Dzisiaj jest: 4 sierpnia 2021
Imieniny obchodzą: Dominika, Jan, Protazy

Zebranie Przedstawicieli członków Banku Spółdzielczego w Ruścu

W dniu 29 czerwca 2021 roku w sali "Biała Róża"w Dębach Wolskich Kolonia 8 odbyło się Zebranie Przedstawicieli.

 

Zebranie otworzył Pan Euzebiusz Kotyś Przewodniczący Rady Nadzorczej Banku. Zebraniu Przewodniczył Pan Maciej Pacholak, natomiast Sekretarzem został Pan Andrzej Wiskulski. W Zebraniu uczestniczyli Przedstawiciele Banku, Członkowie Rady Nadzorczej oraz Zarząd Banku. Obrady przebiegały bardzo sprawnie, zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. Podczas Zebrania Przedstawicieli zatwierdzono jednomyślnie roczne sprawozdania: Rady Nadzorczej, Zarządu z działalności Banku oraz sprawozdanie finansowe, a także udzielono absolutorium Zarządowi Banku Spółdzielczego w Ruścu, w składzie: Barbara Kociuga – Prezes Zarządu, Bożena Bednarek – Wiceprezes Zarządu ds. finansowych, Tomasz Kaczmarek Wiceprezes Zarządu ds. handlowych, Elżbieta Rudzka – Członek Zarządu. Wypracowany w roku 2020 zysk netto w kwocie 427.268,34 zł, Uchwałą Zebrania Przedstawicieli przeznaczono na zwiększenie funduszy własnych. Suma bilansowa zamknęła się kwotą 139,9 mln. zł. Portfel kredytowy osiągnął poziom 68,3 mln zł, a stan depozytów 128,8 mln zł. Współczynnik wypłacalności ukształtował się w wysokości 15,85%. Liczba członków na koniec 2020 roku wyniosła 4036 osób. W trakcie dyskusji jej uczestnicy wypowiadali się bardzo pozytywnie o działalności Banku, jego pozycji na lokalnym rynku finansowym, osiągniętych wynikach oraz wskaźnikach ekonomiczno-finansowych. Zebranie podjęło szereg uchwał dotyczących działalności Banku, w szczególności w zakresie: 1.Zatwierdzenia sprawozdania finansowego BS w Ruścu i informacji dodatkowej za rok 2020. 2.Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu za rok obrotowy 2020. 3.Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020. 4.Oceny kolegialnej Rady Nadzorczej. 5.Udzielenia absolutorium Członkom Zarządu. 6.Zatwierdzenia podziału nadwyżki bilansowej za rok 2020. 7.Uchwalenia kierunków działalności Banku na 2021r. 8. Uchwalenia zmian do statutu Banku. Zarząd Banku Spółdzielczego w Ruścu wyraża serdeczne podziękowania wszystkim, którzy wzięli udział w Zebraniu Przedstawicieli.
 • lost 01
 • lost 02
 • lost 03
 • lost 04

bfg small

Depozyty zgromadzone w Banku Spółdzielczym w Ruścu objęte są gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Nasi partnerzy

 • cp
 • ps
 • arimr
 • gmina rusiec
 • bik
 • gmina rusiec
 • kir
 • krd
 • gmina rusiec
 • blue media
 • western union
 • SGB BankSA
 • SGB leasing
 • Novum1
 • inkom