rusiec big    Bank Spółdzielczy w Ruścu
rok założenia 1962
Dzisiaj jest: 19 lipca 2024
Imieniny obchodzą: Alfred, Wincenty, Włodzisław
Specjalne warunki dla przedsiębiorców na produkty i usługi finansowe.
Oferta dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej.
Oferta dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej.

Szybko i przy minimalnych formalnościach w okresie: od 1 lipca do 23 sierpnia 2024 r.

Bank Spółdzielczy w Ruścu uruchamia szybki kredyt wakacyjny. 


Zasady na jakich udzielany jest kredyt?
 - szybka decyzja kredytowa,
-  korzystne oprocentowanie (zmienne) kredytu tylko 7,85% w stosunku rocznym (WIBOR 6M plus stała marża Banku 2 p.p.),
-  prowizja 2,00% od kwoty udzielonego kredytu,
 - okres kredytowania do 24 miesięcy,
 - maksymalna kwota kredytu 20.000,00 zł.

Zabezpieczenie kredytu stanowi ubezpieczenie spłaty kredytu w Generali Życie S.A., oraz weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. Bank w indywidualnych przypadkach może zażądać dodatkowej formy zabezpieczenia spłaty kredytu. 

kredyt wakacyjny 2021

Promocja kredytu trwa od 01.07.2024 r. do 23.08.2024 r.

Informacja oparta na reprezentatywnym przykładzie: całkowita kwota kredytu 10.000,00 zł, okres kredytowania 24 miesiące, z oprocentowaniem zmiennym 7,85% w stosunku rocznym (WIBOR 6M + marża banku 2,00 p.p.). Wysokość raty miesięcznej wynosi 453,33 zł (raty równe), całkowity koszt kredytu wynosi 1.195,49 zł, w tym 837,49 zł – odsetki, prowizja 200,00 zł, koszty usług dodatkowych 158,00 zł w których wchodzą koszty ubezpieczenia kredytobiorcy. Przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów RRSO wynosi 12,11%. Całkowita kwota do zapłaty, stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu oraz całkowitego kosztu kredytu wynosi 11.195,49 zł. Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny wiarygodności i zdolności kredytowej Klienta, daty uruchomienia kredytu oraz terminu regulowania raty kredytowej.        

Kalkulację sporządzono przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, w tym spłaty kredytu zgodnie z harmonogramem,  oraz niezmienionych przez cały okres obowiązywania umowy: stopy oprocentowania kredytu oraz prowizji i opłat i uwzględnia oprocentowanie z chwili zawarcia umowy.

Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 01.07.2024 r.

bfg small

Depozyty zgromadzone w Banku Spółdzielczym w Ruścu objęte są gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Nasi partnerzy