Dzisiaj jest: 27 listopada 2021
Imieniny obchodzą: Ksenia, Walerian, Franciszek

Klienci indywidualni

 • Rachunki

 • Bankowość elektroniczna

 • Płatności mobilne

 • Karty

 • Lokaty

 • Kredyty


 • ROR - SGB Impuls

 • ROR - SGB Komfort

 • ROR - SGB Senior

 • ROR - SGB Prestiż

 • Podstawowy Rachunek Płatniczy

 • Rachunek Oszczędnościowy SKARBONKA

 • Wyciąg z taryfy prowizji i opłat (rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe)

 • Wyciąg z taryfy prowizji i opłat (rachunki oszczędnościowe Skarbonka)



 • Internet Banking

  Rozwój globalnej sieci Internet stworzył miejsce do powstawania nowych usług bankowych. Jedną z nich jest wprowadzona przez Bank Spółdzielczy w Ruścu - usługa Internet Banking, która umożliwia Klientom obsługę posiadanych rachunków poprzez sieć Internet. Internet Banking to dostęp do rachunków bez konieczności przychodzenia do placówek Banku, bez kolejek, zbędnych formalności, z dowolnie wybranego miejsca, przez 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.

  Korzystając z dostępu do konta przez Internet Banking Klienci zyskują niezależność, operacje na koncie mogą przeprowadzać korzystając z komputera w pracy lub w domu.

  Aby móc korzystać z możliwości, jakie daje usługa Internet Banking należy posiadać komputer z dostępem do sieci Internet, wyposażony w przeglądarkę internetową.

  OFEROWANY DOSTĘP DO KONTA PRZEZ INTERNET SPRAWIA, ŻE KLIENCI MOGĄ uzyskać informacje o:

  • stanie salda i danych szczegółowych o rachunkach posiadanych w Banku (rachunki bieżące, rachunki lokat terminowych)
  • historii operacji na tych rachunkach
  • wydrukować fragment historii operacji lub informacje o wybranej operacji
  • złożyć dyspozycję przelewu na rachunek obcy, na rachunek ZUS i na rachunek Urzędu Skarbowego do wysokości dziennego limitu transakcji lub salda na rachunku
  • przeglądać wykaz dyspozycji złożonych poprzez wszystkie dostępne kanały elektroniczne
  • przy składaniu dyspozycji przelewu podać przyszłą datę realizacji, oraz w razie potrzeby anulować takie zlecenie przed upływem daty realizacji
  • założyć i modyfikować listę odbiorców oraz wykorzystywać ich dane przy wykonywaniu przelewów na rachunek obcy
  • założyć i modyfikować zestawy danych płatników oraz wykorzystywać je przy wykonywaniu przelewów na rachunki ZUS i rachunki Urzędów Skarbowych
  • zakładać lokaty
  • uzyskiwać informacje o kredytach

  FUNKCJONALNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO

  Wprowadzane operacje przez Internet Banking są w czasie rzeczywistym (online) rejestrowane w systemie bankowym na rachunku Klienta. Podobnie, zmiany wprowadzane na rachunku Klienta przez Bank, są natychmiast widoczne przy obsłudze przez Internet Banking. Ochrona transmitowanych danych oparta jest na nowoczesnych standardach przekazu informacji w Internecie. Dane przesyłane pomiędzy komputerem Klienta i informatycznym systemem bankowym, przesyłane są w postaci zaszyfrowanej, przy użyciu protokołu SSL. Szyfrowanie całości przesyłanych danych gwarantuje tajność ich transmisji.

  TERMINY ZWIĄZANE Z TECHNOLOGIĄ BEZPIECZEŃSTWA

  identyfikator klienta - unikalny numer nadawany każdemu użytkownikowi systemu przez bank w chwili uruchomienia usługi,
  hasło dostępu - ustalane przez klienta przy pierwszym logowaniu.

  UWAGA WAŻNE!!!!! W przypadku utraty, kradzieży, przywłaszczenia albo nieuprawnionego użycia, lub nieuprawnionego dostępu do identyfikatora, hasła dostępu, Klient powinien niezwłocznie zablokować usługę IB poprzez:

  • wysłanie wiadomości SMS o treści BI#identyfikator na numer telefonu +48535298872 , gdzie identyfikator to login do Internet Bankingu. Program zweryfikuje, czy podany identyfikator jest powiązany z numerem telefonu (w Internet Bankingu, SMS Bankingu, danych osobowych). W przypadku istniejącego powiązania dostęp jest blokowany i odsyłany odpowiedni komunikat do Klienta. Pamiętaj, aby twój numer telefonu w danych banku był zawsze aktualny.
  • wysłanie wiadomości SMS o treści BI#identyfikator#PESEL na numer telefonu +48535298872 , gdzie identyfikator to login do Internet Bankingu, PESEL to numer Pesel użytkownika Internet Bankingu. SMS blokuje dostęp z dowolnego telefonu. Program zweryfikuje, czy podany identyfikator i Pesel jest powiązany. W przypadku istniejącego powiązania dostęp jest blokowany i odsyłany odpowiedni komunikat do Klienta.
  • zalogowanie się w bankowości elektronicznej - Opcja w zakładce Ustawienia - Kanały dostępu (w serwisie klienta) umożliwia blokowanie dostępu do rachunków poprzez Bankofon, Internet oraz SMS Banking. Zablokowaną w ten sposób usługę może odblokować operator w banku lub sam Klient przed opuszczeniem okna z wymienionym menu.

  Uwaga: działanie blokowania jest niezależne od posiadania przez klienta usługi SMS Bankingu i ustawionej uproszczonej składni zapytań. Zablokowaną w ten sposób usługę może odblokować operator w banku.

  Strony demonstracyjne bankowości elektronicznej:

  www.konto.naszbank.pl

  www.konto.naszbank.pl/firma

  www.media.naszbank.pl

 • SMS Banking

  SMS Banking zapewnia dostęp do usług bankowych za pośrednictwem telefonu GSM z dowolnego miejsca na świecie, w którym działa telefon klienta. Usługa ta jest zgodna z aktualnymi tendencjami świadczenia usług bankowych i w znacznym stopniu uatrakcyjnia produkty dostarczane przez banki.

  W usłudze SMS Bankingu najważniejsze są wygoda i prostota - komórkę klient ma zawsze przy sobie i przez nią może nawiązać kontakt z bankiem z dowolnego miejsca, właśnie wtedy kiedy tego potrzebuje. Informacja przychodząca w postaci standardowego SMS z banku może być odczytana i jest dostępna w każdej chwili w pamięci telefonu.

  Należy pamiętać, że wiadomość SMS składa się z maksymalnie 160 znaków.

  W zależności od umowy, klient ma dostęp do jednego lub wielu rachunków.

  Klient by móc skorzystać z programu musi posiadać telefon komórkowy, przydzielone mu przez BS w Ruścu hasło PIN, oraz określić terminowość przesyłania informacji (kiedy wysyłać SMS).

  Istnieją do wyboru następujące opcje:


  Generowane w wyniku powstania dokumentu bilansowego w banku.

  1. Parametrycznie można określić czy SMS wysyłany jest po każdej operacji, po operacji WN (obciążeniowej) lub po operacji MA (uznaniowej).
  2. Generowane w odpowiedzi na otrzymany SMS z zapytaniem od klienta ( np. podaj listę rachunków, aktualne oprocentowanie, ostatnich 5 operacji).
  3. Wysyłane codziennie o określonej porze (można określić czy każdego dnia czy tylko w te dni, gdy saldo uległo zmianie). SMS zawiera nazwę rachunku, bieżące saldo, informację o obrotach WN i MA z dnia oraz wolne środki.

  W zakresie usług SMS Banking istnieje również możliwość sięgnięcia do historii operacji oraz sprawdzenia aktualnego oprocentowania rachunku.

  Szczegółowych informacji udzielają pracownicy obsługi klienta we wszystkich placówkach BS

 • Bankofon

  Jest to usługa świadczona przez telefon, pozwalająca na samodzielne uzyskanie informacji o swoim koncie oraz dokonanie zastrzeżeń kart lokalnych bez konieczności wizyty w banku.
  Bezpłatnie, 24 godziny na dobę.

  Jeśli chcesz korzystać z Bankofonu:

  • Podpisz w Banku dyspozycję usługi Bankofon. Pracownik Banku poda Ci numer klienta (tzw. modulo), czterocyfrowe hasło (PIN) oraz udzieli instruktażu w zakresie obsługi Bankofonu.
  • Musisz posłużyć się telefonem z wybieraniem tonowym
  • Pamiętaj swój numer klienta (tzw. modulo) i PIN

  Aby uzyskać informację o swoim rachunku należy:

  • Zadzwonić pod numer: 43 6766054, 43 6766053 wew. 111.
  • Po usłyszeniu prośby o podanie numeru, podać swój numer klienta (należy pamiętać, aby sekwencję liczb zakończyć znakiem #).
  • Na prośbę o hasło podać swoje hasło dostępu.
  • Wybrać cyfrę 1 (opcja menu sprawdzająca stan rachunku).
  • W przypadku posiadania kilku kont należy podać skrócony numer rachunku.

  Informacje dostępne w Bankofonie :

  1. Pod numerem 1 - Stan rachunku
  2. Pod numerem 2 - Lista rachunków
  3. Pod numerem 3 - Informacje o usługach dostępnych w banku
  4. Pod numerem 5 - Historia operacji
  5. Pod numerem 6 - Karty bankomatowe(zastrzeżenie kart lokalnych)
  6. Pod numerem 9 - Zmiana hasła dostępu
  7. Pod numerem 0 - Powrót do menu
 • Bezpieczeństwo

  Szanowni Państwo,

  wiedza o bezpiecznym korzystaniu z bankowości elektronicznej jest ważnym czynnikiem ograniczającym zagrożenia występujące w tym obszarze. Świadomość użytkownika oraz rozwaga w korzystaniu ze współczesnych zdobyczy elektroniki i wymagana czujność, to poza zabezpieczeniami technicznymi stosowanymi przez Bank, nieodzowne elementy w budowaniu bezpiecznych standardów korzystania z systemów bankowości elektronicznej. Chcąc zapewnić Państwu komfort bezpieczeństwa, poprzez świadome ograniczanie najbardziej typowych zagrożeń w bankowości elektronicznej, oddajemy do Państwa dyspozycji krótki przewodnik po najważniejszych zasadach bezpieczeństwa. Zachęcamy do zapoznania się z nim stosowania ich w praktyce, gdyż działania zabezpieczające Banku tylko wespół z czujnością użytkownika mogą tworzyć pożądany stan bezpieczeństwa.


