Dzisiaj jest: 21 września 2023
Imieniny obchodzą: Hipolit, Mateusz, Daria

Kredyt obrotowy

Klient: Podmioty prowadzące rejestrowaną działalność gospodarczą - w tym rolniczą:

1)osoby fizyczne;

2)spółki prawa handlowego;

3)inne osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, posiadające zdolność prawną.

Przeznaczenie: Finansowanie bieżących potrzeb obrotowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej: doraźnych, sezonowych potrzeb kredytowych spowodowanych specyfiką produkcji lub świadczonych usług; VAT.

Okres kredytowania: Udzielany jako krótko- średnio- długoterminowy, maksymalnie do 60 miesięcy.

Forma i sposób spłaty kredytu: Spłata w ratach miesięcznych, kwartalnych, półrocznych lub rocznych w terminach płatności określonych w umowie.

Karencja w spłacie kapitału: Możliwa na wniosek kredytobiorcy do 12 miesięcy.

 • lost 01
 • lost 02
 • lost 03
 • lost 04

bfg small

Depozyty zgromadzone w Banku Spółdzielczym w Ruścu objęte są gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Nasi partnerzy

 • cp
 • ps
 • arimr
 • gmina rusiec
 • bik
 • gmina rusiec
 • kir
 • krd
 • gmina rusiec
 • western union
 • SGB BankSA
 • SGB leasing
 • Novum1
 • inkom