganych dokumentów przez bank przedstawiających poniesione wydatki zgodnie z celem pobranego kredytu w wysokości min 50% pobranego kredytu.
  Maksymalny okres kredytowania 10 lat
  Minimalna kwoata kredytu: 5.000,00 zł
  Maksymalna kwaota kredytu: 60.000,00 zł

  Informacja oparta na reprezentatywnym przykładzie: kwota udzielonego kredytu 27.333,33 zł, całkowita kwota kredytu 27.333,33 zł (prowizja  kredytu finansowana ze środków własnych kredytobiorcy) okres kredytowania 60 miesięcy, roczne zmienne oprocentowanie nominalne 8,60%, całkowity koszt kredytu wynosi 7.212,90 zł , w którego skład wchodzą : prowizja za udzielenie kredytu 820,00 zł, odsetki od kredytu 6.392,90 zł, koszty usług dodatkowych 0,00 zł, koszty zabezpieczenia kredytu 0,00 zł, przy przyjęciu w/w parametrów RRSO wynosi 10,37%, całkowita kwota do zapłaty stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu i całkowitego kosztu kredytu wynosi 34.546,23 zł.
  Kalkulację sporządzono przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, w tym spłaty kredytu zgodnie z harmonogramem,  oraz niezmienionych przez cały okres obowiązywania umowy: stopy oprocentowania kredytu oraz prowizji i opłat i uwzględnia oprocentowanie z chwili zawarcia umowy.
  Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego.
  Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 07.09.2017 r.
 • Kredyt Konsolidacyjny zabezpieczony hipotecznie

  Zaciągnąłeś kilka kredytów? Połącz je - oszczędzaj czas i pieniądze. Teraz nie będziesz już musiał pamiętać o wielu różnych ratach - zamiast nich będziesz płacił jedną niższą.
  Kredyt konsolidacyjny to same korzyści:
  • Jedna niższa rata zamiast wielu różnych
  • Mniejsze koszty miesięcznej obsługi kredytu
  • Możliwość otrzymania dodatkowej kwoty kredytu na dowolny cel
  Zaciągnąłeś kilka kredytów i teraz musisz pamiętać o spłacie każdego z nich?

  Z myślą o Twojej wygodzie i domowym budżecie wprowadziliśmy do naszej oferty kredyt konsolidacyjny.

  Głównym atutem jest...Jedna niska rata

  To się opłaca !

  Kredyt przeznaczony może być na:

  • spłatę kredytów mieszkaniowych,
  • spłatę pożyczek hipotecznych,
  • spłatę debetów,
  • spłatę zadłużenia na kartach płatniczych,
  • spłatę kredytów i pożyczek: gotówkowych, ratalnych, konsumpcyjnych, samochodowych,
  • część środków może być przeznaczona na dowolny cel, nie więcej jednak niż 30% kwoty kredytu,
  • maksymalny okres kredytowania wynosi 30 lat,
  • minimalna kwota kredytu wynosi 20.000,00 zł,
  • maksymalna kwota kredytu wynosi 300.000,00 zł.

  Korzyści dla Klienta:

  • konkurencyjne oprocentowanie (szacowane w oparciu o stawkę WIBOR 3M plus stała marża banku 3,50 p.p),
  • możliwość obniżenia obciążeń miesięcznych z tytułu posiadanych zobowiązań,
  • możliwość spłaty kredytu przed terminem bez dodatkowych kosztów.

  Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania RRSO wynosi 6,09 %, całkowita kwota kredytu ( bez kredytowanych kosztów) 120.000,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 142.445,92 zł, oprocentowanie zmienne 5,22%, całkowity koszt kredytu 22.445,92 zł ( w tym prowizja 2.400,00 zł, odsetki 20.045,92 zł), 72 miesięczne raty równe  w wysokości  po 1.945,08 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 01.10.2018 na reprezentatywnym przykładzie. Wymóg zawarcia umowy/usługi dodatkowej- ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych, oraz wycena nieruchomości, koszty nie wliczone do RRSO.

 • Kredyt konsumpcyjny zabezpieczony hipotecznie

  Istota i przeznaczenie produktu

  Kredyt konsumpcyjny w złotych udzielany jest osobom fizycznym, na cele niezwiązane z działalnością gospodarczą lub prowadzeniem gospodarstwa rolnego, której zabezpieczeniem jest hipoteka.

  Charakterystyka Produktu

  • minimalna kwota kredytu konsumpcyjnego wynosi 20.000,00 zł
  • maksymalna kwota kredytu konsumpcyjnego wynosi 255.550,00 zł
  • umowa kredytu konsumpcyjnego nie może być zawarta w związku z prowadzoną przez klienta indywidualnego działalnością gospodarczą lub rolniczą
  • kredyt konsumpcyjny zabezpieczony hipotecznie może zostać udzielony na dowolny cel
  • okres kredytowania do 10 lat

  Warunki otrzymania

  • udokumentowanie tytułu prawnego do nieruchomości proponowanej na zabezpieczenie kredytu
  • posiadanie udokumentowanego źródła uzyskiwania dochodów
  • posiadanie zdolności kredytowej w rozumieniu odrębnych przepisów

  Formy zabezpieczeń

  Zabezpieczenie kredytu konsumpcyjnego zabezpieczonego hipotecznie stanowi hipoteka na nieruchomości lub na prawie użytkowania wieczystego nieruchomości lub na własnościowym spółdzielczym prawie do lokalu mieszkalnego lub na prawie do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej pod warunkiem, że hipoteka ustanowiona jest na nieruchomości mieszkalnej wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych.