  Podstawowe zasady bezpieczeństwa

  • Chroń swoje hasła!
  • Nie udostępniaj nikomu haseł jednorazowych;
  • Nie wchodź na stronę logowania do Systemu korzystając z odnośników otrzymanych pocztą e-mail lub znajdujących się na stronach nie należących do Banku;
  • Nie odpowiadaj na żadne e-maile dotyczące weryfikacji Twoich danych (np. identyfikator, hasło) lub innych ważnych informacji - Bank nigdy nie prosi o podanie danych poufnych pocztą elektroniczną;
  • Nie zezwalaj przeglądarce na zapisywanie haseł i nazw użytkownika w formularzach;
  • Każdorazowo przed podpisaniem oraz wysłaniem przelewu sprawdzaj poprawność numeru rachunku (tzw. NRB) odbiorcy;
  • Nie zapisuj loginu i hasła na urządzeniu – pamiętaj, że może ono trafić w niepowołane ręce;
  • Nie instaluj oprogramowania pochodzącego z niewiadomego źródła, unikaj korzystania z programów typu peer-to-peer (P2P);
  • Nie korzystaj z mechanizmów „kopiuj i wklej” w celu wprowadzenia numeru rachunku bankowego;
  • Unikaj logowania z komputerów, do których dostęp mają również inne osoby (np. w kawiarenkach, u znajomych);
  • Dbaj o bezpieczeństwo Twojego komputera, instaluj tylko legalne oprogramowanie oraz wszystkie zalecane poprawki;
  • Zawsze używaj zaktualizowanego oprogramowania antywirusowego oraz zapory (firewall);
  • Dbaj o to, aby Twoja przeglądarka internetowa, oprogramowanie java, flash player oraz oprogramowanie do obsługi plików pdf były zawsze aktualne;
  • Podawaj hasła wyłącznie aby autoryzować transakcję;
  • Nie podawaj haseł na stronie bez certyfikatu;
  • Zawsze przed logowaniem zweryfikuj Certyfikat Bezpieczeństwa Banku (dla kogo został wystawiony oraz odcisk certyfikatu), którego szczegóły są dostępne poprzez kliknięcie na symbol kłódki w oknie przeglądarki;
  • Zawsze przed logowaniem sprawdź, czy adres strony rozpoczyna się od https://;
  • Zawsze kończąc pracę korzystaj z polecenia – Wyloguj.


 • BLIK

  Usługa BLIK umożliwia dokonywanie transakcji przy użyciu kodów BLIK generowanych w aplikacji mobilnej Portfel SGB, zainstalowanej na urządzeniu mobilnym.


  Szybko zapłacisz i wypłacisz! BLIK zastępuje gotówkę i karty płatnicze. Pozwala na płatności za zakupy w Internecie i sklepach stacjonarnych oraz wypłacanie pieniędzy z oznaczonych BLIKIEM bankomatów przy użyciu smartfona z aplikacją Portfel SGB.

  Gdzie znajdę BLIKA?

  W aplikacji Portfel SGB, która jest dostępna dla smartfonów z systemem Android i iOS. Możesz ją pobrać w sklepie Google Play i App Store na swoim smartfonie.

  W zależności od systemu operacyjnego (Android lub iOS) wybierz odpowiedni sklep i pobierz aplikację:


  google play          lub         app store mniejsze

  Jak korzystać z BLIKA?

  W bankomacie lub na stronie sklepu internetowego wybierz BLIK. Płatność zrealizujesz wpisując jednorazowy, sześciocyfrowy kod wygenerowany w swojej aplikacji, następnie zatwierdź go na smartfonie. Tak samo zrób w sklepie stacjonarnym – potwierdź sprzedawcy, że płacisz BLIKIEM.

  blik 1

  Jak płacić BLIKIEM w Internecie?
   
  1.Wybierz „Płatność BLIK”.
  2. Wygeneruj kod BLIK w aplikacji Portfel SGB.
  3. Wpisz kod na stronie internetowej.
  4. Potwierdź płatność w swoim smartfonie.

  blik 2

  Jak płacić BLIKIEM w sklepie?
   
  1. Poinformuj sprzedawcę: płacę BLIKIEM!
  2. Wygeneruj kod BLIK w aplikacji Portfel SGB.
  3. Wpis kod na terminalu.
  4. Potwierdź płatność w aplikacji Portfel SGB.

  blik 3

  Jak wypłacać BLIKIEM w bankomacie?  

  1. Sprawdź czy bankomat akceptuje wypłatę BLIK.
  2. Wybierz opcję wypłaty BLIK.
  3. Wybierz kwotę wypłaty.
  4. Wygeneruj kod BLIK w aplikacji Portfel SGB i wpisz go w bankomacie.
  5. Potwierdź płatność w aplikacji Portfel SGB.
   
  Ile kosztuje BLIK?
  Za korzystanie z BLIKA nie ponosisz żadnych kosztów. To darmowa usługa.

  BLIKUJ mądrze
  Pamiętaj o bezpieczeństwie, zabezpiecz swój smartfon przed kradzieżą i nieuprawnionym dostępem!

  Zapraszamy do placówek Banku celem aktywowania usługi.

 • Google Pay

  Prosty i komfortowy sposób płatności w sklepach stacjonarnych i Internecie przy użyciu smartfona. Google Pay zapewnia wszystko, czego potrzebujesz do przeprowadzenia transakcji. Gwarantuje bezpieczeństwo Twoich danych. Płatności online są tak szybkie jak kliknięcie.

  Korzyści z płatności Google Pay

  Z Google Pay masz dostęp do korzyści i nagród identycznych jak w przypadku kart plastikowych. Tu nic się nie zmieni! W jednym urządzeniu masz przy sobie karty pokładowe, bilety, karty lojalnościowe i podarunkowe. Możesz śledzić swoje wszystkie zakupy, dostajesz spersonalizowane sugestie.

  WAŻNE! Gdy płacisz w sklepach, Google Pay nie udostępnia faktycznego numeru Twojej karty. Twoje dane są bezpieczne!

  Jak działa Google Pay?

  Google Pay to szybki i prosty sposób płacenia w milionach miejsc. Po dodaniu karty możesz:
  •             Płacić telefonem w sklepach stacjonarnych lub środkach transportu publicznego.
  •             Płacić w aplikacjach lub na stronach internetowych.

  Jak skonfigurować Google Pay?

  Konfiguracja Google Pay zajmuje tylko kilka minut.
  1.            Pobierz aplikację z Google Play 
  2.            Zaloguj się na swoje konto Google i dodaj formę płatności.
  3.            Jeśli chcesz korzystać z Google Pay w sklepach stacjonarnych, sprawdź
                 czy Twój telefon ma moduł NFC.

  Czy muszę dodawać pieniądze do Google Pay?

  Nie musisz dodawać pieniędzy do Google Pay, aby płacić za pomocą aplikacji. Wystarczy, że dodasz formę płatności, np. kartę debetową lub kredytową. Z Google Pay płacisz tak jak zwykle gdy korzystasz ze swojej karty płatniczej.

  Gdzie można korzystać z Google Pay

  Z Google Pay możesz korzystać w milionach sklepów i aplikacji oraz na całym mnóstwie stron internetowych. Sprawdź, jak możesz się dowiedzieć, gdzie akceptowane są takie płatności.
  •             W sklepach - sklepy, w których można korzystać z Google Pay, nie muszą być oznaczone logo Google Pay. Jeśli sklep akceptuje płatności zbliżeniowe, możesz w nim płacić za pomocą telefonu.
  •             W aplikacjach i na stronach internetowych - płać za pomocą Google Pay w każdym miejscu, gdzie zobaczysz to logo.


  Jak korzystać z Google Pay

  •             Płatności w sklepach lub środkach transportu publicznego
  - Odblokuj telefon
  - Przyłóż tylną część telefonu do terminala na kilka sekund
  - Postępuj według instrukcji widocznych na ekranie

  •             Płatności w aplikacjach i na stronach internetowych
  - Realizując transakcję, wybierz przycisk Google Pay. Wybierz formę płatności i podaj adres dostawy
  - Potwierdź zamówienie


  Czy korzystanie z Google Pay jest bezpieczne?

  Google Pay chroni dane Twojej karty dzięki kilku warstwom zabezpieczeń – korzystamy z jednej z najbardziej zaawansowanych infrastruktur ochrony danych na świecie, tak by Twoje konto było bezpieczne. Podczas płatności w sklepach Google Pay nie wykorzystuje rzeczywistego numeru Twojej karty, dzięki czemu dane są chronione.
 • Apple Pay

  Płacąc za pomocą Apple Pay korzystasz ze wszystkich zalet kart płatniczych SGB. Płacenie w sklepach, aplikacjach i Internecie jeszcze nigdy nie było tak łatwe, bezpieczne i poufne.

  Korzyści z płatności Apple Pay

  Płacąc za pomocą Apple Pay oraz iPhone’a, Apple Watch, iPada lub Maca, korzystasz ze wszystkich przywilejów kart SGB. Płacenie z Apple Pay jest proste i bezpieczne ponieważ dane Twojej karty nie są przechowywane w urządzeniu ani udostępniane podczas transakcji.

  Jak używać Apple Pay

  Apple Pay to łatwiejszy i bezpieczniejszy sposób płacenia w sklepach, aplikacjach i Internecie. Możesz błyskawicznie zapłacić za pomocą urządzeń, których używasz na co dzień. Apple Pay to także bezpieczniejsza i szybsza metoda płatności w sieci i aplikacjach, która nie wymaga zakładania kont ani wypełniania długich formularzy.

  Jak dodać karty do Apple Pay

  Dodanie karty płatniczej do usługi Apple Pay jest proste. Poniżej podpowiadamy, jak to zrobić:

  iPhone
  •           Otwórz aplikację Wallet.
  •             Stuknij znak „+” w prawym górnym rogu.
  •             Wprowadź kod zabezpieczający swojej karty, aby dodać kartę kredytową lub debetową powiązaną z Twoim kontem iTunes. Albo wybierz opcję „Dodaj inną kartę” i zeskanuj dane karty za pomocą aparatu iPhone’a.

  Apple Watch
  •             Otwórz aplikację Apple Watch w iPhonie.
  •             Otwórz sekcję „Wallet i Apple Pay”, a następnie wybierz opcję „Dodaj kartę kredytową/debetową”.
  •             Wprowadź kod zabezpieczający swojej karty, aby dodać kartę kredytową lub debetową powiązaną z Twoim kontem iTunes. Albo wybierz opcję „Dodaj inną kartę” i zeskanuj dane karty za pomocą aparatu iPhone’a.

  iPad
  •             Przejdź do Ustawień.
  •             Otwórz sekcję „Wallet i Apple Pay”, a następnie wybierz opcję „Dodaj kartę kredytową/debetową”.
  •             Wprowadź kod zabezpieczający swojej karty, aby dodać kartę kredytową lub debetową powiązaną z Twoim kontem iTunes. Albo wybierz opcję „Dodaj inną kartę” i zeskanuj dane karty za pomocą aparatu iPada.

  MacBook Pro z czytnikiem Touch ID
  •             Otwórz Preferencje systemowe.
  •             Otwórz sekcję „Wallet i Apple Pay”, a następnie wybierz opcję „Dodaj kartę”.
  •            Wprowadź kod zabezpieczający swojej karty, aby dodać kartę kredytową lub debetową powiązaną z Twoim kontem iTunes. Albo wybierz opcję „Dodaj inną kartę” i zeskanuj dane karty za pomocą kamery MacBooka Pro.

  Płatności Apple Pay w 3 krokach

  obrazek pay 1
  Wybierz aplikację Wallet.

  obrazek pay 2

  Dodaj swoją kartę z aktywną funkcją zbliżeniową.

  obrazek pay 3

  Płać smartfonem lub smartwatchem. 

  Czy płatności Apple Pay są bezpieczne?

  ·         Apple Pay wykorzystuje numer przypisany konkretnemu urządzeniu i unikalny kod transakcji.
  ·         Pełny numer karty nigdy nie jest przechowywany w urządzeniu ani na serwerach Apple i nie może być udostępniany sprzedawcom.
  ·         Apple Pay nie zachowuje danych o transakcjach, które dałoby się powiązać z Twoją tożsamością, zatem wszystkich zakupów dokonujesz całkowicie poufnie.


  Jak działa Apple Pay?

  Płatności w sklepach 

  Będąc przy kasie, możesz błyskawicznie zapłacić za pomocą urządzeń z iOS, których używasz na co dzień. Aby zapłacić przy użyciu Face ID, kliknij dwukrotnie boczny przycisk, spójrz na ekran, a następnie zbliż iPhone’a do czytnika. Jeśli chcesz zapłacić przy użyciu Touch ID, zbliż iPhone’a do czytnika, trzymając palec na czujniku Touch ID. Płacąc zegarkiem Apple Watch, kliknij dwukrotnie boczny przycisk i zbliż Apple Watch do czytnika.

