Dzisiaj jest: 18 lutego 2018
Imieniny obchodzą: Konstancja, Maksym, Bernadeta

Polityka cookies

Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub  smartphonie  podczas  gdy  odwiedzasz  różne strony w Internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” cookies (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
 • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych;
 • w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • tworzenia  statystyk,  które  pomagają  zrozumieć,  w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają  ze  stron  internetowych,  co  umożliwia  ulepszanie  ich  struktury i zawartości;
 • utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.
W ramach serwisu mogą być stosowane następujące rodzaje plików cookies:
 • sesyjne (session cookies) pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);
 • stałe (persistent cookies) pliki przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika
 • utma - cookie używane przez Google Analytics
 • tumb - cookie używane przez Google Analytics
 • utmc - cookie używane przez Google Analytics
 • utmz - cookie używane przez Google Analytics
W ramach usługi Internet Banking stosowane są dwa rodzaje plików cookies sesyjnych:

IBSTAT:

Zakładane tylko w momencie, kiedy połączenie z bankiem szyfrowane jest bezpiecznym protokołem SSL. Przechowuje tymczasowy klucz generowany dynamicznie dla każdej wyświetlanej strony serwisu w celu identyfikacji stanu połączenia. Niezbędne do poprawnego działania serwisu.

IB:

Zakładane tylko w momencie, kiedy połączenie z bankiem szyfrowane jest bezpiecznym protokołem SSL. Przechowuje klucz sesji Klienta w celu identyfikacji użytkownika dla serwisu IB. Niezbędne do poprawnego działania serwisu.
Ze względu na cel, jakiemu służą pliki cookies, w serwisie stosowane są następujące ich rodzaje:
 •  „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 • „analityczne” wykorzystywane aby  zrozumieć,  usprawnić oraz prowadzić badania na temat funkcji odświeżalności serwisu , popularności podstron, oraz ilości wejść z innych witryn, informacji o aplikacji lub urządzeniach z jakich generowane są wejścia.
Jak wyłączyć pliki Cookies w przeglądarce?

Każdy użytkownik Internetu może dostosować poziom akceptacji plików cookies do swoich preferencji, w tym całkowicie zablokować możliwość pozostawiania plików cookies. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym banku z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.

Użytkownicy korzystający z urządzenia przenośnego (telefon, smartfon, tablet), powinni zapoznać się z opcjami dotyczącymi ochrony prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta urządzenia mobilnego. Przechowywana informacja lub uzyskiwanie do niej dostępu nie powoduje zmian konfiguracyjnych w Twoim urządzeniu końcowym i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.

Informacje na temat ustawień lub całkowitego wyłączenia plików cookies w poszczególnych przeglądarkach dostępne są na poniższych stronach producentów popularnych przeglądarek, lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI BS W RUŚCU

W dniu 9 czerwca 2017 roku w sali "Biała Róża" w Dębach Wolskich Kolonia 8 odbyło się Zebranie Przedstawicieli członków Banku Spółdzielczego w Ruścu.

Zebranie otworzył Euzebiusz Kotyś Przewodniczący Rady Nadzorczej Banku. Zebraniu Przewodniczył Maciej Pacholak, natomiast Sekretarzem została Agnieszka Brzezowska. W Zebraniu uczestniczyli Przedstawiciele Banku, Członkowie Rady Nadzorczej, Zarząd oraz grono zaproszonych gości. Obrady przebiegały bardzo sprawnie, zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. Podczas Zebrania Przedstawicieli zatwierdzono jednomyślnie roczne sprawozdania: Rady Nadzorczej, Zarządu z działalności Banku oraz sprawozdanie finansowe, a także udzielono absolutorium Zarządowi Banku Spółdzielczego w Ruścu, w składzie: Barbara Kociuga – Prezes Zarządu, Bożena Bednarek – Wiceprezes Zarządu ds. finansowych, Tomasz Kaczmarek Wiceprezes Zarządu ds. handlowych, Elżbieta Rudzka – Członek Zarządu. Wypracowany w roku 2016 zysk netto w kwocie 420.066,31 zł, Uchwałą Zebrania Przedstawicieli, w wysokości 400.066,31 zł przeznaczono na zwiększenie funduszy własnych oraz w wysokości 20.000,00 zł przeznaczono na fundusz społeczno - wychowawczy. Suma bilansowa zamknęła się kwotą 86,4 mln. zł. Portfel kredytowy osiągnął poziom 48,7 mln zł, a stan depozytów 77,3 mln zł. Współczynnik wypłacalności ukształtował się w wysokości 16,84%. Liczba członków na koniec 2016 roku wyniosła 4081 osób. W trakcie dyskusji jej uczestnicy wypowiadali się bardzo pozytywnie o działalności Banku, jego pozycji na lokalnym rynku finansowym, osiągniętych wynikach oraz wskaźnikach ekonomiczno-finansowych. Zebranie podjęło szereg uchwał dotyczących działalności Banku, w szczególności w zakresie: 1.Zatwierdzenia sprawozdania finansowego BS w Ruścu i informacji dodatkowej za rok 2016. 2.Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu za rok obrotowy 2016. 3.Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016. 4.Oceny kolegialnej Rady Nadzorczej. 5.Udzielenia absolutorium Członkom Zarządu. 6.Zatwierdzenia podziału nadwyżki bilansowej za rok 2016. 7.Uchwalenia kierunków działalności Banku na 2017r. 8.Przyjęcia zmian do Statutu Banku Spółdzielczego w Ruścu. Zarząd Banku Spółdzielczego w Ruścu wyraża serdeczne podziękowania wszystkim, którzy wzięli udział w Zebraniu Przedstawicieli.

 • lost 01
 • lost 02
 • lost 03
 • lost 04

bfg small

Depozyty zgromadzone w Banku Spółdzielczym w Ruścu objęte są gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Nasi partnerzy

 • cp
 • ps
 • arimr
 • gmina rusiec
 • bik
 • gmina rusiec
 • kir
 • krd
 • gmina rusiec
 • blue media
 • western union
 • SGB BankSA
 • SGB leasing
 • concordia ubezpieczenia
 • Novum1
 • inkom