  Korzyści dla Klienta:

  konkurencyjne oprocentowanie (szacowane w oparciu o stawkę WIBOR 3M plus stała marża banku 5,00 p.p),
  możliwość spłaty kredytu przed terminem bez dodatkowych kosztów.

  Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania RRSO wynosi 7,41 %, całkowita kwota kredytu ( bez kredytowanych kosztów) 200.000,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 279.270,34 zł, oprocentowanie zmienne 6,72%, całkowity koszt kredytu 79.270,34 zł ( w tym prowizja 4.000,00 zł, odsetki 75.270,34 zł), 120 miesięcznych rat równych w wysokości  po 2.293,92 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 01.10.2018 na reprezentatywnym przykładzie. Wymóg zawarcia umowy/usługi dodatkowej- ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych, oraz wycena nieruchomości, koszty nie wliczone do RRSO.

 • Kredyt dla pracowników instytucji finansowych i JST

  Nie zawsze ma się pod ręką odpowiednią ilość gotówki, dlatego jeśli potrzebujesz większej kwoty na duże zakupy, niespodziewane wydatki lub podróż marzeń, weź kredyt gotówkowy w Banku Spółdzielczym w Ruścu.
  Złóż wniosek, poczekaj na decyzję i możesz cieszyć się gotówką. Zamierzasz wcześniej spłacić kredyt? Żaden problem, nie czekają Cię żadne dodatkowe opłaty.

  Twoje korzyści:

  • atrakcyjne oprocentowanie;
  • kwota kredytu ustalona w oparciu o uzyskiwane dochody;
  • pieniądze odbierasz w gotówce albo w formie przelewu;
  • przeznaczasz je na dowolny cel;
  • wybierasz jak spłacać - w ratach stałych czy malejących;
  Jak wziąć kredyt?
  • udokumentuj swoje dochody potwierdzające zatrudnienie w instytucji finansowej lub JST;
  • przygotuj 2 dokumenty ze zdjęciem; jeśli jesteś naszym Klientem - wystarczy jeden
  Warunki:
  • Maksymalna kwota kredytu 100.000 zł;
  • Maksymalny okres kredytowania 10 lat;
  • Oprocentowanie zmienne*: oparte o WIBOR 12M plus stała marża banku wynosząca 3 p.p.
  Kto może skorzystać?
  1. pracownicy instytucji finansowych w tym członkowie Rad Nadzorczych instytucji finansowych, pracownicy którzy otrzymują emeryturę z tytułu pracy w instytucji finansowej tj. w bankach, które posiadają zgodę na podejmowanie i prowadzenie działalności bankowej na terenie RP wydaną przez Komisję Nadzoru Finansowego,
  2. pracownicy JST (Jednostek samorządu terytorialnego) zgodnie z zapisami ustawy o pracownikach samorządowych, pracownicy zatrudnieni w:
  • urzędach marszałkowskich oraz wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych,
  • starostwach powiatowych oraz powiatowych jednostkach organizacyjnych,
  • urzędach gmin, jednostkach pomocniczych gmin, gminnych jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych,
  • biurach (ich odpowiednikach) związków jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządowych zakładów budżetowych utworzonych przez te związki,
  • biurach (ich odpowiednikach) jednostek administracyjnych jednostek samorządu terytorialnego.

   

  Informacja oparta na reprezentatywnym przykładzie: kwota udzielonego kredytu 40.000,00 zł, całkowita kwota kredytu 40.000,00 zł, okres kredytowania 74 miesiące, roczne zmienne oprocentowanie nominalne 4,87%, całkowity koszt kredytu wynosi 6.383,94 zł , w którego skład wchodzą : odsetki od kredytu 6.383,94 zł, prowizja za udzielenie kredytu 0,00 zł, koszty usług dodatkowych 0,00 zł, koszty zabezpieczenia kredytu 0,00 zł, przy przyjęciu w/w parametrów RRSO wynosi 4,98%, całkowita kwota do zapłaty stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu i całkowitego kosztu kredytu wynosi 46.383,94 zł.

  Kalkulację sporządzono przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, w tym spłaty kredytu zgodnie z harmonogramem,  oraz niezmienionych przez cały okres obowiązywania umowy: stopy oprocentowania kredytu oraz prowizji i opłat i uwzględnia oprocentowanie z chwili zawarcia umowy.

  Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego.

  Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 01.02.2019 r.

 • lost 01
 • lost 02
 • lost 03
 • lost 04

bfg small

Depozyty zgromadzone w Banku Spółdzielczym w Ruścu objęte są gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Nasi partnerzy

 • cp
 • ps
 • arimr
 • gmina rusiec
 • bik
 • gmina rusiec
 • kir
 • krd
 • gmina rusiec
 • blue media
 • western union
 • SGB BankSA
 • SGB leasing
 • concordia ubezpieczenia
 • Novum1
 • inkom