  Płatności w aplikacjach i witrynach internetowych

  Aby za pomocą iPhone’a lub iPada zapłacić w aplikacji lub witrynie internetowej otwartej w Safari, wybierz Apple Pay na etapie finalizowania transakcji i dokonaj płatności, korzystając z Face ID lub Touch ID.

  Aby zapłacić w witrynie internetowej otwartej w Safari na Macu, wybierz Apple Pay i dokonaj płatności, korzystając z iPhone’a lub zegarka Apple Watch. Na MacBooku Pro możesz płacić, używając Touch ID na pasku Touch Bar.

 • Garmin Pay

  Płacąc za pomocą Garmin Pay korzystasz ze wszystkich zalet kart płatniczych SGB. Płacenie w sklepach, aplikacjach i internecie jeszcze nigdy nie było tak łatwe, bezpieczne i poufne.

  Korzyści z płatności Garmin Pay 

  Usługa Garmin Pay to rozwiązanie transakcji zbliżeniowych opracowane z myślą o osobach będących w ciągłym ruchu. Niezależnie od tego, czy chcesz wypić filiżankę kawy po porannym biegu czy przekąsić coś podczas przejażdżki, usługa Garmin Pay umożliwia szybkie i proste dokonywanie zakupów przy użyciu wyłącznie zegarka. Nie masz portfela? Nie masz telefonu? Nie ma problemu. Płacenie z Garmin Pay jest proste i bezpieczne ponieważ dane Twojej karty nie są przechowywane w urządzeniu ani udostępniane podczas transakcji.

  Prywatność i zabezpieczenia

  Firma Garmin bardzo poważnie traktuje bezpieczeństwo informacji o płatności. To dlatego usługa Garmin Pay chroni dane użytkownika, wykorzystując przypisane do danego zegarka numery kart i kody transakcji za każdym razem, gdy użytkownik dokonuje płatności. Numer posiadanej karty nie jest przechowywany w urządzeniu ani na naszych serwerach. Nie zostaje również przekazany sprzedawcy podczas dokonywania płatności. Możesz dzięki temu płacić bez obaw.

  Szybka i łatwa obsługa

  Wystarczy kilka szybkich dotknięć, aby uzyskać dostęp do usługi Garmin Pay z poziomu zgodnego zegarka firmy Garmin. Podaj hasło, wybierz odpowiednią kartę kredytową ze swojego wirtualnego portfela, a następnie przytrzymaj nadgarstek w pobliżu czytnika kart — to wszystko. Nie trzeba korzystać z telefonu, karty czy pieniędzy.

  Zasięg działania

  Gdzie mogę korzystać z usługi Garmin Pay? Niemal we wszystkich miejscach, w których można dokonywać płatności zbliżeniowych. Sprawdzaj listę uczestniczących sklepów, zgodnych banków i kart kredytowych. Ich liczba cały czas się zwiększa.

  Jak zacząć korzystać z Garmin Pay?

   1) Wybierz aplikację Garmin Connect Mobile na swoim smartfonie lub tablecie. Apilkacja jest dostępna zarówno dla urządzeń z systemem Android, jak i iOS

  garmin

  2) Dodaj swoją kartę z aktywną funkcją zbliżeniową.

  karty

  3) Płać zegarkiem.

  zegarek

  Płatności Garmin Pay:

  • Przytrzymaj przycisk akcji aby uruchomić menu sterowania.
  • Podczas otwierania portfela po raz pierwszy, zostaniesz poproszony o podanie hasła utworzonego podczas instalacji.
  • Jeśli do portfela Garmin Pay dodano wiele kart płatniczych, wybierz, aby zmienić kartę na inną. 
  • Wybierz kartę i w ciągu 60 sekund zbliż zegarek do terminala.
  • Zegarek zacznie wibrować i zostanie w nim wyświetlony symbol ok.
  • Płatność została zrealizowana.
 • Xiaomi Pay

  Zbliżeniowe płatności Xiaomi Pay opaską Mi Smart Band 6 z modułem NFC już dostępne dla klientów Banku Spółdzielczego w Ruścu

  Płatność Xiaomi Pay jest dostępna dla użytkowników kartXiaomi 1

  MasterCard, wszędzie tam gdzie akceptowane są płatności

  zbliżeniowe.

  Można dodać kilka kart – działa jak portfel cyfrowy

  Nie trzeba mieć przy sobie telefonu ani karty płatniczej

  Płatności opaską są w pełni bezpieczne

  Jak korzystać?

  1. Pobierz aplikację Xiaomi Wear ze sklepu Google Play lub aplikację Xiaomi Wear Lite/Mi Fit ze sklepu AppStore.
  1. Zaloguj się do aplikacji i aktywuj opaskę Mi Smart Band 6.
  1. W zakładce Urządzenia wybierz „Fitness bracelet Mi Smart Band 6 NFC”.
  1. Otwórz zakładkę „Karta Płatnicza” i wprowadź dane swojej karty.
  1. Potwierdź aktywację karty otrzymanym kodem SMS.

   

   

   

  Jak płacić Xiaomi Pay?
       Dotknij ekran, aby "obudzić" opaskę       
  Przesuń ekran w lewo i wybierz kartę
  Wprowadź PIN*

  *Przed pierwszą płatnością danego dnia należy wybrać kartę zapisaną na opasce i podać ustawiony w aplikacji kod PIN. Tak „odblokowana” opaska pozwala na łatwe i szybkie płatności prze kolejne 24 godziny albo do czasu aż zdejmiemy opaskę z ręki. Po 24 godzinach czynność należy powtórzyć, aby ponownie "uwierzytelnić" opaskę do płatności.  

  Korzystaj z bezpiecznych i wygodnych płatności Xiaomi Pay!

 • Fitbit Pay

  Czym jest Fitbit?

  Fitbit Pay to mobilny portfel, za pomocą którego możesz płacić za zakupy zbliżeniowo zegarkiem. Możesz dodać karty debetowe, kredytowe i firmowe (VISA i Mastercard).

  Jak korzystać z Fitbit?

      1.Pobierz aplikację mobilną Fitbit (dla smartfonów z systemem Android i iOS)

  1. Sparuj zegarek lub opaskę z aplikacją
  1. Otwórz Wallet w aplikacji mobilnej
  1. Ustaw hasło do cyfrowego portfela
  1. Dodaj kartę płatniczą
  1. Potwierdź wprowadzone zmiany

  Dotknij, aby zapłacić - łatwa droga

  Fitbit Pay sprawia, że ​​zakupy w ulubionych miejscach są bardziej płynne niż kiedykolwiek. Możesz go używać w dowolnym miejscu, w którym widzisz symbol płatności zbliżeniowych. Po prostu dodaj swoją kartę kredytową lub debetową do zegarka lub urządzenia śledzącego Fitbit i możesz zacząć.
  Kupuj z pewnością - rozszerzona ochrona
  Dzięki Fitbit wszystkie zakupy są objęte ochroną przed oszustwami, dzięki czemu możesz robić zakupy bez stresu.
 • Aplikacja Portfel SGB

  Dzięki aplikacji Portfel SGB masz możliwość sprawdzenia środków dostępnych dla karty płatniczej wydanej w ramach Spółdzielczej Grupy Bankowej, podglądu historii transakcji dokonanych kartą, a przypadku posiadania karty mobilnej – dokonywania szybkich płatności zbliżeniowych za pomocą Twojego telefonu.

  Jak działa Portfel SGB?

  Funkcjonalności aplikacji Portfel SGB:

  • możliwość dodania w aplikacji każdej karty płatniczej wydanej Banku należącym do Spółdzielczej Grupy Bankowej,
  • możliwość sprawdzenia środków dostępnych dla karty,
  • podgląd historii transakcji dokonanych kartą,
  • szybkie płatności telefonem (w przypadku posiadania karty mobilnej),
  • możliwość zmiany kodu dostępu do aplikacji,
  • włączanie/wyłączanie płatności automatycznych do karty mobilnej,
  • informacja o liczbie transakcji możliwych do dokonania kartą mobilną bez dostępu do Internetu,
  • możliwość ręcznej aktualizacji kluczy niezbędnych do dokonania transakcji.
  Jakie wymagania formalne muszę spełnić?
  • posiadanie w Banku należącym do Spółdzielczej Grupy Bankowej co najmniej jednej karty wydanej na podstawie umowy,
  • aktywacja aplikacji Portfel SGB w telefonie,
  • akceptacja Warunków korzystania z Portfela SGB (treść dostępna jest na stronie internetowej www.sgb.pl oraz w Bankach należących do Spółdzielczej Grupy Bankowej),
  • akceptacja Umowy licencyjnej w przypadku dodawania karty mobilnej (treść dostępna jest na stronie internetowej www.sgb.pl/hce oraz w Bankach należących do Spółdzielczej Grupy Bankowej oferujących kartę mobilną).

  Jakie wymagania techniczne?

  • system Android w wersji minimum 4.4,
  • dostęp do Internetu w momencie aktywacji aplikacji Portfel SGB,
  • telefon z funkcją NFC (dotyczy tylko kart mobilnych).

  Jakie możliwości daje karta mobilna?

  Karta mobilna umożliwia dokonywanie szybkich i wygodnych płatności zbliżeniowych za pomocą Twojego telefonu w każdym punkcie handlowo-usługowym w kraju i zagranicą, akceptującym transakcje zbliżeniowe Visa. Aplikacja wykorzystuje technologię HCE dzięki czemu jest całkowicie niezależna od operatorów telefonii komórkowej i posiadanej karty SIM (nie trzeba posiadać karty SIM NFC).

  Jak zostać posiadaczem takiej karty?

  Aby zostać posiadaczem karty mobilnej wystarczy pobrać bezpłatną aplikację Portfel SGB i udać się do najbliższej placówki Banku należącego do Spółdzielczej Grupy Bankowej oferującej karty mobilne (najbliższą placówkę Banku należącego do Spółdzielczej Grupy Bankowej znajdziesz na www.sgb.pl), gdzie po dopełnieniu formalności otrzymasz komplet danych do aktywacji  na Twoim telefonie.

  Jak dokonać transakcji?

  Aby dokonać transakcji niezbędne jest włączenie komunikacji NFC i zbliżenie telefonu z odblokowanym ekranem do czytnika kart zbliżeniowych, jeśli w aplikacji masz włączone „płatności automatyczne’’. Jeżeli ta opcja jest wyłączona, to należy zalogować się do aplikacji i wybrać opcję „zapłać”dostępną pod wizerunkiem karty mobilnej. Do dokonywania transakcji dostęp do Internetu nie jest potrzebny, jednak jest konieczny w przypadku wygaśnięcia ważności kluczy niezbędnych do dokonywania transakcji lub ich wyczerpania.

  Jak zadbać o bezpieczeństwo?

  W celu zachowania maksymalnego poziomu bezpieczeństwa w korzystaniu z aplikacji Portfel SGB pamiętaj o:

  • instalacji i bieżącej aktualizacji oprogramowania antywirusowego w telefonie,
  • instalowaniu w telefonie wyłącznie aplikacji pobranych z Google Play pochodzących od zaufanych i znanych dostawców.

  Przewodnik po Portfelu SGB
  Warunki korzystania z Portfela SGB
  Umowa Licencyjna dla Klienta


 • Aplikacja Nasz Bank

   

  Nasz Bank to aplikacja mobilna systemu bankowości internetowej Banku Spółdzielczego w Ruścu. Umożliwia swobodny, bezpieczny i skuteczny dostęp do Twoich finansów 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę bez względu na czas i miejsce, w którym się znajdujesz.

  Cenisz swój czas, niezależność i mobilność?

