Dzisiaj jest: 1 marca 2024
Imieniny obchodzą: Antonina, Antoni, Albin

Kredyty preferencyjne z dopłatą ARiMR

1. Inwestycyjne z przeznaczeniem na:
 • realizację przedsięwzięć inwestycyjnych w gospodarstwach rolnych, działach specjalnych produkcji rolnej, przetwórstwie produktów rolnych - Symbol nIP
 • zakup gruntów rolnych - Symbol nKZ
 • utworzenie lub urządzenie gospodarstw rolnych przez osoby, które nie przekroczyły 40 roku życia - Symbol nMR
 • utworzenie lub urządzenie gospodarstwa rolnego w ramach realizacji, zaakceptowanego przez ministra właściwego do spraw rozwoju wsi i ministra właściwego do spraw finansów publicznych programu osadnictwa rolniczego na gruntach Skarbu Państwa - Symbol nOR
 • realizację inwestycji w rolnictwie i przetwórstwie produktów rolnych przez grupy producentów rolnych utworzone na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 88, poz. 983 ze zm.) ? Symbol nGP
 • udzielania kredytów na zakup nieruchomości rolnych przeznaczonych na utworzenie lub powiększenie gospodarstwa rodzinnego w rozumieniu ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. Nr 64, poz. 592) - Symbol nGR
 • udzielania kredytów na realizację inwestycji w zakresie nowych technologii produkcji w rolnictwie zapewniających wysoką jakość produktu ? Symbol nNT

2. Obrotowe i inwestycyjne z przeznaczeniem na:
 • wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych objętych klęskami żywiołowymi - Symbol nKL
Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Banku Spółdzielczego w Ruścu.
 • lost 01
 • lost 02
 • lost 03
 • lost 04

bfg small

Depozyty zgromadzone w Banku Spółdzielczym w Ruścu objęte są gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Nasi partnerzy

 • cp
 • ps
 • arimr
 • gmina rusiec
 • bik
 • gmina rusiec
 • kir
 • krd
 • gmina rusiec
 • western union
 • SGB BankSA
 • SGB leasing
 • Novum1
 • inkom