Dzisiaj jest: 1 marca 2024
Imieniny obchodzą: Antonina, Antoni, Albin

Kredyt Czyste Powietrze

Postaw na ekologię, zapytaj o środki na inwestycje, które odmienią Twój dom.

 

indeksWFOSiGW d

W Banku Spółdzielczym w Ruścu można już ubiegać się o ekologiczne kredyty antysmogowe z dotacją z rządowego programu ?Czyste Powietrze?. Kredytobiorcy mogą liczyć na dopłatę nawet do 37 tys. zł.
Jak to działa? Wniosek o kredyt z dotacją i gwarancją Banku Gospodarstwa Krajowego można złożyć u doradcy klienta. Prześle on dokumenty do właściwego terytorialnie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Przystąpienie do programu ?Czyste Powietrze? wpisuje się w proekologiczne działania naszej Grupy SGB, która uruchomiła platformę komunikacji ?Zielone sąsiedztwo?, nawiązującą do idei lokalności i dbałości o środowisko naturalne.

Z kredytu ?Czyste Powietrze? można sfinansować m.in.:

? wymianę nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż nowego źródła ciepła,

? zakup i montaż instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej (w tym kolektorów słonecznych i pompa ciepła do samej cwu),

? ocieplenie przegród budowlanych,

? zakup i montaż okien i drzwi zewnętrznych/bram garażowych,  

? wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła,

? mikroinstalację fotowoltaiczną.

czyste powietrze logo 300x201

Kredyt dostępny jest dla właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą. Na realizację przedsięwzięcia klienci mają 18 miesięcy od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie w banku.

Środki dotacji zostaną wypłacone przez WFOŚiGW po zakończeniu prac i złożeniu prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku o płatność na rachunek kredytowy klienta z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego. Wnioski o dofinansowanie są oceniane na bieżąco, a podpisywanie umów potrwa do 31 grudnia 2027 r.

Ścieżka bankowa w CZYSTYM POWIETRZU przewiduje możliwość objęcia kredytów gwarancjami z Ekologicznego Funduszu Poręczeń i Gwarancji (EFPiG), którym dysponuje Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK). Gwarancja zabezpiecza 80% aktualnego kapitału kredytu i brak prowizji za udzielenie gwarancji od kredytobiorcy.

OKRES KREDYTOWANIA do 120 miesięcy
MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ KWOTY KREDYTU 100 000 zł
OPROCENTOWANIE ZMIENNE WIBOR 12M + 4,70%*

*W przypadku, gdy Kredytobiorca nie wywiąże się z Umowy dotacji, co spowoduje brak możliwości wypłaty dotacji przez WFOŚiGW, Bank dokona zmiany oprocentowania kredytu gotówkowego Kredyt Czyste Powietrze poprzez podwyższenie marży kredytu o 2,50 pp.

FORMY ZABEZPIECZENIA
 • gwarancja Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach portfelowej linii gwarancyjnej EFPiG
 • weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową
 • pełnomocnictwo do rachunku kredytobiorcy
 • ubezpieczenie kredytobiorcy
PROWIZJE I OPŁATY 0,9 %


Podane poniżej informacje stanowią reprezentatywny przykład dla Kredytu Gotówkowego ?Czyste powietrze?  w BS Rusiec:

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 8,98 % i została wyliczona przy założeniu, że całkowita kwota kredytu 53.333,33zł, okres kredytowania 84 miesiące, miesięczna rata kredytu 841,33 zł, roczne oprocentowanie zmienne 8,35% w stosunku rocznym, które składa się z aktualnej stopy bazowej WIBOR 12M (wynosi 3,65%) powiększonej o stałą marże Banku w wysokości 4,70%, wysokość opłat uwzględnianych w całkowitym koszcie kredytu wynosi 17 742,29 zł, w tym: odsetki ? 17 262,29 zł, prowizja ? 480,00 zł, koszt ubezpieczenia kredytu 0,00zł. Całkowita kwota do zapłaty wynosi 71 075,62 zł.

Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej klienta, daty uruchomienia kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego. Powyższe kalkulacje zostały sporządzone na dzień 09.11.2022r.

Więcej o programie ?Czyste powietrze?:
Kalkulator dofinansowania

zielone full HD

 

 • lost 01
 • lost 02
 • lost 03
 • lost 04

bfg small

Depozyty zgromadzone w Banku Spółdzielczym w Ruścu objęte są gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Nasi partnerzy

 • cp
 • ps
 • arimr
 • gmina rusiec
 • bik
 • gmina rusiec
 • kir
 • krd
 • gmina rusiec
 • western union
 • SGB BankSA
 • SGB leasing
 • Novum1
 • inkom