  Wystarczy smartfon z aplikacją mobilną Nasz Bank, by w dogodnym momencie sprawdzić stan konta, dokonać przelewu, czy skontrolować wydatki. Korzystanie z aplikacji Nasz Bank jest bezpieczne - dostęp chroniony jest kodem e-PIN lub z wykorzystaniem cech biometrycznych.

  Aplikacja mobilna Nasz Bank umożliwia:
  - dostęp do rachunków,
  - przegląd sald i historii operacji na rachunkach,
  - wykonywanie przelewów jednorazowych, również do ZUS i US,
  - wykonywanie przelewów na podstawie kodu QR,
  - wykonywanie przelewów Split Payment,
  - wykonywanie przelewów predefiniowanych,
  - obsługę lokat terminowych – szczegóły posiadanych lokat, otwieranie i zamykanie lokat,
  - obsługę kredytów – szczegóły kredytu, harmonogram spłat,
  - mobilną autoryzację – powiadomienia o nowym zleceniu autoryzacyjnym odbywają się systemowym powiadomieniem push.
  - odbieranie wiadomości - informacja o nowej wiadomości odbywa się systemowym powiadomieniem push,
  - logowanie poprzez kod e-PIN lub biometrycznie (odciskiem palca).

  Korzystanie z aplikacji mobilnej Nasz Bank jest bezpłatne.

  Jak zacząć korzystać?

  1. Wejdź do sklepu Google Play lub AppStore (iOS) i pobierz aplikację Nasz Bank.

   naszbank1app store

  2. Uruchom aplikację i postępuj zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi w aplikacji:

      naszbank2naszbank3

  3. Zaloguj się do Internet Banking i dodaj swoje urządzenie postępując zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi na ekranie:

  naszbank4

  naszbank5

   

  Gotowe: Proces aktywacji zakończył się pomyślnie”.  

   



 • Karty debetowe z funkcją zbliżeniową

  MasterCard Debit Paypass / Visa Electron payWave

  Nowoczesne i funkcjonalne karty debetowe do konta osobistego, które oprócz standardowych funkcji wypłaty gotówki i realizacji transakcji bezgotówkowych umożliwia dokonywanie transakcji zbliżeniowych.

  • Wygodne płacenie kartą bez konieczności noszenia gotówki
  • Płacenie w sklepach i punktach usługowych wyposażonych w terminale elektroniczne akceptujące karty MasterCard i Visa Electron (zarówno tradycyjne, jak i zbliżeniowe) w kraju i za granicą
  • Możliwość dokonywania szybkich, wygodnych i nowoczesnych płatności zbliżeniowych - poprzez zbliżenie karty do terminala akceptującego kartę:
   > do kwoty 50 zł - bez potwierdzenia numerem PIN*
   > powyżej kwoty 50 zł - konieczne potwierdzenie numerem PIN
  • Możliwość płatności kartą w internecie – bezpiecznie dzięki usłudze 3D-Secure
  • Swobodny dostęp do gotówki w bankomatach oznaczonych logo MasterCard i Visa w kraju i za granicą przez całą dobę
  • Bezpłatna wypłata gotówki z bankomatów sieci SGB oraz BPS – Spółdzielcza Sieć Bankomatów
  • Możliwość wypłaty gotówki podczas zakupów w sklepach oznaczonych znakiem Płać kartą i wypłacaj lub Cash back
  • Kontrola nad finansami - możliwość sprawdzenia dostępnych środków w bankomacie SGB oraz za pośrednictwem bankowości elektronicznej
  • Możliwość korzystania z dodatkowego pakietu ubezpieczeń
  • Minimum formalności przy wydaniu karty
  • Możliwość wydania kart osobom wskazanym przez posiadacza konta, w tym osobom które ukończyły 13 rok życia
  • Atrakcyjne rabaty w Centrum medycznym POLMED oraz u Partnerów POLMED.

  Bezpieczeństwo:

  • podczas dokonywania transakcji zbliżeniowych karta pozostaje cały czas w twoich rękach
  • całodobowa możliwość zastrzeżenia karty

   * terminal może wymagać potwierdzenia transakcji numerem PIN mimo zaistnienia warunków do zrealizowania transakcji zbliżeniowej

  MasterCard Debit Paypass "młodzieżowa" / Visa Electron payWave "młodzieżowa"

  Twoje korzyści:

  • nie musisz być pełnoletni – karta przeznaczona jest dla wszystkich między 13 a 30 rokiem życia
  • nie musisz nosić przy sobie gotówki – za zakupy wygodnie płacisz kartą
  • masz swobodny dostęp do swoich pieniędzy – w bankomatach z logo Visa i MasterCard, w kraju i za granicą, przez całą dobę
  • bezpłatnie wypłacasz gotówkę z bankomatów SGB
  • możesz płacić kartą przez Internet
  • możliwość wypłaty gotówki podczas zakupów w sklepach oznaczonych znakiem Cash back
  • Twoje pieniądze są bezpieczne – wszystkie transakcje potwierdzasz numerem PIN lub podpisem, a transakcje w Internecie zabezpieczasz osobistym hasłem 3D-Secure
  • kontrolujesz swoje finanse – zawsze możesz sprawdzić dostępne środki w bankomacie oraz za pośrednictwem bankowości elektronicznej
  • Twoja karta jest ważna cztery lata i możesz ją wznowić na kolejny okres
  • możesz skorzystać z dodatkowego pakietu ubezpieczeń
  • korzystasz z atrakcyjnych rabatów w Centrum medycznym POLMED oraz u Partnerów POLMED.
 • Karty bez funkcji zbliżeniowej

  Karty debetowe są to karty wydawane do rachunków bankowych. W momencie wykonywania transakcji obciążają one Twoje konto na kwotę transakcji. Kwota ta nie może przekroczyć stanu środków dostępnych na twoim koncie. Dzięki temu możesz w łatwy sposób kontrolować swoje wydatki!

  W naszej ofercie znajdziesz następujące karty debetowe:

  Maestro lub Visa Electron

  Twoje korzyści:

  • nie musisz nosić przy sobie gotówki – za zakupy wygodnie płacisz kartą
  • masz całodobowy dostęp do Twoich pieniędzy w kraju i za granicą
  • bezpłatnie wypłacasz pieniądze z sieci bankomatów SGB
  • możesz płacić kartą przez Internet
  • możliwość wypłaty gotówki podczas zakupów w sklepach oznaczonych znakiem Płać kartą i wypłacaj lub Cash back
  • Twoje pieniądze są bezpieczne – wszystkie transakcje potwierdzasz numerem PIN lub podpisem, a transakcje w Internecie zabezpieczasz osobistym hasłem 3D-Secure
  • kontrolujesz swoje finanse – zawsze możesz sprawdzić dostępne środki w bankomacie oraz za pośrednictwem bankowości elektronicznej
  • Twoja karta jest ważna cztery lata i możesz ją wznowić na kolejny okres
  • możesz skorzystać z dodatkowego pakietu ubezpieczeń
  • możesz zamówić dodatkowe karty do rachunku dla wybranych przez Ciebie osób
  • korzystasz z atrakcyjnych rabatów w Centrum medycznym POLMED oraz u Partnerów POLMED.

  VISA Electron młodzieżowa

  Twoje korzyści:

  • nie musisz być pełnoletni – karta przeznaczona jest dla wszystkich między 13 a 30 rokiem życia
  • nie musisz nosić przy sobie gotówki – za zakupy wygodnie płacisz kartą
  • masz swobodny dostęp do swoich pieniędzy – w bankomatach z logo Visa, w kraju i za granicą, przez całą dobę
  • bezpłatnie wypłacasz gotówkę z bankomatów SGB
  • możesz płacić kartą przez Internet
  • możliwość wypłaty gotówki podczas zakupów w sklepach oznaczonych znakiem Cash back
  • Twoje pieniądze są bezpieczne – wszystkie transakcje potwierdzasz numerem PIN lub podpisem, a transakcje w Internecie zabezpieczasz osobistym hasłem 3D-Secure
  • kontrolujesz swoje finanse – zawsze możesz sprawdzić dostępne środki w bankomacie oraz za pośrednictwem bankowości elektronicznej
  • Twoja karta jest ważna cztery lata i możesz ją wznowić na kolejny okres
  • możesz skorzystać z dodatkowego pakietu ubezpieczeń
  • korzystasz z atrakcyjnych rabatów w Centrum medycznym POLMED oraz u Partnerów POLMED.
 • Cash back

  CASH BACK - PŁAĆ KARTĄ I WYPŁACAJ

  Cash back/ Płać kartą i wypłacaj, to usługa dzięki której posiadacze kart systemu Visa i Master Card mogą wygodnie podejmować gotówkę z kasy w punkcie handlowo-usługowym oferującym tę usługę. Punkty te oznaczone są logo:

  cb

  Usługa cash back/Płać kartą i wypłacaj dostępna jest dla posiadaczy wszystkich kart debetowych, wydawanych zarówno dla klientów indywidualnych jak i instytucjonalnych.

  Jak to działa?

  Korzystanie z usługi jest bardzo proste – płacąc kartą należy poinformować sprzedawcę o chęci równoczesnego wypłacenia gotówki (wypłata gotówki w ramach usługi cash back/Płać kartą i wypłacaj jest możliwa podczas dokonywania płatności kartą za zakupiony towar lub usługę). Jest to jedna transakcja potwierdzana numerem PIN, a na wysokość transakcji składają się wartość zakupu oraz kwota wypłaty.
  Posiadacze kart systemu Visa jak i MasterCard jednorazowo podczas zakupów wypłacić mogą nawet do 300 zł. Placówki handlowo-usługowe oferujące usługę cash back/Płać kartą i wypłacaj można znaleźć na terenie całej Polski – aktualnie usługa dostępna jest w ponad 43 tys. punktach.

  cb2

 • 3d-secure

  Bezpieczne płatności w internecie z 3D Secure

  Co to jest 3D Secure?

  3D Secure to dodatkowe, darmowe zabezpieczenie płatności kartą w internecie.

  Jak działa 3D Secure?

  Jeśli płacisz kartą w sklepie internetowym, który obsługuje 3D Secure, możesz zostać poproszony o dodatkowe potwierdzenie transakcji hasłem 3D Secure poprzez udzielenie odpowiedzi na pytanie weryfikacyjne (ustalone w placówce banku lub za pośrednictwem Infolinii SGB pod numerem 800 888 888 )oraz podanie hasła 3D Secure (jednorazowego kodu SMS), które otrzymasz na numer telefonu komórkowego podany przez Ciebie do kontaktu w swoim banku lub hasłem stałym – w zależności od rodzaju karty, którą się posługujesz.

  Aktywacja 3D Secure

  Jeśli korzystasz z karty debetowej lub walutowej, usługa 3D Secure działa od momentu aktywacji karty – nie musisz wykonywać żadnych dodatkowych czynności. Hasło 3D Secure (kod SMS) otrzymasz na numer telefonu podany w banku.

  Jeśli korzystasz z karty kredytowejprzedpłaconej lub charge, zanim dokonasz pierwszej płatności zabezpieczonej 3D Secure musisz jednorazowo zarejestrować kartę oraz nadać hasło stałe.

  • rejestracja karty Mastercard – sprawdź TUTAJ
  • rejestracja karty Visa – sprawdź TUTAJ

  Jak przebiega transakcja?

  • Wejdź na stronę sklepu obsługującego płatności 3D Secure – oznaczoną symbolami poniżej:

  • Wybierz płatność kartą i podaj jej dane:

  1. Numer karty
  2. Imię i Nazwisko
  3. Datę ważności
  4. Kod CVV2/CVC2, który znajdziesz na odwrocie karty, obok paska do podpisu
  • Sprawdź poprawność danych

  • Potwierdź hasłem 3D Secure

  Pamiętaj, że nie zawsze płatności kartą w sklepach internetowych będą wymagały dodatkowej weryfikacji hasłem 3D Secure (kodem SMS) lub hasłem stałym – to zależy od sklepu internetowego.

