Dzisiaj jest: 5 czerwca 2023
Imieniny obchodzą: Kira, Bonifacy, Waleria

Zebranie Przedstawicieli członków Banku Spółdzielczego w Ruścu.

W dniu 24 lipca 2020 roku w sali "Biała Róża"w Dębach Wolskich Kolonia 8 odbyło się Zebranie Przedstawicieli.

Zebranie otworzył Euzebiusz Kotyś Przewodniczący Rady Nadzorczej Banku. Zebraniu Przewodniczył Maciej Pacholak, natomiast Sekretarzem został Andrzej Wiskulski. W Zebraniu uczestniczyli Przedstawiciele Banku, Członkowie Rady Nadzorczej oraz Zarząd Banku. Obrady przebiegały bardzo sprawnie, zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. Podczas Zebrania Przedstawicieli zatwierdzono jednomyślnie roczne sprawozdania: Rady Nadzorczej, Zarządu z działalności Banku oraz sprawozdanie finansowe, a także udzielono absolutorium Zarządowi Banku Spółdzielczego w Ruścu, w składzie: Barbara Kociuga ? Prezes Zarządu, Bożena Bednarek ? Wiceprezes Zarządu ds. finansowych, Tomasz Kaczmarek Wiceprezes Zarządu ds. handlowych, Elżbieta Rudzka ? Członek Zarządu. Wypracowany w roku 2019 zysk netto w kwocie 738.890,32 zł, Uchwałą Zebrania Przedstawicieli przeznaczono na zwiększenie funduszy własnych. Suma bilansowa zamknęła się kwotą 120,8 mln. zł. Portfel kredytowy osiągnął poziom 67,7 mln zł, a stan depozytów 110,3 mln zł. Współczynnik wypłacalności ukształtował się w wysokości 14,96%. Liczba członków na koniec 2019 roku wyniosła 4014 osoby. W trakcie dyskusji jej uczestnicy wypowiadali się bardzo pozytywnie o działalności Banku, jego pozycji na lokalnym rynku finansowym, osiągniętych wynikach oraz wskaźnikach ekonomiczno-finansowych. Zebranie podjęło szereg uchwał dotyczących działalności Banku, w szczególności w zakresie: 1.Zatwierdzenia sprawozdania finansowego BS w Ruścu i informacji dodatkowej za rok 2019. 2.Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu za rok obrotowy 2019. 3.Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019. 4.Oceny kolegialnej Rady Nadzorczej. 5.Udzielenia absolutorium Członkom Zarządu. 6.Zatwierdzenia podziału nadwyżki bilansowej za rok 2019. 7.Uchwalenia kierunków działalności Banku na 2020r. Zarząd Banku Spółdzielczego w Ruścu wyraża serdeczne podziękowania wszystkim, którzy wzięli udział w Zebraniu Przedstawicieli.

 • lost 01
 • lost 02
 • lost 03
 • lost 04

bfg small

Depozyty zgromadzone w Banku Spółdzielczym w Ruścu objęte są gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Nasi partnerzy

 • cp
 • ps
 • arimr
 • gmina rusiec
 • bik
 • gmina rusiec
 • kir
 • krd
 • gmina rusiec
 • blue media
 • western union
 • SGB BankSA
 • SGB leasing
 • Novum1
 • inkom