Dzisiaj jest: 4 grudnia 2023
Imieniny obchodzą: Barbara, Bernard, Krystian

Kredyt Eko

Nie bądź obojętny, zainwestuj w ekologię. EKO dom to nie tylko oszczędności dla naszego środowiska, ale i Twojego portfela. Budujmy wspólnie lepszą przyszłość dla naszych rodzin, dla przyszłych pokoleń. To się nam wszystkim opłaci!

Dla kogo: osoby fizyczne - konsumenci

Maksymalny okres kredytowania do:  84 miesięcy

Przeznaczenie:

 •  instalacje fotowoltaiczne,
 •  kolektory słoneczne,
 •  pompy ciepła,
 •  przydomowe oczyszczalnie ścieków,
 •  systemy dociepleniowe; ciepła i/lub rekuperatory,
 •  okna, drzwi zewnętrzne termoizolacyjne, bramy garażowe,
 •  elektroniczne systemy zarządzania energią w budynkach,
 •  domowe stacje uzdatniania wody z ujęć własnych,
 •  systemy odzysku wody deszczowej,
 •  kotły centralnego ogrzewania (gazowe, olejowe, węglowe niskoemisyjne, elektryczne, opalane biomasą) i c.w.u. ,
 •  przyłącze do sieci cieplnej lub gazowej,
 •  cele objęte programem priorytetowym ?Czyste Powietrze?.

Warunki udzielenia: posiadanie zdolności kredytowej

Warunki rozliczenia kredytu: Kredytobiorca zobowiązany do udokumentowania wykorzystania kredytu zgodnie z jego przeznaczeniem w wysokości co najmniej 60% kwoty udzielonego kredytu w terminie 6 miesięcy od daty uruchomienia kredytu. W przypadku braku rozliczenia Bank zwiększy oprocentowanie od pierwszego dnia kolejnego miesiąca, w którym Bank stwierdził niewywiązywanie się przez Kredytobiorcę ze zobowiązania poprzez podniesienie marży o 2,0 p.p.

Maksymalna kwota kredytu : 100 000 PLN

Forma spłaty kredytu: raty według formuły annuitetowej lub malejącej

Kredyt oprocentowany jest według:  zmiennej stopy procentowej opartej o WIBOR 6M plus stałej marży banku wynoszącej 1,90 p.p. 

 

 

Informacja oparta na reprezentatywnym przykładzie: całkowita kwota kredytu 53.333,33 zł, okres kredytowania 84 miesięcy, z oprocentowaniem zmiennym 8,55% w stosunku rocznym (WIBOR 6M + marża banku 1,9 p.p.). Wysokość raty miesięcznej wynosi 846,69 zł (raty równe), całkowity koszt kredytu wynosi 18.798,21 zł, w tym 17.731,54 odsetki, prowizja 1 066,66 zł. Przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów RRSO wynosi 9,59%. Całkowita kwota do zapłaty, stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu oraz całkowitego kosztu kredytu wynosi 72.131,53 zł. Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny wiarygodności zdolności kredytowej Klienta, daty uruchomienia kredytu oraz terminu regulowania raty kredytowej.        
Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 05.10.2023 r.

 • lost 01
 • lost 02
 • lost 03
 • lost 04

bfg small

Depozyty zgromadzone w Banku Spółdzielczym w Ruścu objęte są gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Nasi partnerzy

 • cp
 • ps
 • arimr
 • gmina rusiec
 • bik
 • gmina rusiec
 • kir
 • krd
 • gmina rusiec
 • western union
 • SGB BankSA
 • SGB leasing
 • Novum1
 • inkom