  Jak odblokować 3D Secure?

  Jeśli nie możesz dokonać płatności kartą w sklepach internetowych, które obsługują 3D Secure, skontaktuj się z nami. Zadzwoń pod bezpłatną infolinię 800 888 888 lub pod numer 61 647 28 46 (z zagranicy, opłata za połączenia zgodna z taryfą operatora).

  Obsługiwane karty

  Karty debetowe – transakcje weryfikowane są hasłem 3D Secure (kodem SMS); nie jest wymagana jednorazowa rejestracja tych kart w usłudze 3D Secure:

  • Maestro
  • Mastercard debetowa
  • Mastercard debetowa młodzieżowa
  • Mastercard Unia Leszno
  • Mastercard KKS Lech
  • Mastercard „konto na Tak!”
  • Mastercard „konto za 1 zł”
  • Mastercard debetowa business
  • Mastercard debetowa business AGRO
  • Mastercard walutowa
  • Visa debetowa
  • Visa debetowa „młodzieżowa”
  • Visa AZS Gorzów
  • Visa Skra
  • Visa Skra „młodzieżowa”
  • Visa debetowa business

  Karty kredytowe, chargé i przedpłacone – transakcje weryfikowane są hasłem stałymwymagana jest jednorazowa rejestracja tych kart w usłudze 3D Secure:

  • Mastercard kredytowa
  • Mastercard kredytowa business
  • Mastercard kredytowa business Gold
  • Mastercard business charge
  • Mastercard business charge GOLD
  • Mastercard przedpłacona
  • Visa kredytowa
 • Aktywacja i zastrzeganie kart

  W przypadku utraty karty jej posiadacz/użytkownik powinien niezwłocznie telefonicznie lub w placówce Banku zastrzec kartę. Zastrzeżenia można dokonać przez 24 godziny na dobę, przez siedem dni w tygodniu po numerami telefonu:

  Dla międzynarodowych kart płatniczych:

  • w kraju – tel. +(48) 800 888 888 (bezpłatne połączenie)
  • z zagranicy - tel. +(48) 61 647 28 46 (opłata zgodna z taryfą operatora)

  lub

  w Krajowym Systemie Zastrzegania Kart
  tel.+(48) 828 828 828

  Dla lokalnych kart płatniczych (karty własne banku)

  • w kraju – tel. 43 676 60 54, 43 676 60 53 wew.111 (usługa Bankofon)
  • z zagranicy - tel. +(48) 43 676 60 54, +48 43 676 60 53 wew.111 (usługa Bankofon)

  Zastrzeżenie dokonane telefonicznie należy potwierdzić w Oddziale Banku, który wydał kartę. Pamiętaj! Im szybciej nastąpi zastrzeżenie, tym mniejsze jest prawdopodobieństwo wystąpienia strat powstałych w wyniku nieuczciwego wykorzystania karty!

  Aktywacja kart płatniczych odbywa się na całodobowej Infolini SGB pod numerem telefonu:

  • w kraju – tel. +(48) 800 888 888 (bezpłatne połączenie)
  • z zagranicy - tel. +(48) 61 647 28 46 (opłata zgodna z taryfą operatora)
 • Bezpieczeństwo płatności

  • Nie zapisuj oraz nie ujawniaj nikomu swojego numeru PIN;
  • Zwróć uwagę, czy na bankomacie nie ma zainstalowanych dodatkowych, podejrzanie wyglądających elementów/urządzeń;
  • Przysłaniaj ręką klawiaturę bankomatu lub terminala podczas wprowadzania numeru PIN;
  • Chroń numer karty i wartość CVV2 lub CVC2;

  Podczas płacenia kartą przez Internet:

  • Wykonuj transakcje tylko z zaufanych komputerów;
  • Nie korzystaj z otwartych, niezabezpieczonych sieci (publiczne Wi-Fi, np. w centrach handlowych, hotelach);
  • Dbaj o zapewnienie aktualnego oprogramowania antywirusowego w swoim komputerze;
  • Unikaj dokonywania transakcji u nieznanych i niesprawdzonych sprzedawców internetowych;
  • Przed wykonaniem płatności poprzez podanie danych z karty sprawdź, czy transmisja jest szyfrowana– świadczy o tym ikona zamkniętej kłódki lub kluczyka w oknie przeglądarki internetowej oraz adres strony rozpoczynający się od https://, a nie http://;
  • Chroń hasło stałe do usługi 3D Secure.


 • Lokata terminowa

  Jeśli cenisz sobie bezpieczeństwo i pewne inwestycje, nawet gdy nie posiadasz dużych oszczędności, dzięki niskiemu wkładowi ten sposób oszczędzania jest dla Ciebie.

  Twoje korzyści:

  • minimalna kwota wpłaty to tylko 50 zł;
  • masz do niej łatwy dostęp przez sieć wszystkich oddziałów;
  • możesz spać spokojnie – Twoje pieniądze są bezpieczne, ich bezpieczeństwo zapewnia Bankowy Fundusz Gwarancyjny;
  • możesz negocjować oprocentowanie lokaty (już od 50 tys. zł);
  • lokata automatycznie odnawia się na kolejny okres jej trwania, bez konieczności wizyty w banku.
 • e-Lokata

  e-Lokaty !Bank Spółdzielczy w Ruścu wprowadził możliwość zakładania lokat terminowych  przez Internet! Lokaty internetowe to nowa propozycja Banku na oszczędzanie. Mniej biurokracji, oszczędność czasu i zysk. A co najważniejsze - wyższe oprocentowanie niż lokat tradycyjnych zakładanych w Oddziałach Banku!  Zachęcamy do zakładania lokat internetowych. To się opłaca!!! Pamiętaj, że zatwierdzenie założenia lokaty przez wprowadzenie żądanego przez system hasła z listy haseł jednorazowych jest równoznaczne ze złożeniem podpisu pod umową i zaakceptowaniem warunków prowadzenia przez Bank rachunku lokaty terminowej.
   
 • Oprocentowanie lokat terminowych

  TYP LOKATYOprocentowanie
  Lokata 1 miesięczna Wibid 1M-0,01 p.p.tj. 0,40%
  Lokata 2 miesięczna Wibid 1M                tj. 0,41%
  Lokata 3 miesięczna Wibid 1M+0,02 p.p.tj. 0,43%
  Lokata 6 miesięczna Wibid 1M+0,03 p.p.tj. 0,44%
  Lokata 12 miesięczna Wibid 1M+0,07 p.p.tj. 0,48%
  Lokata 24 miesięczna Wibid 1M+0,09 p.p.tj.0,50%
  Lokata 36 miesięczna Wibid 1M+0,13 p.p.tj.0,54%
  Lokata 48 miesięczna Wibid 1M+0,21 p.p.tj.0,62%
  Lokata 60 miesięczna Wibid 1M+0,27 p.p.tj.0,68%
  Oprocentowanie obowiązuje od 01.11.2021 r.

  Oprocentowanie zmienne stanowiące stawkę WIBID 1M obowiązującą na ostatni dzień roboczy miesiąca poprzedzającego dzień zawarcia lub odnowienia umowy pomniejszoną/powiększoną o stałą wartość p.p. Zmiana oprocentowania następuje co miesiąc (WIBID z ostatniego dnia roboczego przed nowym miesiącem); nowa stawka obowiązuje od pierwszego dnia następnego miesiąca kalendarzowego.

   
 • Oprocentowanie lokat terminowych e-Lokata

   
  TYP LOKATYOprocentowanie
  e-Lokata 3 miesiące 0,44% (Wibid 1M+0,03p.p.)
  e-Lokata 6 miesięcy 0,45% (Wibid 1M+0,04p.p.)
  e-Lokata 12 miesięcy 0,49% (Wibid 1M+0,08p.p.)
  Oprocentowanie obowiązuje od 01.11.2021 r.

  Oprocentowanie zmienne stanowiące stawkę WIBID 1M obowiązującą na ostatni dzień roboczy miesiąca poprzedzającego dzień zawarcia lub odnowienia umowy pomniejszoną/powiększoną o stałą wartość p.p. Zmiana oprocentowania następuje co miesiąc (WIBID z ostatniego dnia roboczego przed nowym miesiącem); nowa stawka obowiązuje od pierwszego dnia następnego miesiąca kalendarzowego.


 • Kredyt Konsumencki

  Kredyt konsumencki może być udzielony osobą fizycznym, które:

  • posiadają pełną zdolność do czynności prawnych,
  • posiadają udokumentowane stałe źródło dochodów,
  • posiadają pisemną zgodę współmałżonka na zaciągnięcie kredytu

  Maksymalna kwota kredytu uzależniona jest od dochodu kredytobiorcy.

   Maksymalny okres kredytowaniaMaksymalna wysokość udzielonego kredytu Oprocentowanie 
   Kredyt Gotówkowy 60 miesięcy 10.000,00 zł  7,80% 

  Informacja oparta na reprezentatywnym przykładzie: kwota udzielonego kredytu 6.666,66 zł, całkowita kwota kredytu 6.666,66 zł (prowizja i koszt ubezpieczenia finansowana ze środków własnych kredytobiorcy) okres kredytowania 24 miesiące, roczne zmienne oprocentowanie nominalne 7,80%, całkowity koszt kredytu wynosi 994,31 zł , w którego skład wchodzą : prowizja za udzielenie kredytu 333.33 zł, odsetki od kredytu 554,98 zł, koszty usług dodatkowych 106,00 zł, w których skład wchodzą: koszty ubezpieczenia kredytobiorcy, pozostałe koszty zabezpieczenia kredytu 0,00 zł, przy przyjęciu w/w parametrów RRSO wynosi 15,67%, całkowita kwota do zapłaty stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu i całkowitego kosztu kredytu wynosi 7.660,97 zł.

  Kalkulację sporządzono przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, w tym spłaty kredytu zgodnie z harmonogramem,  oraz niezmienionych przez cały okres obowiązywania umowy: stopy oprocentowania kredytu oraz prowizji i opłat i uwzględnia oprocentowanie z chwili zawarcia umowy.

  Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego.

  Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 20.10.2021 r.

   Maksymalny okres kredytowaniaMaksymalna wysokość udzielonego kredytu Oprocentowanie 
   Kredyt Gotówkowy 36 miesięcy 255.550,00 zł  7,99% 
  Informacja oparta na reprezentatywnym przykładzie: kwota udzielonego kredytu 20.366,66 zł, całkowita kwota kredytu 20.366,66 zł (prowizja kredytu finansowana ze środków własnych kredytobiorcy) okres kredytowania 36 miesięcy, roczne zmienne oprocentowanie nominalne 7,99%, całkowity koszt kredytu wynosi 3.624,82 zł , w którego skład wchodzą : prowizja za udzielenie kredytu 1.018,33 zł, odsetki od kredytu 2.606,49 zł, koszty usług dodatkowych 0,00 zł, koszty zabezpieczenia kredytu 0,00 zł, przy przyjęciu w/w parametrów RRSO wynosi 12,13%, całkowita kwota do zapłaty stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu i całkowitego kosztu kredytu wynosi 23.991,48 zł.

  Kalkulację sporządzono przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, w tym spłaty kredytu zgodnie z harmonogramem,  oraz niezmienionych przez cały okres obowiązywania umowy: stopy oprocentowania kredytu oraz prowizji i opłat i uwzględnia oprocentowanie z chwili zawarcia umowy.

  Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego.

  Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 20.10.2021 r.
   Maksymalny okres kredytowaniaMaksymalna wysokość udzielonego kredytu Oprocentowanie 
   Kredyt Gotówkowy 120 miesięcy 255.550,00 zł  7,89% 
  Informacja oparta na reprezentatywnym przykładzie: kwota udzielonego kredytu 40.000,00 zł, całkowita kwota kredytu 40.000,00 zł (prowizja kredytu finansowana ze środków własnych kredytobiorcy) okres kredytowania 60 miesięcy, roczne zmienne oprocentowanie nominalne 7,89%, całkowity koszt kredytu wynosi 10.541,53 zł , w którego skład wchodzą : prowizja za udzielenie kredytu 2.000,00 zł, odsetki od kredytu 8.541,53 zł, koszty usług dodatkowych 0,00 zł, koszty zabezpieczenia kredytu 0,00 zł, przy przyjęciu w/w parametrów RRSO wynosi 10,56%, całkowita kwota do zapłaty stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu i całkowitego kosztu kredytu wynosi 50.541,53 zł.

  Kalkulację sporządzono przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, w tym spłaty kredytu zgodnie z harmonogramem,  oraz niezmienionych przez cały okres obowiązywania umowy: stopy oprocentowania kredytu oraz prowizji i opłat i uwzględnia oprocentowanie z chwili zawarcia umowy.

  Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego.

  Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 20.10.2021 r.
 • Kredyt Odnawialny w ROR

  Posiadacz ROR może uzyskać w Banku Spółdzielczym w Ruścu kredyt odnawialny.
  Kredyt może być udzielony Posiadaczowi ROR, który złożył wniosek o kredyt odnawialny oraz spełnia następujące warunki:
  • posiada ROR w BS Rusiec przez okres co najmniej 3 miesięcy i zawarł umowę o prowadzenie rachunku, przy czym do ww. okresu może być zaliczony również okres posiadania rachunku w innym banku, wówczas Posiadacz ROR winien dostarczyć Bankowi historię rachunku poświadczoną przez bank, w którym rachunek ten dotychczas posiadał,
  • przekazuje na rachunek ROR comiesięcznie dochody z tytułu zatrudnienia lub inne dochody,
  • nie spowodował niedopuszczalnego salda debetowego w okresie 3 miesięcy przed zawarciem umowy o kredyt, a jeżeli spowodował powstanie takiego salda, to winno być ono uregulowane w ciągu 14 dni,
  • posiada udokumentowane źródło dochodów,
  • posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
  Udzielenie kredytu następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy Bankiem a Posiadaczem ROR. W przypadku, gdy ROR jest rachunkiem wspólnym, przy zawieraniu umowy wymagana jest zgoda współposiadacza ROR. Zgodę na zawarcie Umowy współposiadacz potwierdza własnoręcznym podpisem na Umowie, złożonym w obecności pracownika Banku lub potwierdzonym notarialnie. Zadłużenie z tytułu innych kredytów nie stanowi przeszkody w udzieleniu kredytu odnawialnego, pod warunkiem terminowej ich spłaty oraz posiadania zdolności kredytowej, rozumianej jako zdolność do terminowej spłaty kredytów wraz z odsetkami w terminach określonych w umowach. Kredyt odnawialny (kredyt w ROR) jest udzielany w formie linii kredytowej, na maksymalny okres do 5 lat, przy czym po każdym okresie 12 miesięcy następuje automatyczne odnowienie kredytu na następny taki sam okres i tę samą kwotę bez konieczności dokonywania spłaty oraz składania wniosku i podpisywania aneksu. Z tytułu automatycznego odnowienia kredytu na kolejny okres Bank pobiera prowizje zgodnie z taryfą obowiązującą w Banku, na podstawie zlecenia obciążenia ROR kwota prowizji od kredytu odnawialnego, zawartego w umowie. Kredyt odnawialny oznacza, ze każda spłata całości lub wykorzystanej części kredytu powoduje, iż odnawia się on do kwoty określonej w umowie i może być wielokrotnie wykorzystywany w okresie do 12 miesięcy. Wykorzystanie kredytu następuje przez wypłaty z ROR. Kwota kredytu jest określana indywidualnie w umowie i jest uzależniona od wysokości wpłat na ROR, przy czym nie może być wyższa niż sześciokrotne średnie miesięczne wpływy na ROR z ostatnich trzech miesięcy. Kredyt odnawialny jest oprocentowany według zmiennej stpy procentowej określonej Uchwałą Zarządu Banku dla kredytów udzielanych Posiadaczom ROR, obowiązujących w okresie utrzymywania się zadłużenia. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Banku Spółdzielczego w Ruścu.


  Informacja oparta na reprezentatywnym przykładzie: kwota udzielonego kredytu 3.000,00 zł, całkowita kwota kredytu 3.000,00 zł (prowizja i ubezpieczenie kredytu finansowana ze środków własnych kredytobiorcy) okres kredytowania 60 miesięcy, roczne zmienne oprocentowanie nominalne 8,00%, całkowity koszt kredytu wynosi 2.215,00 zł , w którego skład wchodzą : prowizja za udzielenie kredytu 75,00 zł, prowizja za odnowienie linii kredytowej 348,00 zł, ustalona za cały okres trwania umowy, odsetki od kredytu 1.200,00 zł*, koszt usług dodatkowych 592,00 zł, w których skład wchodzi : koszt ubezpieczenia kredytobiorcy 112,00 zł, opłata za prowadzenie ROR kredytobiorcy 480,00 zł, przy przyjęciu w/w parametrów RRSO wynosi 20,03%*, całkowita kwota do zapłaty stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu i całkowitego kosztu kredytu wynosi 5.215,00 zł*.

  *) przy założeniu, że wykorzystanie kredytu nastąpi w całości i przez cały okres trwania umowy kredytowej

  Kalkulację sporządzono przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, w tym spłaty kredytu zgodnie z harmonogramem, oraz niezmienionych przez cały okres obowiązywania umowy: stopy oprocentowania kredytu oraz prowizji i opłat i uwzględnia oprocentowanie z chwili zawarcia umowy.

  Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego. 
  Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 20.10.2021 r.

 • Kredyt Świąteczny

  Kto może się ubiegać o kredyt?
  • osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę,
  • osoby prowadzące działalność gospodarczą,
  • rolnicy,
  • emeryci i renciści.
  Zasady na jakich udzielany jest kredyt?
  • szybka decyzja kredytowa,
  • korzystne oprocentowanie zmienne kredytu tylko 5,79% w stosunku rocznym,
  • prowizja 2,99% od kwoty udzielonego kredytu,
  • okres kredytowania do 36 miesięcy, raty kredytu płatne miesięcznie,
  • maksymalna kwota kredytu 15.000,00 zł.

  Zabezpieczenie kredytu stanowi ubezpieczenie spłaty kredytu w Generali Życie T.U. S.A., oraz weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. Bank w indywidualnych przypadkach może zażądać dodatkowej formy zabezpieczenia spłaty kredytu.

  Promocja kredytu trwa od 25 listopada do 31 grudnia każdego roku.


  Informacja oparta na reprezentatywnym przykładzie: kwota udzielonego kredytu 6.000,00 zł, całkowita kwota kredytu 6.000,00 zł (prowizja i koszt ubezpieczenia finansowana ze środków własnych kredytobiorcy) okres kredytowania 36 miesięcy, roczne zmienne oprocentowanie nominalne 5,79%, całkowity koszt kredytu wynosi 873,14 zł , w którego skład wchodzą : prowizja za udzielenie kredytu 179,40 zł, odsetki od kredytu 550,74 zł, koszty usług dodatkowych 143,00 zł, w których skład wchodzą: koszty ubezpieczenia kredytobiorcy, pozostałe koszty zabezpieczenia kredytu 0,00 zł, przy przyjęciu w/w parametrów RRSO wynosi 9,96%, całkowita kwota do zapłaty stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu i całkowitego kosztu kredytu wynosi 6.873,14 zł.

  Kalkulację sporządzono przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, w tym spłaty kredytu zgodnie z harmonogramem,  oraz niezmienionych przez cały okres obowiązywania umowy: stopy oprocentowania kredytu oraz prowizji i opłat i uwzględnia oprocentowanie z chwili zawarcia umowy.

  Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego.

  Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 20.10.2021 r.
 • Kredyt Wiosenny

  Kto może się ubiegać o kredyt?
  • osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę,
  • osoby prowadzące działalność gospodarczą,
  • rolnicy,
  • emeryci i renciści.

  Zasady na jakich udzielany jest kredyt?

  • szybka decyzja kredytowa,
  • korzystne oprocentowanie kredytu tylko 5,39% w stosunku rocznym,
  • prowizja 3,99% od kwoty udzielonego kredytu,
  • okres kredytowania do 36 miesięcy,
  • maksymalna kwota kredytu 20.000,00 zł.

  Zabezpieczenie kredytu stanowi ubezpieczenie spłaty kredytu w Generali Życie T.U. S.A., oraz weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. Bank w indywidualnych przypadkach może zażądać innej formy zabezpieczenia spłaty kredytu. Więcej informacji w placówkach banku.

  Promocja kredytu trwa od 15 marca do 30 kwietnia każdego roku.

  Informacja oparta na reprezentatywnym przykładzie: kwota udzielonego kredytu 10.000,00 zł, całkowita kwota kredytu 10.000,00 zł (prowizja i koszt ubezpieczenia finansowana ze środków własnych kredytobiorcy) okres kredytowania 36 miesięcy, roczne zmienne oprocentowanie nominalne 5,39%, całkowity koszt kredytu wynosi 1.489,88 zł , w którego skład wchodzą : prowizja za udzielenie kredytu 399,00 zł, odsetki od kredytu 852,88 zł, koszty usług dodatkowych 238,00 zł, w których skład wchodzą: koszty ubezpieczenia kredytobiorcy, pozostałe koszty zabezpieczenia kredytu 0,00 zł, przy przyjęciu w/w parametrów RRSO wynosi 10,30%, całkowita kwota do zapłaty stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu i całkowitego kosztu kredytu wynosi 11.489,88 zł.

  Kalkulację sporządzono przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, w tym spłaty kredytu zgodnie z harmonogramem,  oraz niezmienionych przez cały okres obowiązywania umowy: stopy oprocentowania kredytu oraz prowizji i opłat i uwzględnia oprocentowanie z chwili zawarcia umowy.

  Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego.

  Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 20.10.2021 r.
 • Kredyt Wakacyjny

  Kto może się ubiegać o kredyt?
  • osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę,
  • osoby prowadzące działalność gospodarczą,
  • rolnicy,
  • emeryci i renciści.

  Zasady na jakich udzielany jest kredyt:

  • szybka decyzja kredytowa,
  • korzystne oprocentowanie kredytu tylko 6,79% w stosunku rocznym,
  • prowizja 2,00% od kwoty udzielonego kredytu,
  • okres kredytowania do 36 miesięcy,
  • maksymalna kwota kredytu 15.000,00 zł.

  Zabezpieczenie kredytu stanowi ubezpieczenie spłaty kredytu w Generali Życie T.U. S.A., oraz weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. Bank w indywidualnych przypadkach może zażądać dodatkowej formy zabezpieczenia spłaty kredytu.

  Promocja kredytu trwa od 20 czerwca do 20 sierpnia każdego roku.

