Dzisiaj jest: 22 września 2023
Imieniny obchodzą: Tomasz, Maurycy

BĄDŹ EKO ? to Ci się opłaci

Nie bądź obojętny, zainwestuj w ekologię.

EKO dom to nie tylko oszczędności dla naszego środowiska, ale i Twojego portfela. Budujmy wspólnie lepszą przyszłość dla naszych rodzin, dla przyszłych pokoleń. To się nam wszystkim opłaci!

BĄDŹ EKO ? to Ci się opłaci
Kredyt na ekologiczne rozwiązania w budownictwie
Dla kogo: osoby fizyczne - konsumenci
Maksymalny okres kredytowania do: 84 miesięcy
Maksymalna kwota kredytu: 100 000 PLN
Oprocentowanie zmienne: 5,34%

Przeznaczenie:

 •  instalacje fotowoltaiczne,
 •  kolektory słoneczne,
 •  pompy ciepła,
 •  przydomowe oczyszczalnie ścieków,
 •  systemy dociepleniowe; ciepła i/lub rekuperatory,
 •  okna, drzwi zewnętrzne termoizolacyjne, bramy garażowe,
 •  elektroniczne systemy zarządzania energią w budynkach,
 •  domowe stacje uzdatniania wody z ujęć własnych,
 •  systemy odzysku wody deszczowej,
 •  kotły centralnego ogrzewania (gazowe, olejowe, węglowe niskoemisyjne, elektryczne, opalane biomasą) i c.w.u. ,
 •  przyłącze do sieci cieplnej lub gazowej,
 •  cele objęte programem priorytetowym ?Czyste Powietrze?.

Warunki udzielenia: posiadanie zdolności kredytowej

Warunki rozliczenia kredytu: Kredytobiorca zobowiązany do udokumentowania wykorzystania kredytu zgodnie z jego przeznaczeniem w wysokości co najmniej 60% kwoty udzielonego kredytu w terminie 6 miesięcy od daty uruchomienia kredytu. W przypadku braku rozliczenia Bank zwiększy oprocentowanie od pierwszego dnia kolejnego miesiąca, w którym Bank stwierdził niewywiązywanie się przez Kredytobiorcę ze zobowiązania poprzez podniesienie marży o 2,0 p.p.

Informacja oparta na reprezentatywnym przykładzie: kwota udzielonego kredytu 28.000,00 zł, całkowita kwota kredytu 28.000,00 zł, okres kredytowania 48 miesięcy, roczne zmienne oprocentowanie nominalne 5,34%, całkowity koszt kredytu wynosi 3.720,88 zł , w którego skład wchodzą : odsetki od kredytu 3.160,88 zł, prowizja za udzielenie kredytu 560,00 zł, koszty usług dodatkowych 0,00 zł, koszty zabezpieczenia kredytu 0,00 zł, przy przyjęciu w/w parametrów RRSO wynosi 6,56%, całkowita kwota do zapłaty stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu i całkowitego kosztu kredytu wynosi 31.720,88 zł.
Kalkulację sporządzono przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, w tym spłaty kredytu zgodnie z harmonogramem,  oraz niezmienionych przez cały okres obowiązywania umowy: stopy oprocentowania kredytu oraz prowizji i opłat i uwzględnia oprocentowanie z chwili zawarcia umowy. Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego. Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 27.04.2020 r.
 • lost 01
 • lost 02
 • lost 03
 • lost 04

bfg small

Depozyty zgromadzone w Banku Spółdzielczym w Ruścu objęte są gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Nasi partnerzy

 • cp
 • ps
 • arimr
 • gmina rusiec
 • bik
 • gmina rusiec
 • kir
 • krd
 • gmina rusiec
 • western union
 • SGB BankSA
 • SGB leasing
 • Novum1
 • inkom