Dzisiaj jest: 22 września 2023
Imieniny obchodzą: Tomasz, Maurycy

Umożliwiamy zawieszenie rat kredytowych

Wprowadzenie procedury COVID

 

Szanowni Klienci,
Mając na uwadze nadzwyczajne okoliczności związane z epidemią koronawirusa, Bank Spółdzielczy w Ruścu wprowadza od dnia 24.03.2020 r. procedurę COVID, dotyczącą zawieszania spłat zobowiązań Klientów. Polega ona na zawieszeniu spłat kapitału i/lub odsetek max do 30.09.2020 r., a w przypadku Klientów indywidualnych zawieszenie spłat kapitału i odsetek max na okres trzech miesięcy. Dla Klientów, którzy do tej pory nie mieli zaległości kredytowych, decyzja o zawieszeniu wymagalnych płatności może zostać podjęta w przypadku powstania zaległości po 19.03.2020 r. i których termin zaległości nie przekracza 14 dni. Aby skorzystać z takiej możliwości należy przesłać skan lub zdjęcie wniosku o zawarcie "Aneksu dot. zawieszenia spłat zobowiązań kredytowych" wraz z podpisami upoważnionych osób na adres sekretariat@bsrusiec.pl lub zadzwonić na nr telefonu 43 67 66 054.

Zawieszenie spłaty zobowiązania kredytowego może dotyczyć klienta Banku, który spełnia łącznie następujące warunki:

 1.  jest stroną umowy, z której wynika zobowiązane kredytowe,
 2.  nie posiada przeterminowanych zobowiązań wobec Banku lub posiada takie zobowiązania, jednak powstały one po 19 marca 2020r., i termin tych zaległości nie przekracza 14 dni,
 3.  w związku pandemią koronawirusa SARS-Cov-2 znalazł się w trudnej sytuacji finansowej.

Wnioski do pobrania:

Dla Klienta Instytucjonalnego:

Wniosek dot. zawieszenia spłat zobowiązań kredytowych _Klient Instytucjonalny (doc)

Wniosek dot. zawieszenia spłat zobowiązań kredytowych _Klient Instytucjonalny (pdf)

Dla Klienta Indywidualnego:

Wniosek dot. zawieszenia spłat zobowiązań kredytowych _Klient Indywidualny (doc)

Wniosek dot. zawieszenia spłat zobowiązań kredytowych _Klient Indywidualny (pdf)
 • lost 01
 • lost 02
 • lost 03
 • lost 04

bfg small

Depozyty zgromadzone w Banku Spółdzielczym w Ruścu objęte są gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Nasi partnerzy

 • cp
 • ps
 • arimr
 • gmina rusiec
 • bik
 • gmina rusiec
 • kir
 • krd
 • gmina rusiec
 • western union
 • SGB BankSA
 • SGB leasing
 • Novum1
 • inkom