  Informacja oparta na reprezentatywnym przykładzie: kwota udzielonego kredytu 6.000,00 zł, całkowita kwota kredytu 6.000,00 zł (prowizja i koszt ubezpieczenia finansowana ze środków własnych kredytobiorcy) okres kredytowania 36 miesięcy, roczne zmienne oprocentowanie nominalne 6,799%, całkowity koszt kredytu wynosi 911,91 zł , w którego skład wchodzą : prowizja za udzielenie kredytu 120 zł, odsetki od kredytu 648,91 zł, koszty usług dodatkowych 143,00 zł, w których skład wchodzą: koszty ubezpieczenia kredytobiorcy, pozostałe koszty zabezpieczenia kredytu 0,00 zł, przy przyjęciu w/w parametrów RRSO wynosi 10,29%, całkowita kwota do zapłaty stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu i całkowitego kosztu kredytu wynosi 6.911,91 zł.
  Kalkulację sporządzono przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, w tym spłaty kredytu zgodnie z harmonogramem,  oraz niezmienionych przez cały okres obowiązywania umowy: stopy oprocentowania kredytu oraz prowizji i opłat i uwzględnia oprocentowanie z chwili zawarcia umowy.
  Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego.
  Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 20.10.2021 r.
 • Kredyt Szkolny

  Przeznaczony na: zakup podręczników, przyborów oraz pokrycie innych wydatków związanych z rozpoczęciem nauki Twojego dziecka.
   
  Kto może się ubiegać o kredyt?
  • osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę,
  • osoby prowadzące działalność gospodarczą,
  • rolnicy,
  • emeryci i renciści.
   
  Zasady na jakich udzielany jest kredyt?
  • szybka decyzja kredytowa,
  • korzystne oprocentowanie kredytu tylko 6,79% w stosunku rocznym,
  • prowizja 2,99% od kwoty udzielonego kredytu,
  • okres kredytowania do 10 miesięcy,
  • maksymalna kwota kredytu 2.000,00 zł.

  Zabezpieczenie kredytu stanowi ubezpieczenie spłaty kredytu w Generali Życie T.U. S.A., oraz weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. Bank w indywidualnych przypadkach może zażądać dodatkowej formy zabezpieczenia spłaty kredytu. 

  Promocja kredytu trwa od 25 sierpnia do 30 września każdego roku.

  Informacja oparta na reprezentatywnym przykładzie: kwota udzielonego kredytu 2.000,00 zł, całkowita kwota kredytu 2.000,00 zł (prowizja i koszt ubezpieczenia finansowana ze środków własnych kredytobiorcy) okres kredytowania 10 miesięcy, roczne zmienne oprocentowanie nominalne 6,79%, całkowity koszt kredytu wynosi 142,48 zł , w którego skład wchodzą : prowizja za udzielenie kredytu 59,80 zł, odsetki od kredytu 62,68 zł, koszty usług dodatkowych 20,00 zł, w których skład wchodzą: koszty ubezpieczenia kredytobiorcy, pozostałe koszty zabezpieczenia kredytu 0,00 zł, przy przyjęciu w/w parametrów RRSO wynosi 17,10%, całkowita kwota do zapłaty stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu i całkowitego kosztu kredytu wynosi 2.142,48 zł.
  Kalkulację sporządzono przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, w tym spłaty kredytu zgodnie z harmonogramem,  oraz niezmienionych przez cały okres obowiązywania umowy: stopy oprocentowania kredytu oraz prowizji i opłat i uwzględnia oprocentowanie z chwili zawarcia umowy.
  Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego.
  Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 20.10.2021 r.
 • Kredyt Jesienny

  Jeśli wybierasz się na zakupy większe lub mniejsze, dopadły Cię niespodziewane wydatki, wyruszasz w podróż marzeń albo szybko potrzebujesz gotówki, JESIENNY KREDYT jest właśnie dla Ciebie!!! Otrzymać możesz nawet do 4.000 zł! Jesienny Kredyt Okazjonalny możesz przeznaczyć na dowolny cel - komputer, sprzęt AGD, remont, meble, opał na zimę, podróże, wypoczynek...

  Kto może się ubiegać o kredyt?

  • osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę,
  • osoby prowadzące działalność gospodarczą,
  • rolnicy,
  • emeryci i renciści.

  Zasady na jakich udzielany jest kredyt?

  • szybka decyzja kredytowa,
  • korzystne oprocentowanie kredytu tylko 6,79% w stosunku rocznym,
  • prowizja 2,49% od kwoty udzielonego kredytu,
  • okres kredytowania do 10 miesięcy, raty kredytu płatne miesięcznie,
  • maksymalna kwota kredytu 4.000,00 zł.

  Zabezpieczenie kredytu stanowi ubezpieczenie spłaty kredytu w Generali Życie T.U. S.A., oraz weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. Bank w indywidualnych przypadkach może zażądać dodatkowej formy zabezpieczenia spłaty kredytu.

  Promocja kredytu trwa od 15 października do 15 listopada każdego roku.

  Informacja oparta na reprezentatywnym przykładzie: kwota udzielonego kredytu 2.500,00 zł, całkowita kwota kredytu 2.500,00 zł (prowizja i koszt ubezpieczenia finansowana ze środków własnych kredytobiorcy) okres kredytowania 10 miesięcy, roczne zmienne oprocentowanie nominalne 6,79%, całkowity koszt kredytu wynosi 180,62 zł , w którego skład wchodzą : prowizja za udzielenie kredytu 62,25 zł, odsetki od kredytu 78,37 zł, koszty usług dodatkowych 40,00 zł, w których skład wchodzą: koszty ubezpieczenia kredytobiorcy, pozostałe koszty zabezpieczenia kredytu 0,00 zł, przy przyjęciu w/w parametrów RRSO wynosi 17,37%, całkowita kwota do zapłaty stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu i całkowitego kosztu kredytu wynosi 2.680,62 zł.
  Kalkulację sporządzono przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, w tym spłaty kredytu zgodnie z harmonogramem,  oraz niezmienionych przez cały okres obowiązywania umowy: stopy oprocentowania kredytu oraz prowizji i opłat i uwzględnia oprocentowanie z chwili zawarcia umowy.
  Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego.
  Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 20.10.2021 r.



 • Kredyt Moja Posesja

  Przeznaczenie:
  1. remont i modernizację:
  2. adaptację pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne,
  3. nabycie:
  4. własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego na rynku pierwotnym lub wtórnym,
  5. garażu, miejsca garażowego,
  6. zamianę domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego lub zamianę prawa do lokalu tj.:
  • dopłatę związaną z zamianą domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego,
  • dopłatę związaną z przekształceniem spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w prawo własności,
  • wykup służbowego domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego,
  • Bank dopuszcza możliwość łączenia w/w celów w ramach jednej umowy kredytowej, pod warunkiem, że dotyczą tej samej nieruchomości.
  Warunki:
  1. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
  2. posiadanie zdolności kredytowej,
  3. pozytywna ocena wiarygodności,
  4. posiadanie udokumentowanego źródła dochodów,
  5. posiadanie aktualnego odpisu KW lub innego dokumentu stwierdzającego prawo do dysponowania nieruchomością,
  6. przedstawienie przez Kredytobiorcę kosztorysu prac do wykonania ( w przypadku remontu, modernizacji, a także adaptacji pomieszczeń niemieszkalnych na cele mieszkalne), przedwstępną umowę kupna - sprzedaży lub umowę kupna - sprzedaży w formie aktu notarialnego, aktualny odpis księgi wieczystej ( w przypadku nabycia własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, garażu, miejsca garażowego, zamianę domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego lub zamianę prawa do lokalu tj. dopłatę związaną z zamianą domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, dopłatę związaną z przekształceniem spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w prawo własności, wykup służbowego domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego),
  7. Rozliczenie otrzymanego kredytu w terminie 1 roku od daty uruchomienia kredytu w formie rachunków lub faktur, aktu notarialnego lub innych wymaganych dokumentów przez bank przedstawiających poniesione wydatki zgodnie z celem pobranego kredytu w wysokości min 50% pobranego kredytu.
  Maksymalny okres kredytowania 10 lat
  Minimalna kwoata kredytu: 5.000,00 zł
  Maksymalna kwaota kredytu: 70.000,00 zł

  Informacja oparta na reprezentatywnym przykładzie: kwota udzielonego kredytu 80.000,00 zł, całkowita kwota kredytu 80.000,00 zł (prowizja  kredytu finansowana ze środków własnych kredytobiorcy) okres kredytowania 120 miesięcy, roczne zmienne oprocentowanie nominalne 7,79%, całkowity koszt kredytu wynosi 38.634,44 zł , w którego skład wchodzą : prowizja za udzielenie kredytu 3 200,00 zł, odsetki od kredytu 35.434,44 zł, koszty usług dodatkowych 0,00 zł, koszty zabezpieczenia kredytu 0,00 zł, przy przyjęciu w/w parametrów RRSO wynosi 9,08%, całkowita kwota do zapłaty stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu i całkowitego kosztu kredytu wynosi 118.634,44 zł.
  Kalkulację sporządzono przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, w tym spłaty kredytu zgodnie z harmonogramem, oraz niezmienionych przez cały okres obowiązywania umowy: stopy oprocentowania kredytu oraz prowizji i opłat i uwzględnia oprocentowanie z chwili zawarcia umowy.
  Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego.
  Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 20.10.2021 r.
 • Kredyt dla pracowników instytucji finansowych i JST

  Nie zawsze ma się pod ręką odpowiednią ilość gotówki, dlatego jeśli potrzebujesz większej kwoty na duże zakupy, niespodziewane wydatki lub podróż marzeń, weź kredyt gotówkowy w Banku Spółdzielczym w Ruścu.
  Złóż wniosek, poczekaj na decyzję i możesz cieszyć się gotówką. Zamierzasz wcześniej spłacić kredyt? Żaden problem, nie czekają Cię żadne dodatkowe opłaty.

  Twoje korzyści:

  • atrakcyjne oprocentowanie;
  • kwota kredytu ustalona w oparciu o uzyskiwane dochody;
  • pieniądze odbierasz w gotówce albo w formie przelewu;
  • przeznaczasz je na dowolny cel;
  • wybierasz jak spłacać - w ratach stałych czy malejących;
  Jak wziąć kredyt?
  • udokumentuj swoje dochody potwierdzające zatrudnienie w instytucji finansowej lub JST;
  • przygotuj 2 dokumenty ze zdjęciem; jeśli jesteś naszym Klientem - wystarczy jeden
  Warunki:
  • Maksymalna kwota kredytu 100.000 zł;
  • Maksymalny okres kredytowania 10 lat;
  • Oprocentowanie zmienne*: oparte o WIBOR 12M plus stała marża banku wynosząca 5,70 p.p.
  Kto może skorzystać?
  1. pracownicy instytucji finansowych w tym członkowie Rad Nadzorczych instytucji finansowych, pracownicy którzy otrzymują emeryturę z tytułu pracy w instytucji finansowej tj. w bankach, które posiadają zgodę na podejmowanie i prowadzenie działalności bankowej na terenie RP wydaną przez Komisję Nadzoru Finansowego,
  2. pracownicy JST (Jednostek samorządu terytorialnego) zgodnie z zapisami ustawy o pracownikach samorządowych, pracownicy zatrudnieni w:
  • urzędach marszałkowskich oraz wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych,
  • starostwach powiatowych oraz powiatowych jednostkach organizacyjnych,
  • urzędach gmin, jednostkach pomocniczych gmin, gminnych jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych,
  • biurach (ich odpowiednikach) związków jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządowych zakładów budżetowych utworzonych przez te związki,
  • biurach (ich odpowiednikach) jednostek administracyjnych jednostek samorządu terytorialnego.

