Dzisiaj jest: 4 sierpnia 2021
Imieniny obchodzą: Dominika, Jan, Protazy

KREDYT „WAKACYJNY”- oferta dla Ciebie i Twoich bliskich

U nas szybko i przy minimalnych formalnościach w okresie: od 21 czerwca do 20 sierpnia 2021 r.

 

Bank Spółdzielczy w Ruścu uruchamia szybki kredyt wakacyjny. 

Kto może się ubiegać o kredyt? 
·         osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, 
·         osoby prowadzące działalność gospodarczą,
·         rolnicy,
·         emeryci i renciści. 

Zasady na jakich udzielany jest kredyt?
 - szybka decyzja kredytowa,
-  korzystne oprocentowanie kredytu tylko 5,99% w stosunku rocznym,
-  prowizja 2,00% od kwoty udzielonego kredytu,
 - okres kredytowania do 36 miesięcy,
 - maksymalna kwota kredytu 15.000,00 zł.

Zabezpieczenie kredytu stanowi ubezpieczenie spłaty kredytu w Generali Życie S.A., oraz weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. Bank w indywidualnych przypadkach może zażądać dodatkowej formy zabezpieczenia spłaty kredytu. Promocja kredytu trwa od 22.06.2020 r. do 20.08.2020 r.

 kredyt wakacyjny 2021
 
Informacja oparta na reprezentatywnym przykładzie: kwota udzielonego kredytu 6.000,00 zł, całkowita kwota kredytu 6.000,00 zł (prowizja i koszt ubezpieczenia finansowana ze środków własnych kredytobiorcy) okres kredytowania 24 miesiące, roczne zmienne oprocentowanie nominalne 5,99%, całkowity koszt kredytu wynosi 592,93 zł , w którego skład wchodzą : prowizja za udzielenie kredytu 120 zł, odsetki od kredytu 381,93 zł, koszty usług dodatkowych 91,00 zł, w których skład wchodzą: koszty ubezpieczenia kredytobiorcy, pozostałe koszty zabezpieczenia kredytu 0,00 zł, przy przyjęciu w/w parametrów RRSO wynosi 9,96%, całkowita kwota do zapłaty stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu i całkowitego kosztu kredytu wynosi 6.592,93 zł.
Kalkulację sporządzono przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, w tym spłaty kredytu zgodnie z harmonogramem,  oraz niezmienionych przez cały okres obowiązywania umowy: stopy oprocentowania kredytu oraz prowizji i opłat i uwzględnia oprocentowanie z chwili zawarcia umowy. Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego.
Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 19.06.2018 r.
 • lost 01
 • lost 02
 • lost 03
 • lost 04

bfg small

Depozyty zgromadzone w Banku Spółdzielczym w Ruścu objęte są gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Nasi partnerzy

 • cp
 • ps
 • arimr
 • gmina rusiec
 • bik
 • gmina rusiec
 • kir
 • krd
 • gmina rusiec
 • blue media
 • western union
 • SGB BankSA
 • SGB leasing
 • Novum1
 • inkom