   

  Informacja oparta na reprezentatywnym przykładzie: kwota udzielonego kredytu 60.000,00 zł, całkowita kwota kredytu 60.000,00 zł, okres kredytowania 96 miesięcy, roczne zmienne oprocentowanie nominalne 5,95%, całkowity koszt kredytu wynosi 17.327,91 zł , w którego skład wchodzą : odsetki od kredytu 15.551,91 zł, prowizja za udzielenie kredytu 1.200,00 zł, koszty usług dodatkowych 576,00 zł, w którego wchodzi opłata za prowadzenie ROR kredytobiorcy 576,00 zł, koszty zabezpieczenia kredytu 0,00 zł, przy przyjęciu w/w parametrów RRSO wynosi 6,98%, całkowita kwota do zapłaty stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu i całkowitego kosztu kredytu wynosi 77.327,91 zł.

  Kalkulację sporządzono przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, w tym spłaty kredytu zgodnie z harmonogramem,  oraz niezmienionych przez cały okres obowiązywania umowy: stopy oprocentowania kredytu oraz prowizji i opłat i uwzględnia oprocentowanie z chwili zawarcia umowy.

  Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego.

  Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 01.02.2021 r.
 • Kredyt Eko

  Nie bądź obojętny, zainwestuj w ekologię. EKO dom to nie tylko oszczędności dla naszego środowiska, ale i Twojego portfela. Budujmy wspólnie lepszą przyszłość dla naszych rodzin, dla przyszłych pokoleń. To się nam wszystkim opłaci!

  Dla kogo: osoby fizyczne - konsumenci

  Maksymalny okres kredytowania do:  84 miesięcy

  Przeznaczenie:

  •  instalacje fotowoltaiczne,
  •  kolektory słoneczne,
  •  pompy ciepła,
  •  przydomowe oczyszczalnie ścieków,
  •  systemy dociepleniowe; ciepła i/lub rekuperatory,
  •  okna, drzwi zewnętrzne termoizolacyjne, bramy garażowe,
  •  elektroniczne systemy zarządzania energią w budynkach,
  •  domowe stacje uzdatniania wody z ujęć własnych,
  •  systemy odzysku wody deszczowej,
  •  kotły centralnego ogrzewania (gazowe, olejowe, węglowe niskoemisyjne, elektryczne, opalane biomasą) i c.w.u. ,
  •  przyłącze do sieci cieplnej lub gazowej,
  •  cele objęte programem priorytetowym „Czyste Powietrze”.

  Warunki udzielenia: posiadanie zdolności kredytowej

  Warunki rozliczenia kredytu: Kredytobiorca zobowiązany do udokumentowania wykorzystania kredytu zgodnie z jego przeznaczeniem w wysokości co najmniej 60% kwoty udzielonego kredytu w terminie 6 miesięcy od daty uruchomienia kredytu. W przypadku braku rozliczenia Bank zwiększy oprocentowanie od pierwszego dnia kolejnego miesiąca, w którym Bank stwierdził niewywiązywanie się przez Kredytobiorcę ze zobowiązania poprzez podniesienie marży o 2,0 p.p.

  Maksymalna kwota kredytu : 100 000 PLN

  Forma spłaty kredytu: raty według formuły annuitetowej lub malejącej

  Kredyt oprocentowany jest według:  zmiennej stopy procentowej opartej o WIBOR 12M obliczony z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, jako średnia arytmetyczna kwotowań w IV kwartale kalendarzowym roku poprzedzającego rok naliczania odsetek plus stałej marża banku wynosząca 5,30 p.p. 

   

  Informacja oparta na reprezentatywnym przykładzie: kwota udzielonego kredytu 40.000,00 zł, całkowita kwota kredytu 40.000,00 zł, okres kredytowania 84 miesiące, roczne zmienne oprocentowanie nominalne 5,55%, całkowity koszt kredytu wynosi 9.160,54 zł , w którego skład wchodzą : odsetki od kredytu 8.360,54 zł, prowizja za udzielenie kredytu 800,00 zł, koszty usług dodatkowych 0,00 zł, koszty zabezpieczenia kredytu 0,00 zł, przy przyjęciu w/w parametrów RRSO wynosi 6,34%, całkowita kwota do zapłaty stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu i całkowitego kosztu kredytu wynosi 49.160,54 zł.

  Kalkulację sporządzono przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, w tym spłaty kredytu zgodnie z harmonogramem,  oraz niezmienionych przez cały okres obowiązywania umowy: stopy oprocentowania kredytu oraz prowizji i opłat i uwzględnia oprocentowanie z chwili zawarcia umowy. Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego. Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 01.02.2021 r.

 • Kredyt Mieszkaniowy zabezpieczony hipotecznie

  Teraz łatwiej niż kiedykolwiek możesz zrealizować swoje marzenia o własnych czterech kątach. Kredyt mieszkaniowy udzielany jest szybko, bez zawiłych procedur, a warunki kredytowania są optymalnie dostosowane do Twoich możliwości spłaty.

  Kredyt mieszkaniowy może być przeznaczony m.in na:

  • kupno, budowę lub rozbudowę domu,
  • remont domu,
  • nabycie działki budowlanej,
  • uzyskanie spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub prawa do domu, jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
  • kupno mieszkania na rynku pierwotnym lub wtórnym,
  • remont mieszkania,
  • adaptację pomieszczenia nie mieszkalnego na cele mieszkaniowe,
  • spłatę kredytu mieszkaniowego, zaciągniętego w innym banku.

  Wymagany minimalny udział środków własnych w nakładach inwestycyjnych wynosi 20%.Twoja zdolność kredytowa może zostać oceniona łacznie z dochodami kilku kredytobiorców (np. współnie z Twoimi rodzicami).

  Zabezpieczenie kredytu - istnieje możliwość stosowania przejściowych form zabezpieczenia do czasu ustanowienia hipoteki takich jak poręczenie lub ubezpieczenie.

  Kredyt mieszkaniowy udzielany jest na okres do 30 lat. Istnieje możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych kosztów.

  Oprocentowania udzielanych kredytów mieszkaniowych:

  • (WIBOR 3M + stała marża 3 p.p.)

  Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Banku Spółdzielczego w Ruścu.

  Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania RRSO wynosi 3,38 %, całkowita kwota kredytu ( bez kredytowanych kosztów) 186.533,33 zł, całkowita kwota do zapłaty 274.333,73 zł, oprocentowanie zmienne 3,24%, całkowity koszt kredytu 87.800,40 zł ( w tym prowizja 1.865,33 zł, odsetki 85.935,07 zł), 300 miesięcznych rat równych w wysokości  po 908,23 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 01.10.2021 na reprezentatywnym przykładzie. Wymóg zawarcia umowy/usługi dodatkowej- ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych, oraz wycena nieruchomości, koszty nie wliczone do RRSO.

 • Kredyt Konsolidacyjny zabezpieczony hipotecznie

  Zaciągnąłeś kilka kredytów? Połącz je - oszczędzaj czas i pieniądze. Teraz nie będziesz już musiał pamiętać o wielu różnych ratach - zamiast nich będziesz płacił jedną niższą.
  Kredyt konsolidacyjny to same korzyści:
  • Jedna niższa rata zamiast wielu różnych
  • Mniejsze koszty miesięcznej obsługi kredytu
  • Możliwość otrzymania dodatkowej kwoty kredytu na dowolny cel
  Zaciągnąłeś kilka kredytów i teraz musisz pamiętać o spłacie każdego z nich?

  Z myślą o Twojej wygodzie i domowym budżecie wprowadziliśmy do naszej oferty kredyt konsolidacyjny.

  Głównym atutem jest...Jedna niska rata

  To się opłaca !

  Kredyt przeznaczony może być na:

  • spłatę kredytów mieszkaniowych,
  • spłatę pożyczek hipotecznych,
  • spłatę debetów,
  • spłatę zadłużenia na kartach płatniczych,
  • spłatę kredytów i pożyczek: gotówkowych, ratalnych, konsumpcyjnych, samochodowych,
  • część środków może być przeznaczona na dowolny cel, nie więcej jednak niż 30% kwoty kredytu,
  • maksymalny okres kredytowania wynosi 30 lat,
  • minimalna kwota kredytu wynosi 20.000,00 zł,
  • maksymalna kwota kredytu wynosi 300.000,00 zł.

  Korzyści dla Klienta:

  • konkurencyjne oprocentowanie (szacowane w oparciu o stawkę WIBOR 3M plus stała marża banku 4,70 p.p),
  • możliwość obniżenia obciążeń miesięcznych z tytułu posiadanych zobowiązań,
  • możliwość spłaty kredytu przed terminem bez dodatkowych kosztów.

  Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania RRSO wynosi 5,79 %, całkowita kwota kredytu ( bez kredytowanych kosztów) 120.000,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 141.316,10 zł, oprocentowanie zmienne 4,94%, całkowity koszt kredytu 21.316,10 zł ( w tym prowizja 2.400,00 zł, odsetki 18.916,10 zł), 72 miesięczne raty równe  w wysokości  po 1.929,39 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 01.10.2021 na reprezentatywnym przykładzie. Wymóg zawarcia umowy/usługi dodatkowej- ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych, oraz wycena nieruchomości, koszty nie wliczone do RRSO.

 • Kredyt konsumpcyjny zabezpieczony hipotecznie

  Istota i przeznaczenie produktu

  Kredyt konsumpcyjny w złotych udzielany jest osobom fizycznym, na cele niezwiązane z działalnością gospodarczą lub prowadzeniem gospodarstwa rolnego, której zabezpieczeniem jest hipoteka.

  Charakterystyka Produktu

  • minimalna kwota kredytu konsumpcyjnego wynosi 20.000,00 zł
  • maksymalna kwota kredytu konsumpcyjnego wynosi 255.550,00 zł
  • umowa kredytu konsumpcyjnego nie może być zawarta w związku z prowadzoną przez klienta indywidualnego działalnością gospodarczą lub rolniczą
  • kredyt konsumpcyjny zabezpieczony hipotecznie może zostać udzielony na dowolny cel
  • okres kredytowania do 10 lat

  Warunki otrzymania

  • udokumentowanie tytułu prawnego do nieruchomości proponowanej na zabezpieczenie kredytu
  • posiadanie udokumentowanego źródła uzyskiwania dochodów
  • posiadanie zdolności kredytowej w rozumieniu odrębnych przepisów

  Formy zabezpieczeń

  Zabezpieczenie kredytu konsumpcyjnego zabezpieczonego hipotecznie stanowi hipoteka na nieruchomości lub na prawie użytkowania wieczystego nieruchomości lub na własnościowym spółdzielczym prawie do lokalu mieszkalnego lub na prawie do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej pod warunkiem, że hipoteka ustanowiona jest na nieruchomości mieszkalnej wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych.

  Korzyści dla Klienta:

  konkurencyjne oprocentowanie (szacowane w oparciu o stawkę WIBOR 3M plus stała marża banku 5,50 p.p),
  możliwość spłaty kredytu przed terminem bez dodatkowych kosztów.

  Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania RRSO wynosi 6,61 %, całkowita kwota kredytu ( bez kredytowanych kosztów) 200.000,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 269.366,30 zł, oprocentowanie zmienne 5,74%, całkowity koszt kredytu 69.366,30 zł ( w tym prowizja 6.000,00 zł, odsetki 63.366,30 zł), 120 miesięcznych rat równych w wysokości  po 2.194,72 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 01.10.2021 na reprezentatywnym przykładzie. Wymóg zawarcia umowy/usługi dodatkowej- ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych, oraz wycena nieruchomości, koszty nie wliczone do RRSO.


 • lost 01
 • lost 02
 • lost 03
 • lost 04

bfg small

Depozyty zgromadzone w Banku Spółdzielczym w Ruścu objęte są gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Nasi partnerzy

 • cp
 • ps
 • arimr
 • gmina rusiec
 • bik
 • gmina rusiec
 • kir
 • krd
 • gmina rusiec
 • blue media
 • western union
 • SGB BankSA
 • SGB leasing
 • Novum1
 • inkom